Prima pagina Despre noi Documente utile Noutăţi şi anunţuri Contact

                                                                           Noutati si anunturi OIRPOSDRU Regiunea Vest

 

                    Arhiva anunturi 2013     Arhiva anunturi 2012     Arhiva anunturi 2011      Arhiva anunturi 2010      Arhiva anunturi 2009
 • 11.11.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.


 • 11.11.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta nr. 6983/734/CCSN/13.10.2015 prin care se stabileste ca debitor Asociatia Non Profit "Iancu de Hunedoara-PAEM" Hunedoara, se considera comunicat de la data publicarii pe site. • 04.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Asistenta tehnica pentru implementarea activitatii de verificare la fata locului si verificari ex post pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-20013, aflate in gestiunea OIR POSDRU VEST”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU Vest/12, încheiat de OIRPOSDRU Regiunea Vest cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.


 • 04.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Achizitionarea de mobilier necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea VEST”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU VEST/10, încheiat de OIRPOSDRU Regiunea Vest cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.


 • 04.11.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

 •         Anexe


 • 22.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala Programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 


 • 20.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman anunță publicarea în Monitorul Oficial nr. 777/19.10.2015, Partea I, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României.

 
 • 16.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”.


 • 16.09.2015 - MFE- DGPCU publica Instrucțiunea 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 • 11.09.2015 - Conciliere


 • 02.09.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 5224/560CCSN/31.07.2015, prin care se stabileste ca debitor Fundatia FREE, se considera comunicat de la data publicarii pe site.


 • 03.08.2015 OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează proiectul cu finanțare nerambursabilă „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”.

 • Anunt


 • 03.08.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 4476/431CCSN/30.06.2015, prin care se stabileste ca debitor Asociatia Sprijin si Egalitate, se considera comunicat de la data publicarii pe site.


 • 03.08.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 4485/440CCSN/30.06.2015, prin care se stabileste ca debitor Asociatia Patronatul Medicinei Integrative - P.M.I., se considera comunicat de la data publicarii pe site. • 30.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest finalizează implementarea unui proiect privind achiziţionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt


 • 30.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest finalizează implementarea unui proiect privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt


 • 17.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează un proiect privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt • 05.06.2015 OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia pentru achiziţionarea de asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor special (ad hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007 – 2013.


 • 05.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest îşi anunţă intenţia de a achiziţiona asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007 – 2013


 • 17.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice. • 06.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Vest anunta vanzarea mijloacelor fixe propuse spre casare.
 • 16.03.2015 – OIRPOSDRU Vest implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE pe care le monitorizează


 • 12.03.2015 - A fost publicat în „Monitorul oficial“ Ordinul ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei (care vizează proiectele a căror implementare s-a încheiat până la data de 23 februarie 2015 inclusiv)


 • 06.02.2015- Anunt ofertant castigator cazare Bucuresti

 • 06.02.2015 - Anunt achizitie servicii cazare Bucuresti

 • 05.02.2015- Anunt referitor servicii  cazare Timisoara

 • 05.02.2015- Anunt referitor servicii cazare Bucuresti

 • 02.02.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia de atribuire a contractului de furnizare de obiecte de inventar, furnituri de birou şi/sau materiale consumabile în cadrul proiectului POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU V/2.

 • Documentaţie atribuire

 • Anexe documentaţie atribuire

 • 11.12.2014 - Anunt referitor la achizitionarea de servicii cazare Timisoara


 • 02.12.2014 - Anunt referitor la achizitionarea de servicii cazare Timisoara • 21.11.2014 - Eficientizarea sistemului de implementare POSDRU

În continuarea efortului de eficientizare a sistemului de implementare a POSDRU, MFE-AMPOSDRU își propune îmbunatațirea unor documente de lucru cu sprijinul beneficiarilor/potențialilor beneficiari. Va rugam sa transmiteți pâna la data de 26.11.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastra privind modificarea/completarea acestor documente la adresa de e-mail: consultare.posdru@fonduri-ue.ro.


 • 17.11.2014 - Anunt referitor la achizitionarea de servicii Timisoara


 • 13.11.2014 - Anunt referitor la achizitionarea de servicii Timisoara
 • 31.10.2014 Anunţ ofertă câştigătoare servicii hoteliere


 • 29.10.2014 - Anunt referitor la achizitionarea de servicii Timisoara


 • 20.10.2014 - Anunt oferta castigatoare servicii hoteliere


 • 16.10.2014 - Anunt referitor la achizitionarea de servicii de cazare Bucuresti


Propunerile, sugestiile si opiniile privind îmbunatatirea acestui document vor fi transmise până la data de 17.10.2014, ora 12.00, la adresa de e-mail:: instructiune_contractare@fonduri-ue.ro.

  • 29.09.2014 - Anunt referitor la achiziţionarea de servicii de cazare BUCURESTI
 • 18.07.2014 Anunt achizitie carburanti

 • 17.07.2014 Anunt referitor la achiziţionarea de servicii de cazare BUCURESTI

 • 16.07.2014 Anunt referitor la achiziţionarea de servicii de cazare Timisoara

 • 14.07.2014 Anunturi de participare la achizitiile de servicii de cazare Timisoara si Bucuresti

            Cazare Timisoara 01.08.2014-31.10.2014

            Cazare Timisoara 17.07.2014-18.07.2014

            Cazare Bucuresti 18.07.2014-15.08.2014


 • 24.06.2014 - AMPOSDRU anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro.                                                                                                                                               Înapoi


 • 20.06.2014 - Anunt privind oferta castigatoare achizitie servicii hoteliere                                                                                            Înapoi

 


 • 20.06.2014 - Anunt privind achizitionarea  de servicii de cazare pentru perioada 24.06.2014 – 27.06.2014                                         Înapoi

 


 • 19.06.2014 - Anunţ privind achiziţionarea de servicii hoteliere de către OIRPOSDRU Regiunea Vest în cadrul proiectului POSDRU/7/7.1/CF/OIR PSODRU V/4          

 • 13.06.2014 - Anunt oferta castigatoare  hotel Bucuresti                                                                                                                                          Înapoi

 


 • 12.06.2014 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publică anunţ şi caietul de sarcini privind achiziţionarea de servicii hoteliere în cadrul proiectului POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU V/4.                                                                                                                                Înapoi


 

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                             Înapoi  


 • 06.06.2014 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul referitor la ofertantul castigator al achizitiei de servicii hoteliere

 • Anunt                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 05.06.2014 - DG AMPOSDRU publica spre consultare Instructiunea privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014. Va rugam sa transmiteti pana la data de 10.06.2014 ora 14.00 propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra la adresa de email cabinet@fseromania.ro.                                                                                                                                                                           Înapoi • 05.06.2014 - Anunţ privind achiziţionarea de servicii hoteliere de către OIRPOSDRU Regiunea Vest în cadrul proiectului POSDRU/7/7.1/CF/OIR PSODRU V/4        

 • 30.05.2014-Anunt oferta castigatoare servicii hoteliere                                                                                                                                  


 • 29.05.2014 - OIRPOSDRU VEST publica anuntul referitor Contract de finantare: POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU V/4 cu Titlul : „Asistenţă tehnică – asigurare servicii de cazare şi furnizare combustibil, bilete de tren, bilete de avion, necesare funcţionării Organismului Intermediar regional Pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”, în vederea realizării achiziţiei de servicii hoteliere

 • Anunt                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 28.05.2014 – OIRPOSDRU VEST publică anunţ de intenţie privind achiziţionarea de servicii hoteliere necesare în cadrul proiectului „Asistenţă tehnică – asigurare servicii de cazare şi furnizare combustibil, bilete de tren, bilete de avion, necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest“, cofinanţat din Fondul Sociale European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.                              Înapoi


Va rugam consultati Sectiunea Ghiduri, Anexe, Corrigenda.                                                                                                                          Înapoi


 • Anexa 1

 • Anexa 2

 • Anexa 3                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 08.05.2014 - Notă privind clarificarea aspectelor referitoare la termenul de depunere a primei cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate în cadrul contractelor de finanţare aferente proiectelor aprobate în cadrul Cererilor de propuneri de proiecte lansate în anul 2013.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                            Înapoi   • 30.04.2014 - Clarificarea nr.1 la Instructiunea nr. 77                                                                                                                           Înapoi    


 • 30.04.2014 – AMPSODRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Competente pentru competivitate in domeniul medical" - DMI 3.2.

  Vă rugăm să transmiteţi până la data de 08.05.2014 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătaţirea acestui document la adresa de email gscs3.2@fseromania.ro.                                                                                                                        Înapoi


 • 28 aprilie 2014 – Metodologia de conciliere aferentă Instrucţiunii nr. 91.

 •                                                                                           Înapoi

 • 23 aprilie 2014 – Ghidul indicatorilor POSDRU actualizat 2014                                                                                                          Înapoi


 • 17 aprilie 2014 - AMPOSDRU publică în pagina Implementează a site-lui său o nouă versiune a Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013, însoţită de noua versiune a semnăturii POSDRU în format vectorial şi în format jpg.                                   Înapoi


 • 17 aprilie 2014 – DG AMPOSDRU publică instructiunea nr. 95 privind reglementare procedurii de conciliere cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor POSDRU si anexa 1 - metodologia de conciliere.                                                                      Înapoi


 • 17 aprilie 2014 - OIRPOSDRU VEST anunţă anularea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect achiziţie de servicii hoteliere pentru proiectul „Asistenţă tehnică – asigurare servicii de cazare şi furnizare combustibil, bilete de tren, bilete de avion, necesare funcţionării Organismului Intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane Regiunea Vest“                                                                                                                                                                                                         Înapoi


 • 14.04.2014 – DG AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 94 privind modul de înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013                                                                                                                                                                                

  Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                            Înapoi  


 • 8 aprilie 2014 – DGA AMPOSDRU şi OIRPOSDRU Regiunea Vest publică rezultatele procesului de evaluare şi al procesului de soluţionare a contestaţiilor pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 149 finantata in cadrul DMI 6.3.                    Înapoi


 • ANUNT IMPORTANT                                                                                                                                                                                Înapoi


 • 08.04.2014 – referire la anuntul din 01.04.2014 (achizitie servicii hoteliere), documentele anexate reprezentand „Raspuns la solicitarile de clarificari” formulate de catre operatorii economici interesati si „Actualizare/completare documentatie de atribuire.                  Înapoi


          

 • 03.04.2014 – DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 92 privind contractarea proiectelor pentru care au fost aprobate cereri de finanţare în cadrul cererilor de propuneri 123-165.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                             Înapoi


 • 03.04.2014 – DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 91 pentru aplicarea memorandumului privind deblocarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea Resurselor Umane 2007–2013, ale căror contracte de finanţare erau în vigoare anterior datei de 01.01.2011 şi cărora li s-a aplicat în mod eronat art. 34 din Legea 284/2010.

  Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                           Înapoi


 • 01.04.2014 - OIR POSDRU Regiunea Vest publica documentatia pentru achizitionarea de servicii hoteliere prin proiect finantat de FSE


 • 28.03.2014 - DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 90 privind corectarea erorilor materiale aparute la nivelul modificarilor contractuale                                                                                                                                                                                             

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                   Înapoi


 • 26.03.2014 - DG AMPOSDRU şi OIR POSDRU Regiunea Vest publică rezultatul procesului de evaluare pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic 144 (DMI 6.3). În data de 26 martie 2014, vor primi scrisoarea de informare solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în Faza B. În data de 27 martie 2014, vor primi scrisoarea de informare solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost aprobate sau incluse pe lista de rezerve. Solicitanții ale căror cereri de finanţare au fost aprobate în Faza A, dar nu primesc scrisoarea de informare vor contacta OIR POSDRU Regiunea Vest. Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse în etapa de selecţie (Faza B) pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti. Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 1 aprilie 2014, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 1 aprilie 2014.                                                                    Înapoi • 10.03.2014 OIR POSDRU Regiunea Vest publica documentatia pentru achizitionare de  mobilier prin proiect finantat de FSE.


 • 07.03.2014 - În cursul zilei de 7 martie 2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B, solicitanții ale căror cereri de finanțare se află pe lista de rezervă şi solicitanții cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

  Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil .

  Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti. Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 13 martie 2014, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 13 martie 2014.                                                                                                                                                                  Înapoi


 • 07.03.2014 - DG AMPOSDRU şi OIR POSDRU Vest publică rezultatele procesului de evaluare şi ale procesului de solutionare a contestatiilor pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant 131 şi 140 finantate in cadrul DMI 5.1 si, respectiv, DMI 5.2 Înapoi


 • 04.02.2014 - OIRPOSDRU Vest implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind asistenţă tehnică (asigurare servicii de cazare şi furnizare combustibil, bilete de tren, bilete de avion)

Începând cu data de 01.02.2014, OIRPOSDRU Vest implementează proiectul „Asistenţă tehnică – asigurare servicii de cazare şi furnizare combustibil, bilete de tren, bilete de avion, necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”, în valoare de 278.920 lei, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.        

 • comunicat                                                                                                                                                                                        Înapoi


 • 04.02.2014 - OIRPOSDRU Vest implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind achiziţionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile

Începând cu data de 01.02.2014, OIRPOSDRU Vest implementează proiectul „Achiziţionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”, în valoare de 166.854,40 lei, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

 • comunicat                                                                                                                                                                                      Înapoi


 • 04.02.2014 OIRPOSDRU Vest implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind achiziţionarea de mobilier

  Începând cu data de 01.02.2014, OIRPOSDRU Vest implementează proiectul „Achiziţionarea de mobilier necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”, în valoare de 65.080 lei, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.        

 • comunicat                                                                                                                                                                                      Înapoi


 • 23.01.2014 AMPOSDRU a repostat pe site-ul său arhiva zip cu anexele la Instructiunea nr. 87, în care au fost modificate Anexa 22 şi    Anexa 23

                 Anexe instructiune -modificate         

         Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte                                                                                                                             Înapoi


 • 16.01.2014 – DG AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 87 privind documentele justificative din esantion aferente fiecarei cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finantate prin POSDRU 2007-2013.   

                  Anexe instructiune           

          Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte                                                                                                                            Înapoi


 • 24.12.2013 - AMPOSDRU publică spre consultare ordinul comun privind modificarea  contractelor de finanţare aferente proiectelor  de tip strategic si de tip grant pentru POSDRU

AMPOSDRU publică spre consultare ordinul comun privind modificarea  contractelor de finanţare aferente proiectelor  de tip strategic şi de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestui document vor fi transmise până la data de 30.12.2013 ora 12.00 la adresa de e-mail ordincomun@fseromania.ro                                                                                                Înapoi


 • 20.12.2013 - DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele aditionale intocmite în baza Instructiunii nr. 83/2013.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte                                                                                                                              Înapoi


 • 16.12.2013 - DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (valoarea activităţilor transnaţionale, valoarea activităţilor externalizate, cheltuielile externalizate/subcontractate, cheltuielile efectuate la finalul perioadei de implementare a proiectului sau după finalizarea proiectului)                                                                                                                                         

          Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                             Înapoi


 • 13.12.2013 - DG AMPOSDRU publică listele cererilor de finanțare aprobate care se încadrează în alocarea financiară stabilită în Ghidul Solicitantului, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP)

   

  CPP131

  CPP140       

    

  În cursul zilei de vineri, 13.12.2013, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B,  solicitanții ale căror cereri de finanțare se află pe lista de rezervă şi solicitanții cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

  Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil (OIRPOSDRU Vest, in cazul nostru).

  Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti.

  Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 19 decembrie 2013, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 19 decembrie 2013.                                    Înapoi


 • 06.12.2013 - AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibila eligibila si Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5                                                                                                                                                                 

          Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                    Înapoi


 • 03.12.2013 - AMPOSDRU publică spre consultare modelul de contract de finanțare aplicabil aplicabil cererilor de finanțare care vor fi aprobate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU și organismele intermediare POSDRU în anul 2013. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestui model vor fi transmise până în data de 5.12.2013, ora 12.00, la adresa de e-mail contractdefinantare@fseromania.ro                                                                                                                                             Înapoi


 • 02.12.2013 – OIRPOSDRU Regiunea Vest anunţă suspendarea concursului din data de 12.12.2013 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, până la o dată care va fi comunicată ulterior                                                                                                            Înapoi


 • 29.11.2013 - OIRPOSDRU Regiunea Vest organizează în 12 şi 16 decembrie 2013 concurs pentru ocuparea a două posturi de execuţie vacante: Inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Verificare Proiecte Finanţate şi Consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Verificare Tehnică.

   

 • Comunicat                                                                                                                                                                                        Înapoi • 29.11.2013 - AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 82 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata, însoţită de Anexele 1-7

 • Instrucţiunea nr. 82

 • Anexele 1-7                                                                                                                                                                                 

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                                                    Înapoi


 • 22.11.2013 - Incepând de luni, 25 noiembrie 2013, ora 9.00, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest îşi suspendă activitatea cu publicul până în data de vineri, 29 noiembrie 2013, inclusiv.Suspendarea se datorează schimbării sediului, de la locaţia din Timişoara, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, la locaţia din Timişoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30 B.

 • ANUNT (detalii)                                                                                                                                                                              Înapoi


 • 12.11.2013 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013.

 • Instrucţiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013.                                                                                                                                                                                                                Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                    Înapoi


 • 12.11.2013 - Organismul Intermediar OIR POSDRU Regiunea Vest , prin comunicatul atasat,  anunta demararea unui proiect, de catre AMPOSDRU, care vizează îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa operaţiuni cofinanţate prin axele prioritare 1 – 6 ale POSDRU 2007-2013

 • Comunicat                                                                                                                                                                                          Înapoi


 • 29.10.2013 – AMPOSDRU publică lista cererilor de finanţare respinse în faza A pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 144 şi 165

AMPOSDRU publică lista cererilor de finanţare respinse în faza A pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 şi Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165. În cursul zilei de marti, 29.10.2013, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașată, dar nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.                                                                                                                                                                                                  Înapoi


 • 25.10.2013 AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013.

 • Instrucţiunea nr. 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013.                 

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                                                       Înapoi


AMPOSDRU publică spre consultare schița Ghidului Solicitantului -Condiții Specifice pentru DMI 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” – cerere de propuneri de proiecte de tip strategic. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 4.11.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail posdru_gscs6.4@fseromania.ro.                                                                                         Înapoi


 • 22.10.2013 - OIR POSDRU Regiunea Vest anunţă modificarea următoarelor termene previzionate ale calendarului procedurii de atribuire a contractului „Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA VEST”, după cum urmează:

  Verificarea conformităţii între starea declarată (conform documentelor conţinute în ofertă) şi cea reală a imobilului  prin vizionare la faţa locului.

  25.10.2013

  -

  Adresa imobilelor prezentate în oferte

  Data finalizării evaluării ofertelor

  07.11.2013

  -

  OIRPOSDRU Vest

  Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 3)

  08.11.2013

  -

  OIRPOSDRU Vest

                                                                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 08.10.2013 - AMPOSDRU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în faza A în cadrul cererile de propuneri de proiecte 123, 124, 127-134, 136-143, 145-153, 155, 157-159. În cursul zilei de marți, 8.10.2013, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitanții care au cereri de finanțare în listele atașate, dar nu primesc scrisoare de informare sunt rugaţi să contacteze OI POSDRU responsabil.                                                                                                                                                                                                 Înapoi


 • 07.10.2013 - Biroul Teritorial Arad al OIRPOSDRU Regiunea Vest funcţionează acum în clădirea CJP Arad.

Biroul Teritorial Arad al OIRPOSDRU Regiunea Vest funcţionează acum în clădirea CJP Arad (str. Voluntarilor nr. 2A, camera 31, 310157 Arad).                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 07.10.2013 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 78 pentru reglementarea modului de calcul utilizat la validarea cheltuielilor de tip FEDR la finalul implementarii proiectului.

 • Instrucţiunea nr. 78  pentru reglementarea modului de calcul utilizat la validarea cheltuielilor de tip FEDR la finalul implementarii proiectului.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                      Înapoi


 • 04.10.2013 – AMPOSDRU publică draftul de instrucţiune a mecanismului cererilor de plată.

AMPOSDRU publică draftul de instrucţiune a mecanismului cererilor de plată conform prevederi OUG nr. 84/2013, cu termen de consultare 09.10.2013, ora 12. Puteti transmite observatiile pe adresa de email: instructiune_oug84@fseromania.ro.                                                                                    Înapoi


 • 01.10.2013 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest publică anunţul de intenţie privind închirierea unui imobil

Ref: 

„Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA VEST”

 

ANUNŢ DE INTENŢIE

DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest

ADRESA: Str. Mihail Kogalniceanu nr.1, localitatea Timişoara, jud. Timiş, cod postal 300125, România.

Numărul de telefon: 0256-293 680, 0256-293 686, Fax: 0256-499 755

E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro.

CATEGORIA ŞI DESCRIEREA SERVICIILOR CARE URMEAZĂ SĂ FIE PRESTATE: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare imobile. Contract de închiriere a unui spaţiu necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Vest

Sursele de finanţare: asistenţă financiară nerambursabilă din FSE (75%)  şi cofinanţare publică (25%)

Valoarea estimată a contractului: 684.149,00 lei (fără TVA)

Procedura de atribuire aplicată: Procedură internă

Locul prestării serviciilor: Localitatea Timisoara

Durata contractului - termenul de închiriere aproximativ 19 de luni, cu posibilitate de prelungire.

Documentaţia de atribuire: Documentaţia privind procedura de atribuire a contractului de închirierea a unui imobil este disponibilă la adresa de Internet: www.oirposdru-vest.ro.

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 18.10.2013, ora 1200, la sediul Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane Regiunea Vest, registratură, din STR. Mihail Kogalniceanu nr.1, localitatea Timisoara, jud. Timis, cod postal 300125, România, tel. 0256-293 680, 0256-293 686.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: data 21.10.2013, ora 1200, la sediul Autorităţii Contractante, STR. Mihail Kogalniceanu nr.1, localitatea Timisoara, jud. Timis.

Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic (conform documentaţiei de atribuire).

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile.

Depunerea ofertelor se va efectua conform instrucţiunilor pentru ofertanţi.

Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor.

Documente (descarca):

 • Documentatia pentru ofertanti   

 • Formulare (format editabil)                                                                                                                                                     Înapoi


 • 05.09.2013 – OIRPOSDRU Vest implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind închirierea unui imobil.

Începând cu data de 02.09.2013, OIRPOSDRU Vest implementează proiectul Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest (OIRPOSDRU VEST) – suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general, al implementării şi al evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în valoare de 851.344,14 lei, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.        

 • Anunt inchiriere spatiu                                                                                                                                                                     Înapoi


 • 30.08.2013 – AMPOSDRU publică spre informare draftul schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale” aferentă DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale”

DG AMPOSDRU publică spre informare versiunea draft a schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, aferentă Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenție 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale”.                                                                                                                                       Înapoi


 • 29.08.2013 – AMPOSDRU  publică spre consultare schiţele Ghidurilor Solicitantului – Condiţii Specifice pentru DMI 6.1 şi modelul de buget aferente acestora

AMPOSDRU  publică spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru:
DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip strategic, DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip grant, precum şi modelul de buget aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse în cadrul DMI 6.1. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestor documente vor fi transmise până la data de 08.09.2013 la următoarele adrese de e-mail: economiesocialastrategic@fseromania.ro, respectiv economiesocialagrant@fseromania.ro.                                                                        Înapoi


 • 22.08.2013 – AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 77

 • Instrucţiunea nr. 77 privind regimul şi modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 (prin care se defineşte cererea de rambursare suplimentară şi se permite transmiterea de către beneficiar după încheierea implementării proiectului a maxim două cereri de rambursare intermediare înaintea cererii de rambursare finale)                   

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                    Înapoi


 • 12.08.2013 – AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 76

 • Instrucţiunea nr. 76 privind stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli prin modalitatea deducerii din valoarea eligibilă a cererilor de rambursare ulterioare.          

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                      ÎnapoiAMPOSDRU a publicat Instructiunea nr. 74, pentru clarificarea instructiunii nr. 71 privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă.   

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                      Înapoi


 • 04.07.2013 - Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, AMPOSDRU publică instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare in cadrul aplicatiei Actionweb, având in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk.

 • Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare in cadrul aplicatiei Actionweb pentru cererile de propuneri de proiecte 123-125 şi 127-152 Înapoi


 • 01.07.2013 - Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, AMPOSDRU publică instrucțiuni privind anexarea bugetului detaliat al cererii de finanțare in cadrul aplicatiei Actionweb, având in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk.                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 01.07.2013 - AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 2 la Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 – 125 și 127 – 152                                                                                                                                                         Înapoi
 • 17.06.2013 – AMPOSDRU publică un anunţ important privind completarea cererii de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte aflate în derulare

 

Pentru evaluarea capacității financiare a solicitanților/parteneriatelor în conformitate cu algoritmul de calcul menționat la punctul 3.1.1 din Ghidul Solicitantului - Condiții Generale 2013, solicitanții și partenerii acestora sunt rugați să completeze datele financiare aferente exercițiului financiar n-3 (acolo unde este cazul) în secțiunea ”Justificarea bugetului” din formularul electronic al Cererii de finanțare                                                                                    Înapoi


 • 13.06.2013- OIRPOSDRU Regiunea Vest publica centralizatorul cu intrebari si raspunsuri  corespondente DMI 6.3 (strategic si grant) si GS CG 2013VEST, actualizat corespunzator perioadei 03.06.2013-11.06.2013 • 10.06.2013 - AMPOSDRU publică Corrigendumul nr. 1 la ghidurile solicitantului – condiţii specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 – 152

AMPOSDRU publică Corrigendumul nr. 1 la ghidurile solicitantului – condiţii specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 – 152 care vor fi lansate în 17 iunie 2013.                                                                                                                                                                                Înapoi


 • 10.06.2013 – AMPOSDRU publică modelul revizuit al bugetului Cererii de finanțare

AMPOSDRU publică modelul revizuit al bugetului Cererii de finanțare care este aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013.                                                                                                                                                                                  Înapoi


DG AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013, însoţită de anexe.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                     Înapoi


 • 04.06.2013 - Instructiunea nr.71

  DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă.

 • Anexa 1                                                  

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                     Înapoi


AM POSDRU publică modelul bugetului Cererii de finanțare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013. Acest fișier va fi transmis prin sistemul ActionWeb la momentul completării cererii de finanțare în format electronic. Cererile de finanțare care sunt transmise electronic fără fișerul de buget vor fi respinse.                                                                                                                                   Înapoi


AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – cerere de propuneri de tip strategic. Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să-şi transmită propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: posdru_gscs6.2@fseromania.ro până în data de 13.06.2013                                                 Înapoi


 • 24.05.2013 AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţele Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru 19 cereri de propuneri de proiecte în cadrul a 15 DMI-uri din Axele prioritare 1, 2, 4, 5 şi 6 (http://www.fseromania.ro/index.php):

  DMI 1.1 – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 1.2 cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 1.3 cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 1.4 - cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 1.5 cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 2.1 – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 2.2 – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 2.3 – cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 4.1 – cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 4.2 – cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 5.1 – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 5.2  – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 6.3 – cerere de propuneri de tip grant.

  Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestor documente vor fi transmise pana la 31.05.2013 la adresa de e-mail: posdru_consultaregscs2013@fseromania.ro. AMPOSDRU roagă persoanele interesate să transmită câte un e-mail distinct pentru fiecare dintre schitele postate spre consultare pentru care doresc să îşi comunice sugestiile şi opiniile.                                                                                               Înapoi • 21.05.2013- Avand in vedere alocarea pentru plata sursei UE a sumei de 250 271 823,21 lei, Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat tabelul plăţilor pe care le va efectua pana vineri 24 mai 2013.            Înapoi


 • 21.05.2013 – AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa versiunii revizuite a Instrucţiunii nr. 53 privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă (www.fseromania.ro/index.php). Toate comentariile/observatiile/sugestiile referitoare la acest draft vor fi transmise până la data de 31 mai 2013, orele 14.00, pe adresa de e-mail: revizuire_i53@fseromania.ro.                                                                                                                                                                    Înapoi


 • 26.04.2013 - La Bucuresti a fost dat in folosinţă Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale, coordonat de Ministerul Fondurilor Europene

La Bucuresti a fost dat in folosinţă Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale. Coordonat de Ministerul Fondurilor Europene, acesta îşi are sediul îm Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54B şi este deschis celor interesaţi de luni până vineri între orele 10 şi 18 şi sâmbăta între orele 10 şi 16. Informaţii privind finanţările europene pot fi solicitate şi telefonic, la numărul 021-9340, şi prin email, la adresa contact@infocentru.fonduri-ue.ro                               Înapoi • 25.04.2013 - Comunicat

   

  DG AMPOSDRU retrage instructiunea nr. 68, urmand a reveni in urmatoarele zile cu o noua forma a acesteia.

  Conducerea DGAMPOSDRU.                                                                                                                                                                 Înapoi


 • 23.04.2013 - DG AMPOSDRU a publicat spre consultare draft-ul Instructiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare

 

DG AMPOSDRU a publicat spre consultare draft-ul Instructiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare.Toate comentariile/observatiile/sugestiile vor fi trimise pana joi, 25 aprilie 2013, ora 14.00, pe adresa de e-mail: instructiunea69@fseromania.ro                Înapoi


 • 22.04.2013 - DG AMPOSDRU a anunţat că în zilele următore va fi emisă o instrucţiune a Directorului General privind depunerea cererilor de rambursareîn baza căreia toate documentele justificative aferente unei cereri de rambursare (cu exceptia cererilor de rambursare finale) - transmise pana acum in format printat - se vor transmite către organismele intermediare/AMPOSDRU doar în format scanat, pe suport DVD-ROM/CD-ROM                                                                                                                                    Înapoi  


 

                                                                                                                 Înapoi


 • 08.04.2013 - AMPOSDRU şi organismele intermediare POSDRU vor lansa cereri de propuneri de proiecte în perioada următoare.

 

AMPOSDRU şi organismele intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor lansa în perioada următoare cereri de propuneri de proiecte în cadrul axelor prioritare

AP 1 – Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere

AP 2 – Corelarea învațării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

AP 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare

AP 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare

AP 6 – Promovarea incluziunii sociale     

          

AMPOSDRU caută experți evaluatori cu experiență si competențe pentru evaluarea cererilor de finanțare ce vor fi depuse in cadrul cererilor de propuneri care vor fi lansate în perioada următoare în cadrul axelor prioritare 1, 2, 4, 5 şi 6.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate sunt rugate să acceseze site www.evaluareproiecte.ro                                                                 Înapoi • 02.04.2013 - AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 67

 

AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea Directorului General nr. 67 privind publicarea Registrului Plăţilor la nivelul AM POS DSRU şi a Registrului Cererilor de Rambursare la nivelul Organismelor Intermediare pentru beneficiarii proiectelor cofinanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                     Înapoi


 • 13.03.2013 - Ministerul Fondurilor Europene are o nouă pagină de internet

 

Începând de astăzi, pagina web a Ministerului Fondurilor Europene (MFE) este www.fonduri-ue.ro, unicul site care oferă o imagine de ansamblu despre finanţările UE şi toate informaţiile referitoare la programele operaţionale pentru atragerea şi absorbţia acestora.
Pe www.fonduri-ue.ro, vizitatorii pot afla informaţii detaliate despre rata de absorbţie, actuala şi viitoarea perioadă de programare, dar şi prevederile legislaţiei în vigoare. În plus, site-ul conţine informaţii utile potenţialilor beneficiari - de exemplu documentele de bază pentru cei care vor să obţină finanţări (Ghidul solicitantului), reglementările referitoare la elaborarea proiectelor, instituţiile la care se depun proiectele de finanţare.                                            
Înapoi


 • 26.02.2013 - Scrisoarea transmisă de primul-ministru Victor Ponta beneficiarilor contractelor de finanțare aferente POSDRU

 

Primul-ministru Victor Ponta a transmis o scrisoare tuturor beneficiarilor contractelor de finanțare aferente POSDRU (document atașat).                 Înapoi


 • 20.02.2013 - AMPOSDRU publica Clarificari nr.2 privind Instrucțiunea nr. 63
   

DG AMPOSDRU publică noi clarificări nr.2 privind Instrucțiunea nr. 63. 

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                     Înapoi


 • 18.02,2013 - Mentenanță sistem informatic ActionWeb

  AMPOSDRU anunţă că astazi, 18.02.2013, sistemul Actioweb nu este funcțional din cauza efectuării unor operaţiuni de întreţinere.                       Înapoi


 • 14.02.2013 – AMPOSDRU a publicat clarificări privind Instrucţiunea DG al AMPOSDRU  nr. 63

 

AMPOSDRU a publicat clarificări privind Instrucţiunea DG al AMPOSDRU  nr. 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013, prelungind perioada de introducere a datelor până în 20 ferbuarie 2013         

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte                                                                                                                                   Înapoi • 01.02.2013 AMPOSDRU a publicat  Instrucţiunea DG AMPSODRU nr. 64 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013.                                                                                                                                                                                                          Înapoi


 • 01.02.2013 - AMPOSDRU a publicat  Instrucţiunea DG AMPSODRU nr. 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013.                                                                                                                                                                                                         Înapoi


 

Începând cu data de 07.01.2013, noul sediu al AMPOSDRU este în clădirea International Business Center Modern, situată pe B-dul Carol I nr. 34-36, sector 2, București. Pentru mai multe informații de contact, persoanele interesate vor accesa secțiunea „Contactează-ne“ de pe site-ul AMPOSDRU.            Înapoi


 • 09.01.2013 - DG AMPOSDRU anunţă publicarea Ordinului Ministerului Muncii nr.3484 din 19.12.2012

 

Ministerul Muncii anunta publicarea Ordinului nr.3484 din 19.12.2012, pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.2330 din 31.08.2012 pentru aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuatein cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU                                                                                                                                                                                               Înapoi  


 
 

17.11.2015 16:15

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii