Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

                                                                           Noutati si anunturi OIRPOSDRU Regiunea Vest

 

            Arhiva anunturi 2014    Arhiva anunturi 2013    Arhiva anunturi 2012     Arhiva anunturi 2011    Arhiva anunturi 2010    Arhiva anunturi 2009

 


 • 09.02.2018 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

   

   ·   POCU/284/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

   ·   POCU/285/1/3: “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”


  Īncepand cu data de 09.02.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă, vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.

  Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.


 • 02.02.2018 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, īncepānd cu data de 1 februarie 2018, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurile de proiecte:

  ·       POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I

  ·    POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate

  ·    POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată

  Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”. Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii

   

 • Anunt


 • 28.08.2017 - Anunt concurs


 • 15.02.2017 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 970.519,97 lei.


 • 12.04.2017   Īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) litera (d) din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,  OIR POSDRU Regiunea Vest, in calitate de autoritate cu competenţe īn gestionarea fondurilor europene, comunică prin publicare pe site-ul propriu, Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operaționale īn cadrul obiectivului convergență nr. 669/103CCSN/28.03.2017 privind proiectul, POSDRU/103/5.1/G/75757 avand denumirea „Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor īn căutarea unui loc de muncă și a șomerilor”, codul SMIS 29475, beneficiar Asociația Thumende Valea Jiului.


 • 10.02.2017 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 49.481,13 lei.


 • 22.09.2016 - POCU: MFE va analiza individual cererile de finantare pentru O.S. 4.1 si 4.2 (POCU) depuse in ultimele momente de dinaintea expirării termenului-limită

  Ministerul Fondurilor Europene a luat act de sesizările unora dintre aplicantii pentru Obiectivele Specifice 4.1 si 4.2 din cadrul POCU, care au semnalat faptul că cererile lor de finantare au fost trimise in termenul legal - inainte de ora 16:00 a zilei de joi, 15 septembrie 2016 - dar procesarea aplicatiei a depăsit acest termen.

  Potrivit sesizărilor primite, au existat aplicanti care au terminat de completat cererea de finantare cu doar cateva secunde inainte de expirarea termenului-limită. Cum procesarea aplicatiilor durează, in sistemul informatic, cateva secunde, este posibil ca unele dintre acestea să nu fi fost validate.

  Pentru a rămane consecventă cu regulile competitiei, conducerea MFE (impreună cu gestionarii si dezvoltatorii sistemului informatic MySMIS) va analiza istoricul inregistrat in sistem pentru fiecare dintre aplicatiile in cauză, validandu-le si pe cele care au fost transmise (a fost apăsat butonul „Trimitere”) in termen, dar au fost procesate după ora 16:00.

  In acest scop, aplicantii care s-au aflat intr-o asemenea situatie sunt invitati să depună la registratura MFE, pană vineri, 23.09.2016, ora 14:30, o sesizare scrisă prin care să solicite să fie investigată in sistemul informatic ora de depunere a cererii de finantare.

  Numărul aplicatiilor care vor fi validate va fi comunicat imediat după ce se va incheia verificarea corespunzătoare.


 • 22.09.2016 - POCU: 20 milioane de euro pentru consolidarea economiei sociale

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astăzi apelul „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operational Capital Uman (POCU), primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale.

Peste 200 de intreprinderi de economie socială (persoane juridice apartinand uneia dintre categoriile prevăzute in Legea nr. 219/2015 privind economia socială) vor obtine fonduri europene cu o valoare cuprinsă intre 40.000 si 100.000 de euro, sub formă de ajutor de minimis.

Ghidul solicitantului a fost lansat in consultare publică in data de 25 iulie si dezbătut in sedinta publică din data de 23 august 2016. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) a finalizat normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială. In baza acestor norme, intreprinderile cu vocatie socială vor putea să obtină un atestat de intreprindere socială, de la compartimentul de Economie Socială din cadrul Agentiilor Judetene de Ocupare a Fortei de Muncă, pană la sfarsitul acestui an.

Salut efortul Ministerului Muncii de elaborare a normelor de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială si invit intreprinderile sociale să acceseze această oportunitate de finantare. Ca să accelerăm procesul, am decis, in urma consultărilor, ca solicitantii declarati castigători să prezinte atestatul de intreprindere socială nu mai devreme de semnarea contractului de finantare.” a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.

Depunerea proiectelor prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face incepand de astăzi, 21 septembrie 2016 si se incheie in data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.
Prin aceste măsuri Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si persoanelor Varstnice indeplinesc incă unul dintre angajamentele asumate de Guvern in Pachetul Antisărăcie.

Informatii despre atestarea intreprinderilor sociale si certificarea intreprinderilor sociale de insertie

MMFPSPV a infiintat un compartiment dedicat economiei sociale, care functionează in cadrul Directiei Politici de Ocupare Competente si Mobilitate Profesională. Acesta se ocupă de elaborarea politicilor si strategiilor in domeniul economiei sociale, promovarea si sprijinirea intreprinderilor sociale si, de asemenea, furnizează informatii specifice persoanelor fizice si juridice interesate, la adresa unică de contact intreprinderisociale@mmuncii.ro.

Totodată, la nivelul ANOFM si a fiecărei agentii judetene pentru ocuparea fortei de muncă au fost constituite compartimente specializate de economie socială, cu atributii privind informarea si inregistrarea cererilor de atestare si acordare intreprinderilor sociale a mărcii sociale.

Pentru obtinerea atestatului de intreprindere socială si a mărcii sociale, persoanele juridice de drept privat interesate vor putea depune sau transmite prin postă o cerere adresată compartimentelor de economie socială infiintate in cadrul Agentiilor Judetene de Ocupare a Fortei de Muncă, care vor elibera atestatul sau certificatul, după caz, in termen de 30 de zile de la solicitare.

Informatii despre apelul de proiecte „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”

•sprijină măsura 24.4. „Antreprenoriat social” din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, lansat de Guvernul Romaniei in februarie 2016.
• face parte din Axa prioritară 4. Incluziunea socială si combaterea sărăciei, Prioritatea de investitii 9v. Promovarea antreprenoriatului social si a integrării vocationale in intreprinderile sociale si economia socială si solidară pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de muncă, Obiectiv specific 4.16. Consolidarea capacitătii intreprinderilor de economie socială de a functiona intr-o manieră autosustenabilă.

Despre Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Programul Operational Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileste prioritătile de investitii, obiectivele specifice si actiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investitiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 si contribuind la reducerea disparitătilor de dezvoltare economică si socială dintre Romania si Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.


 • 15.09.2016 - Metodologia de ierarhizare şi lista unităților școlare (școli și grădinițe) in funcție de nivelul de defavorizare

    Proiectele depuse in cadrul apelului “Școală pentru toți” vor primi punctaj suplimentar dacă vor viza activități in unitățile școlare, conform ierarhizării din lista şcolilor şi lista grădiniţelor, in funcţie de nivelul de defavorizare.

Solicitanții care consideră că școala/școlile țintă in care doresc să desfășoare proiectele nu sunt incluse in categoria potrivită de risc educațional, pot demonstra incadrarea acestor școli in categoria potrivită prin completarea (documentată) a analizei de nevoi, cu respectarea criteriilor din listă și din metodologia de ierarhizare.

    Indicatorii școlari utilizați in această metodologie provin din Sistemul Informatic Integrat al Invățămantului din Romania (SIIIR) și acoperă peste 99,5% din totalul elevilor și al cadrelor didactice ce fac obiectul studiului. Acești indicatori au fost combinați prin metode matematice și statistice pentru a forma un indicator agregat al defavorizării. Pe baza acestuia, unitățile școlare au fost ordonate descrescător, rezultand astfel un top al celor mai defavorizate unități școlare.


 • 15.09.2016 - Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat  Decizia DGPCU nr. 9278/24.05.2016 privind depunerea solicitărilor de conciliere şi depunerea Cererilor de rambursare suplimentare aferente concilierilor

 

 • 15.09.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 3804735,28 lei.

  • 18.08.2016 - Ministerul Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.618/12.08.2016).


 • 11.08.2016 - Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

   Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Publicat la data de 10.08.2016 pană la data de 20.08.2016. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro  in termen de 10 zile de la data publicării pe site.

   Notă de fundamentare

 1. Īn MySmis, īn cadrul capitolului Activități previzionate apare atenționarea:

ATENTIE!!! - La definirea duratei subactivității va recomandam sa nu folosiți cāmpul „data”, avānd in vedere faptul ca data de demarare a proiectului este direct legata de data semnării contractului de finanţare.

Mai concret, cum ar trebui procedat? Rubricile Anul īnceperii / Luna īnceperii / Anul īncheierii / Luna īncheierii se lasă necompletate și detaliile cu privire la perioada și durata implementării subactivității să se regăsească la rubrica Detalierea subactivității?

Răspuns:

Se va completa pentru fiecare activitate/subactivitate luna si anul inceperii conform tabelului din Anexa 5-Instructiuni orientative privind completarea cererii de finantare, urmand ca la momentul semnarii contractului sa se actualizeze corespunzator perioada de implementare.

2. In situatia in care anuntul de selectie a partenerilor este realizat in termeni foarte generali fara a fi personalizat, este corect?

 

Raspuns:

Īn vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să intre īntr-o relație de parteneriat vor elabora o notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului īn ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul partenerului/partenerilor īn implementarea proiectului. Partenerii vor fi selectați astfel īncāt să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului. Solicitanţii instituţii finanțate din fonduri publice au obligaţia de a selecta parteneri din sectorul privat, pentru implementarea proiectelor avute īn vedere cu respectarea prevederilor OUG 40/2015 si a prevederilor aplicabile solicitanților instituții finanțate din fonduri publice din ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,din cadrul subcapitolului 4.1.4. Selecția partenerilor.

3. Costurile aferente subventiilor (ajutorul de minimis) intra in bugetul si responsabilitatea beneficiarului sau a partenerului responsabil cu activitatea?

 

Răspuns:

Costurile aferente subvențiilor vor fi incluse in bugetul entității (partener sau solicitant) care este responsabilă de activitatea respectivă.

4. Conform indicator 4S44 La momentul depunerii cererii de finanțare – serviciile (sociale, socio – medicale, medicale) trebuie sa fie dezvoltate / implementate pentru a fi furnizate comunităților. Ce īnseamnă acest lucru? – serviciile trebuie sa fie existente? Se existe la nivel de comunitate defavorizata sau e de ajuns sa fie existente in orașul/ comuna din care face parte comunitatea?

 

Răspuns:

Numărul si tipul serviciilor sociale finanțate prin proiect trebuie sa fie justificate din perspectiva nevoilor grupului ținta (anexa 2, Criteriile de verificare a conformității administrative si a eligibilității, criteriul B10). Ghidul indicatorilor oferă definiția indicatorului 4S44, respectiv:

Acest indicator reprezintă numărul de servicii sprijinite direct īn cadrul proiectului finanțat īn contextul Obiectivului Specific 4.1/4.2 și care, la momentul acordării finanțării, īndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 •   sunt dezvoltate/ implementate pentru a fi furnizate comunităților marginalizate rome aflate īn risc de sărăcie şi excluziune socială vizate de proiect.

Denumirea exactă și structura serviciilor care vor fi dezvoltate in cadrul proiectului ține de nevoile identificate la nivelul fiecărei comunități, așa cum reies ele din analiza preliminara īntocmita de fiecare solicitant de finanțare nerambursabila, si atașata la cererea de finanțare, in momentul depunerii. Așadar, serviciile servicii sprijinite direct īn cadrul proiectului sunt fie īnființate, īn situația īn care nu existau la momentul acordării finanțării, fie dezvoltate, īn situația īn care existau la momentul acordării finanțării.

5. La momentul depunerii cererii de finanțare furnizorul de formare trebuie sa fie acreditat/ autorizat punctual pe cursurile care se vor derula prin proiect? Fiind cheltuiala neeligibila furnizorul nu se poate autoriza pe parcursul derulării proiectului?

 

Răspuns:

La momentul depunerii cererii de finanțare, nu este obligatoriu ca solicitantul/partenerul care aplică īn calitate de furnizor de formare să fie acreditat/ autorizat pentru cursurile care se vor derula prin proiect. Solicitantul/partenerul care aplică īn calitate de furnizor de formare se poate autoriza pe parcursul implementării proiectuluipentru cursurile care se vor derula prin proiect, īnsă taxele de autorizare nu reprezintă o cheltuiala eligibila.

6. Pentru īmbunătățirea condițiilor de locuire sunt eligibile cheltuielile legate de lucrări de reabilitare termica (in condițiile in care nu exista acte de proprietate), igienizare locuințe si achiziția de dotări minime (aragaz, butelie, frigider)?

 

Răspuns:

Īmbunătățirea condițiilor de locuire nu pot fi efectuate pentru clădiri pentru care nu exista acte de proprietate. Ghidul solicitantului – condiții specifice prevede sprijinirea membrilor grupului ținta pentru reglementarea actelor (Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul). Īn cadrul acestei activități se va furniza asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială. Ulterior reglementării actelor de proprietate, pot fi executate lucrări destinate īmbunătățirii condițiilor de locuire aferente clădirilor pentru care la acest moment nu este reglementată situația actelor de proprietate. • 01.06.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul “Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest”


 • 16.05.2016 - POCU publică Ordinul 714/16.05.2016 privind modificarea ghidurilor

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:


Orientari privind accesarea finantarilor īn cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 1


Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) īn comunitatile marginalizate īn care exista populatie apartinānd minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 2


Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) īn comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3

  • 15.04.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Asigurarea utilitatilor si a serviciilor necesare pentru buna functionare a OIR POSDRU Regiunea Vest"


 • 11.04.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Īnchiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării  OIR POSDRU Regiunea VEST”


 • 11.04.2016 - Conciliere


 • 29.03.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurare serviciii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest”


 • 18.03.2016 - Conciliere


 • 11.03.2016 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,  se publica prezentul Proces verbal de constatare nr. E3909/AZ/31.05.2010 prin care se stabileste ca debitor SC AMERICAN CATERING NETWORK SRL, care se considera comunicat.


 • 07.04.2016 - Comunicat OIRPOSDRU Regiunea Vest

Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol īn exercitarea mandatului sau a funcţiei, Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest face cunoscut faptul ca in cursul anului 2015 nu au fost inregistrate bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol īn exercitarea mandatului sau a funcţiei de către de către funcţionarii publici angajati ai OIR POSDRU RegiuneaVest.


 • 19.02.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocupare post vacant.


 • 22.01.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocupare post vacant.


 • 15.01.2016 - Ministerul Fondurilor Europene/DG AMPOSDRU a publicat un nou anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale, referitor la faptul că sistemul informatic Actionweb este din nou funcţional și roagă beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU să utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată. Totodată, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare īn format de hārtie (hard copy) sunt rugaţi să depună la AM/OI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb īnsoţită de raportul de audit.


 • 14.01.2016 – Ministerul Fondurilor Europene a publicat un anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale


 • 31.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „Achizitionarea de mobilier necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea VEST”.

 • Anunt


 • 31.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”.

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „ Asistenta tehnica pentru implementarea activitatii de verificare la fata locului si verificari ex post pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-2013”.

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul Īnchiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest (OIRPOSDRU VEST) – suport pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului general, al implementării și evaluării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”.

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest".

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „ Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul Organismului intermediar Regiunea VEST ”.

 • Anunt


 • 15.12.2015 - Ministerul Fondurilor Europene – DG Programe Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 116/15.12.2015 privind reglementarea condițiilor pentru īncheierea actelor adiționale īn vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU.

 


 • 03.12.2015 - Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generala Programe Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 115/03.12.2015 privind reglementarea condițiilor pentru īncheierea actelor adiționale īn vederea prelungirii duratei de implmenentare a proiectelor POSDRU. • 11.11.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează īn luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, īn vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.


 • 11.11.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta nr. 6983/734/CCSN/13.10.2015 prin care se stabileste ca debitor Asociatia Non Profit "Iancu de Hunedoara-PAEM" Hunedoara, se considera comunicat de la data publicarii pe site. • 04.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Asistenta tehnica pentru implementarea activitatii de verificare la fata locului si verificari ex post pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-20013, aflate in gestiunea OIR POSDRU VEST”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, īn baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU Vest/12, īncheiat de OIRPOSDRU Regiunea Vest cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.


 • 04.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Achizitionarea de mobilier necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea VEST”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, īn baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU VEST/10, īncheiat de OIRPOSDRU Regiunea Vest cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.


 • 04.11.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

 •         Anexe


 • 22.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala Programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată in vederea īnchiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 


 • 20.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman anunță publicarea īn Monitorul Oficial nr. 777/19.10.2015, Partea I, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorției de fonduri, īn vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate Romāniei.

 
 • 16.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”.


 • 16.09.2015 - MFE- DGPCU publica Instrucțiunea 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată īn vederea īnchiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 • 11.09.2015 - Conciliere


 • 02.09.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 5224/560CCSN/31.07.2015, prin care se stabileste ca debitor Fundatia FREE, se considera comunicat de la data publicarii pe site.


 • 03.08.2015 OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează proiectul cu finanțare nerambursabilă „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”.

 • Anunt


 • 03.08.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 4476/431CCSN/30.06.2015, prin care se stabileste ca debitor Asociatia Sprijin si Egalitate, se considera comunicat de la data publicarii pe site.


 • 03.08.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 4485/440CCSN/30.06.2015, prin care se stabileste ca debitor Asociatia Patronatul Medicinei Integrative - P.M.I., se considera comunicat de la data publicarii pe site. • 30.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest finalizează implementarea unui proiect privind achiziţionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt


 • 30.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest finalizează implementarea unui proiect privind īnchirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt


 • 17.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează un proiect privind īnchirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt • 05.06.2015 OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia pentru achiziţionarea de asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor special (ad hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE īn cadrul POSDRU 2007 – 2013.


 • 05.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest īşi anunţă intenţia de a achiziţiona asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE īn cadrul POSDRU 2007 – 2013


 • 17.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice. • 06.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Vest anunta vanzarea mijloacelor fixe propuse spre casare.
 • 16.03.2015 – OIRPOSDRU Vest implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE pe care le monitorizează


 • 12.03.2015 - A fost publicat īn „Monitorul oficial“ Ordinul ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei (care vizează proiectele a căror implementare s-a īncheiat pānă la data de 23 februarie 2015 inclusiv)


 • 06.02.2015- Anunt ofertant castigator cazare Bucuresti

 • 06.02.2015 - Anunt achizitie servicii cazare Bucuresti

 • 05.02.2015- Anunt referitor servicii  cazare Timisoara

 • 05.02.2015- Anunt referitor servicii cazare Bucuresti

 • 02.02.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia de atribuire a contractului de furnizare de obiecte de inventar, furnituri de birou şi/sau materiale consumabile īn cadrul proiectului POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU V/2.

 • Documentaţie atribuire

 • Anexe documentaţie atribuire09.02.2018 16:29

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii