Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

OIRPOSDRU Regiunea Vest este organizat şi funcţionează īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Īn acest sens, cele 8 structuri regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă trec īn subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de la data de 1.01.2007, cu statut de Organisme Intermediare Regionale. Această modificare va determina existenţa unui singur OIR POS DRU la nivel regional pentru FSE, ceea ce va facilita depunerea de proiecte integrate de către potenţialii beneficiari finali.

Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Vest:

  vOrganizează şi lansează apelurile pentru proiecte

  vPrimeşte şi īnregistrează propuneri de proiecte

  vFurnizează informaţii aplicanţilor si beneficiarilor

  vAsigură o relaţie apropiată cu beneficiarii īn timpul  implementării proiectului

  vVerifică conformitatea administrativă şi eligibilitatea proiectelor

  vEfectuează selecţia cererilor de finanţare

  vĪncheie contractele de finanţare nerambursabilă cu beneficiarii

  vMonitorizează proiectele

  vPrimeşte cererile de rambursare

  vEfectuează vizite la locul implementării proiectului


OIR POSDRU Regiunea Vest:            Judetul Arad                                        Judetul Caras-Severin                                         Judetul Hunedoara                                      Judetul Timis   

 

                                           


In perioada 2007-2013, în calitate de ţară membră a Uniunii Europene şi actor activ al Politicii de Coeziune Economică şi Socială , România va putea accesa un volum important de fonduri pentru dezvoltarea sa economică şi socială.

Fondul Social European(FSE) reglementat prin Regulamentul 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene, este fondul structural care sprijină o gama larga de investiţii in domeniul resurselor umane si formare profesionala, in conformitate cu “Strategia Europeana de Ocupare a Forţei de Munca”.

In Romānia, Fondul Social European ( FSE) va opera prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Pentru implementarea POS DRU au fost desemnate următoarele autorităţi responsabile:

  •  Autoritatea de Management– Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (HG nr. 497/2004).

  •  Organisme Intermediare pentru POSDRU

                     - 8 OI regionale īn subordonarea MMFPF;

                          - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (HG nr. 1179/2004);

                          - Direcţia OI POSDRU, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului ( HG nr. 1179/2004);

                          - Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Īnvăţămāntului Profesional şi Tehnic;

                          - 2 organisme intermediare desemnate prin licitatie publica

 

OIR POSDRU Regiunea Vest funcţionează in baza unui acord de delegare din partea AMPOSDRU, având menirea de a facilita depunerea de proiecte, de a le gestiona si de a urmări cu responsabilitate implementarea lor atât pe Programul Phare cat si pe FSE.

Prin menirea noastră si prin experienţa acumulata suntem alături de dumneavoastră in scopul comun de a absorbi, prin proiecte, fondurile comunitare, spre binele semenilor noştri.

OIRPOSDRU Regiunea Vest:

    -  īşi exercită atribuţiile, īn principal, īn următoarele  domenii:

    §         implementarea schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului  PHARE 2003 -                  2006 Coeziune Economică şi Soc

                 §      implementarea Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

    - va fi organism intermediar pentru următoarele domenii majore de intervenţie:

3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

3.2 Formare profesională şi sprijin pentru īntreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale īn ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de       muncă

6.1  Dezvoltarea economiei sociale

6.2 Īmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii

Axele prioritare 3, 5 şi 6 se adresează indivizilor, īn ceea ce priveste creşterea ocupabilităţii, consolidarea antreprenoriatului şi promovarea incluziunii sociale şi egalitatii de şanse.

Aceste axe prioritare vor fi abordate la nivel regional, din cauza existenţei unor anumite disparităti īntre regiuni, īn ceea ce priveşte ratele de ocupare, ratele şomajului, participarea la formarea profesionala continuă,  cultura  antreprenorială continuă etc.

06.01.2021 18:00

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii