Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

                                                                           Noutati si anunturi OIRPOSDRU Regiunea Vest

 

            Arhiva anunturi 2014    Arhiva anunturi 2013    Arhiva anunturi 2012     Arhiva anunturi 2011    Arhiva anunturi 2010    Arhiva anunturi 2009

 

 • 15.04.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Asigurarea utilitatilor si a serviciilor necesare pentru buna functionare a OIR POSDRU Regiunea Vest"


 • 11.04.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării  OIR POSDRU Regiunea VEST”


 • 11.04.2016 - Conciliere


 • 29.03.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurare serviciii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest”

 


 • 18.03.2016 - Conciliere


 • 11.03.2016 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,  se publica prezentul Proces verbal de constatare nr. E3909/AZ/31.05.2010 prin care se stabileste ca debitor SC AMERICAN CATERING NETWORK SRL, care se considera comunicat.


 • 07.04.2016 - Comunicat OIRPOSDRU Regiunea Vest

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest face cunoscut faptul ca in cursul anului 2015 nu au fost inregistrate bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei de către de către funcţionarii publici angajati ai OIR POSDRU RegiuneaVest.


 • 19.02.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocupare post vacant.


 • 22.01.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocupare post vacant.


 • 15.01.2016 - Ministerul Fondurilor Europene/DG AMPOSDRU a publicat un nou anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale, referitor la faptul că sistemul informatic Actionweb este din nou funcţional și roagă beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU să utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată. Totodată, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy) sunt rugaţi să depună la AM/OI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb însoţită de raportul de audit.


 • 14.01.2016 – Ministerul Fondurilor Europene a publicat un anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale


 • 31.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „Achizitionarea de mobilier necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea VEST”.

 • Anunt


 • 31.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”.

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „ Asistenta tehnica pentru implementarea activitatii de verificare la fata locului si verificari ex post pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-2013”.

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest (OIRPOSDRU VEST) – suport pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului general, al implementării și evaluării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”.

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest".

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „ Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul Organismului intermediar Regiunea VEST ”.

 • Anunt


 • 15.12.2015 - Ministerul Fondurilor Europene – DG Programe Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 116/15.12.2015 privind reglementarea condițiilor pentru încheierea actelor adiționale în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU.

 


 • 03.12.2015 - Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generala Programe Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 115/03.12.2015 privind reglementarea condițiilor pentru încheierea actelor adiționale în vederea prelungirii duratei de implmenentare a proiectelor POSDRU. • 11.11.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.


 • 11.11.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta nr. 6983/734/CCSN/13.10.2015 prin care se stabileste ca debitor Asociatia Non Profit "Iancu de Hunedoara-PAEM" Hunedoara, se considera comunicat de la data publicarii pe site. • 04.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Asistenta tehnica pentru implementarea activitatii de verificare la fata locului si verificari ex post pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-20013, aflate in gestiunea OIR POSDRU VEST”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU Vest/12, încheiat de OIRPOSDRU Regiunea Vest cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.


 • 04.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Achizitionarea de mobilier necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea VEST”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU VEST/10, încheiat de OIRPOSDRU Regiunea Vest cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.


 • 04.11.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

 •         Anexe


 • 22.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala Programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 


 • 20.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman anunță publicarea în Monitorul Oficial nr. 777/19.10.2015, Partea I, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României.

 
 • 16.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”.


 • 16.09.2015 - MFE- DGPCU publica Instrucțiunea 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 • 11.09.2015 - Conciliere


 • 02.09.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 5224/560CCSN/31.07.2015, prin care se stabileste ca debitor Fundatia FREE, se considera comunicat de la data publicarii pe site.


 • 03.08.2015 OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează proiectul cu finanțare nerambursabilă „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”.

 • Anunt


 • 03.08.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 4476/431CCSN/30.06.2015, prin care se stabileste ca debitor Asociatia Sprijin si Egalitate, se considera comunicat de la data publicarii pe site.


 • 03.08.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 4485/440CCSN/30.06.2015, prin care se stabileste ca debitor Asociatia Patronatul Medicinei Integrative - P.M.I., se considera comunicat de la data publicarii pe site. • 30.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest finalizează implementarea unui proiect privind achiziţionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt


 • 30.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest finalizează implementarea unui proiect privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt


 • 17.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează un proiect privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt • 05.06.2015 OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia pentru achiziţionarea de asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor special (ad hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007 – 2013.


 • 05.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest îşi anunţă intenţia de a achiziţiona asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007 – 2013


 • 17.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice. • 06.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Vest anunta vanzarea mijloacelor fixe propuse spre casare.
 • 16.03.2015 – OIRPOSDRU Vest implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE pe care le monitorizează


 • 12.03.2015 - A fost publicat în „Monitorul oficial“ Ordinul ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei (care vizează proiectele a căror implementare s-a încheiat până la data de 23 februarie 2015 inclusiv)


 • 06.02.2015- Anunt ofertant castigator cazare Bucuresti

 • 06.02.2015 - Anunt achizitie servicii cazare Bucuresti

 • 05.02.2015- Anunt referitor servicii  cazare Timisoara

 • 05.02.2015- Anunt referitor servicii cazare Bucuresti

 • 02.02.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia de atribuire a contractului de furnizare de obiecte de inventar, furnituri de birou şi/sau materiale consumabile în cadrul proiectului POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU V/2.

 • Documentaţie atribuire

 • Anexe documentaţie atribuire09.08.2016 13:43

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii