Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

OIR POSDRU Regiunea Vest

  

                       Bastionul Cetăţii Timişoara                    Mitropolia Banatului Timişoara                                      Băile Buziaş

                                                                                 

                                                      

                                                                                                                                                               

                                                                                                                     

 

                                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                        

      

 

 

 

 

 

                                                     Harta Judetului Timis 

 

 

 

                                                           

 

Harta judeţului Timiş

Denumire:  

Organismul Intermediar Regional pentru

Programul Operational Sectorial pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane

Regiunea Vest

Adresa poştală:

               OIRPOSDRU Regiunea Vest

               300125 Timisoara

               Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

tel     :      0256 293680, 0256 293686

fax    :      0256 293686, 0356 080248

e-mail:     fsevest@oirposdru-vest.ro

Conducerea OIR POSDRU Vest

Director executiv

Sef Serviciu Contractare

Sef Serviciu Economic

Sef Birou Managementul Calitatii

Compartimente OIR POSDRU Regiunea Vest

Serviciul Contractare

Compartiment Contractare
Compartiment Suport Juridic

Serviciul Economic

Compartiment Verificare proiecte finantate

Compartiment Economic-Financiar

Biroul Managementul Calitatii Compartiment Verificare tehnica (ex-ante)
Compartiment Managementul Informatiei

Compartiment Programare

Compartiment Antifraudă şi Nereguli

Compartiment Audit Intern

31.03.2016 13:05

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului .

2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii