Prima pagină Programe Alerta nereguli Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

Alerta nereguli

Sesizarea unei nereguli:

Orice persoană implicată în implementarea și monitorizarea unui proiect finanțat din POCU sau care deține informații privind desfășurarea proiectelor finanțate în cadrul POCU, poate trimite alertă privind neregulile la adresa de e-mail: sesizari.nereguli@oirposdru-vest.ro sau fsevest@oirposdru-vest.ro

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnatură, caz în care va fi pastrată confidențialitatea în ceea ce privește identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.

Sesizarea care nu îndeplineşte condiţiile legate de posibilitatea identificării programului, schemei de plată, operaţiunii şi/sau a beneficiarului la care se referă se clasează.  

 

 Terminologie:

În legislaţia română, neregula şi frauda sunt definite în articolul 2 din Ordonanţei de Urgenţă 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora:

a)    neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;

b)    fraudă - infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale;

24.03.2022 16:51

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii