Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

                                                                           Proiecte AXA 7 - Asistenta Tehnica - OIRPOSDRU Regiunea Vest


PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

AXA PRIORITARĂ 7 ASISTENȚĂ TEHNICĂ

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 7.1.


 

1.TITLUL PROIECTULUI: “Īnchiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA VEST (OIRPOSDRU VEST) – suport pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului general, al implementării și evaluării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”

Valoarea totală a proiectului este de 851.345,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 638.509,00 lei

Perioada de implementare a proiectului: 01.12.2013 – 30.06.2015

Obiectivele proiectului:

“Obiectivul general al proiectului constă īn acordarea de sprijin OIRPOSDRU VEST, pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului și implementării Programului” Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Obiectivul specific al prezentului contract īl reprezintă: “Īnchirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) in suprafața minima de 500 mp, necesar pentru desfășurarea activităților specifice Organismului intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea VEST īn scopul īndeplinirii īn bune condiții a funcțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru POSDRU prin Acordul de delegare de funcții privind implementarea POSDRU 2007-2013, modificat și completat, și consolidării capacității administrative pentru managementul POS DRU.”

Rezultate: ” Īnchirierea pe o durata de 19  luni a unui imobil care a asigurat funcționarea corespunzătoare a OIRPOSDRU VEST.”

Beneficiari direcți/grupuri țintă: Personalul angajat al OIR POSDRU VEST

 

 


 

2.TITLUL PROIECTULUI: “Īnchiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA VEST (OIRPOSDRU VEST) – suport pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului general, al implementării și evaluării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”

Valoarea totală a proiectului este de 396.948,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 297.711,00 lei

Perioada de implementare a proiectului: 01.07.2015 – 31.12.2015

Obiectivele proiectului: “Obiectivul general al proiectului constă īn acordarea de sprijin OIRPOSDRU VEST, pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului și implementării Programului” Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Obiectivul specific al prezentului contract īl reprezintă: “Īnchirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) in suprafața minima de 800 mp, necesar pentru desfășurarea activităților specifice Organismului intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea VEST īn scopul īndeplinirii īn bune condiții a funcțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru POSDRU prin Acordul de delegare de funcții privind implementarea POSDRU 2007-2013, modificat și completat, și consolidării capacității administrative pentru managementul POS DRU.”

Rezultate: ” Īnchirierea pe o durata de 6  luni a unui imobil care a asigurat funcționarea corespunzătoare a OIRPOSDRU VEST.”

Beneficiari direcți/grupuri țintă: Personalul angajat al OIR POSDRU VEST


 

3.TITLUL PROIECTULUI: “Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane“ Regiunea Vest”

Valoarea totală a proiectului este de 118.823,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 89.117,25 lei

Perioada de implementare a proiectului: 24.07.2015 – 31.12.2015

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezintă suportul acordat OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru īndeplinirea atribuțiilor delegate īn scopul implementării eficiente si eficace a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivul specific al proiectului consta in īmbunătățirea capacitații logistice a OIRPOSDRU VEST prin asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcționari in scopul asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul implementării POSDRU 2007 – 2013

Rezultate:

Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU VEST sprijinit in eficientizarea activității sale;

Achiziționarea serviciilor si derularea contractelor de prestări servicii

Plata utilităților si serviciilor

Două anunțuri de presa

Anunțuri pe pagina web a instituției

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

·         Personalul OIR POSDRU VEST;

·         proiectul se adresează indirect tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor furnizate de OIR POSDRU VEST

 


 

4.TITLUL PROIECTULUI: “Asistență tehnică – asigurare servicii de transport si cazare necesare funcționarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane – regiunea Vest”

Valoarea totală a proiectului este de 278.290,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 209.190,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2014 – 31.10.2015

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului īl reprezintă sprijinirea OIR POSDRU – Vest pentru īndeplinirea atribuțiilor delegate in scopul implementării eficiente si eficace a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul specific al proiectului consta in asigurarea resurselor financiare necesare deplasărilor (transport, cazare) personalului OIR POSDRU – Vest in vederea asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor delegate in domeniul managementului și implementării POSDRU 2007-2013.

Rezultate:

  • Eficientizarea activității OIR POSDRU – Vest;

  • Asigurarea condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor delegate in domeniul managementului si implementării POSDRU 2007-2013;

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

·         Personalul OIR POSDRU VEST;

 


 

5.Titlul proiectului: „Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi  materiale consumabile necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest“

Valoarea totală a proiectului: 166.854,40 lei, din care 125.140,80 lei asistență financiară nerambursabilă

Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2014 – 31.07.2015

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: consolidarea capacității OIRPOSDRU Regiunea Vest  īn scopul implementării și managementului eficient și eficace al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiectivul specific: asigurarea obiectelor de inventar, a furniturilor de birou şi a materialelor consumabile necesare funcționării OIRPOSDRU Regiunea Vest  īn scopul asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului și implementării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Rezultat: īmbunătățirea capacității administrative a instituției de a gestiona implementarea eficace, eficientă și transparentă a fondurilor europene nerambursabile.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

·         OIRPOSDRU Regiunea Vest -  prin consolidarea capacității administrative.

·         personalul OIRPOSDRU Regiunea Vest -  care și-a desfășurat activitatea beneficiind de obiectele de inventar, de furniturile de birou și de materialele consumabile achiziționate.

·         beneficiarii POSDRU – īn mod indirect īn urma īmbunătățirii capacității administrative a instituției de a gestiona implementarea POSDRU.

 


 

6.TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”

Valoarea totală a proiectului este 3.528.360,00 de lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 2.646.270,00 lei

Perioada de implementare a proiectului: 11 luni

Prima lună de implementare a proiectului se consideră a fi IANUARIE 2015

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este  Sprijin acordat OIRPOSDRU REGIUNEA VEST pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului şi implementării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul specific al prezentului contract īl reprezintă sprijinirea sistemului de remunerare și motivare a personalului din structurile publice cu atribuții īn gestionarea  instrumentelor structurale – Obiectivul Convergență,  īn vederea asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului și implementării POSDRU 2007 – 2013.

Rezultate:

- Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat īn gestionarea instrumentelor structurale – Obiectivul Convergență, din cadrul ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – Regiunea Vest.

- 1 anunț permanent pe pagina web a instituției, www.oirposdru-vest.ro si 1 anunț final.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Beneficiarul direct al acestui proiect este ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – Regiunea Vest , prin consolidarea capacității administrative. Grupul țintă este format din personalul implicat īn gestionarea Fondurilor Structurale și de Coeziune – Obiectivul Convergență, din cadrul acestei instituții.

-Beneficiarii POSDRU, ca beneficiari indirecți ai īmbunătățirii capacității administrative a instituției de a gestiona implementarea POSDRU.

 


 

7.TITLUL PROIECTULUI: „Achiziționarea de mobilier necesar pentru asigurarea funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”.

Valoarea totală a proiectului este de 65.080 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 48.810,00 lei

Perioada de implementare a proiectului : 6 luni – 01.02.2014 – 31.07.2014

Obiectivele proiectului :

Obiectivul general: Consolidarea capacității  OIRPOSDRU Regiunea VEST īn vederea implementării si managementului eficient si eficace al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul specific: Asigurarea mobilierului necesar funcționării OIRPOSDRU Regiunea VEST,  īn vederea asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului şi implementării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Rezultate:

Achiziționarea de mobilier.

3 anunțuri publicitare sau comunicate de presă

3 anunțuri pe pagina web a instituției

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

-          OIRPOSDRU Regiunea VEST,  prin consolidarea capacității administrative.

-          Salariații OIRPOSDRU Regiunea VEST,  care vor beneficia de mobilier adecvat.

-          Beneficiarii POSDRU ca beneficiari indirecți ai īmbunătățirii capacității administrative a instituției de a gestiona implementarea POSDRU.

 


 

8.TITLUL PROIECTULUI: „Achiziționarea de mobilier necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea VEST”

Valoarea totală a proiectului este de 26916,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 20187.00 lei

Perioada de implementare a proiectului: 05.11.2015 - 31.12.2015

Obiectivele proiectului :

Obiectivul general: Consolidarea capacității  OIRPOSDRU Regiunea VEST īn vederea implementării si managementului eficient si eficace al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul specific: Asigurarea mobilierului necesar funcționării OIRPOSDRU Regiunea VEST, īn vederea asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului și implementării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Rezultate:

Achiziționarea de mobilier pentru stocare documente/bibliorafturi si achiziționarea unei canapele.

2 anunțuri pe pagina web a instituției

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

-          OIRPOSDRU Regiunea VEST,  prin consolidarea capacității administrative.

-          Salariații OIRPOSDRU Regiunea VEST,  care vor beneficia de mobilier adecvat.

-          Beneficiarii POSDRU ca beneficiari indirecți ai īmbunătățirii capacității administrative a instituției de a gestiona implementarea POSDRU.

 


 

9.TITLUL PROIECTULUI:Asistenta tehnica pentru implementarea activității de verificare la fata locului si verificări ex post pentru proiecte finanțate din POSDRU 2007-2013, aflate in gestiunea OIR POSDRU VEST.”

Valoarea totală a proiectului este de 161.349,66 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 121.012,25 lei.

Perioada de Implementare: 05.11.2015 – 31.12.2015

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al acestui contract este de a contribui la implementarea la un nivel ridicat de calitate, eficienta si transparenta a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane precum si la optimizarea activității de monitorizare proiecte gestionate de către OIR POSDRU VEST.

Obiectivul specific al prezentului contract īl reprezintă acordarea de sprijin OIR POSDRU VEST. pentru implementarea POSDRU, prin asigurarea de experți care sa vina īn sprijinul instituției in implementarea activității de verificare ex post si la fata locului.

Rezultate:

·         Organism intermediar -OIR POSDRU VEST- sprijinit in implementarea activității de verificare in conformitate cu “Procedura operaționala – Managementul Financiar, Subsecțiunea Misiuni de Verificare la Fata Locului” aplicabila la data semnării contractului de prestări servicii.

·         Aproximativ un număr de 45 vizite ex post efectuate cu sprijinul experților externi la locațiile beneficiarilor de proiecte POSDRU 2007-2013 a căror implementare s-a finalizat.

·         Aproximativ un număr de 35 vizite la fata locului efectuate cu sprijinul experților externi la locațiile beneficiarilor de proiecte POSDRU 2007-2013 a căror implementare se va finaliza cel tārziu in data de  15 decembrie 2015.

 


 

10.TITLUL PROIECTULUI:Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale ad-hoc la  locatiile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la  OIR POSDRU VEST.” 

Valoarea totală a proiectului este de 85.724,10 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 64.293,08 lei.

Perioada de Implementare: 03.03.2015 – 31.12.2015

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului al acestui proiect este de a contribui la implementarea, cu un nivel ridicat de calitate, eficientă și transparență, a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, precum și la optimizarea activității din cadrul OIR POSDRU VEST.

Obiectivul specific al proiectului consta in acordarea de suport tehnic oferit OIRPOSDRU VEST in efectuarea unor verificări de management adecvate, prin asigurarea de experți externi care sa vina in sprijinul instituției in efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc), realizate in timpul desfășurării activităților relevante din cadrul unui proiect POSDRU, activități la care participa persoane din grupul țintă (de exemplu: activități de formare profesionala, activități de informare si consiliere in cariera, activități de mediere, etc), in vederea verificării realității activităților desfășurate īn cadrul proiectului respectiv,  pentru proiectele aflate in gestiunea OIR POSDRU VEST.

Rezultate:

n  organism intermediar -OIR POSDRU VEST- sprijinit in implementarea activității de verificare a realității activităților relevante desfășurate in cadrul proiectelor POSDRU, activități la care participa persoane din grupul țintă;

n  124 vizite speciale (ad-hoc) efectuate cu sprijinul experților externi, la locațiile unde se implementează activitățile relevante din cadrul proiectelor POSDRU, activități la care participa persoane din grupul țintă;

 


 

11.TITLUL PROIECTULUI: ”Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest”

Valoarea totală a proiectului este de 129.982,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 110.110,35 lei

Perioada de implementare a proiectului: 01.03.2016 – 31.12.2016

Obiectivele proiectului:

“Obiectivul general īl reprezintă suportul acordat OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru īndeplinirea atribuțiilor delegate īn scopul implementării eficiente si eficace a POCU, precum și pentru derularea activităților specifice īnchiderii POSDRU 2007 – 2013.”

Obiectivul specific al prezentului contract īl reprezintă: “Īmbunătățirea capacitații logistice a OIRPOSDRU VEST prin asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcționări in scopul asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul implementării POCU 2014 – 2020 și pentru derularea activităților specifice īnchiderii POSDRU 2007 – 2013.

Rezultate:  

-            Eficientizarea activității OIR POSDRU – Vest;

-       Asigurarea condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor delegate in domeniul   managementului si implementării POCU 2014 – 2020 și pentru derularea activităților specifice īnchiderii POSDRU 2007 – 2013;

Beneficiari direcți/grupuri țintă: Personalul angajat al OIR POSDRU VEST

 


 

12.TITLUL PROIECTULUI: “Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane“ Regiunea Vest

Valoarea totală a proiectului este de 140.757,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 119.238,07 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 01.04.2016 – 31.12.2016

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului īl reprezintă suportul acordat OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru īndeplinirea atribuțiilor delegate īn scopul implementării eficiente si eficace a POCU, precum și pentru derularea activităților specifice īnchiderii POSDRU 2007 – 2013.

Obiectivul specific al proiectului consta in īmbunătățirea capacitații logistice a OIRPOSDRU VEST prin asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcționări in scopul asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul implementării POCU 2014 – 2020 și pentru derularea activităților specifice īnchiderii POSDRU 2007 – 2013.

Rezultate: Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU VEST sprijinit īn asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

·         Personalul OIR POSDRU VEST care beneficiază de spațiu adecvat, prin asigurarea utilităților aferente spațiilor īn care funcționează instituția.

 

 


 

13.TITLUL PROIECTULUI: „Īnchiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea VEST”

Valoarea totală a proiectului este de 3.845.240 lei, din care asistență financiară nerambursabilă īn valoare de 3.257.379,71 lei

Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2016 – 31.12.2020

Obiectivul general al acestui contract este de īnchiriere spațiu īn vederea desfășurării īn condiții optime a activităților specifice instituției, precum şi a serviciilor de mentenanță aferente.

Obiectivul specific al prezentului contract constă īn asigurarea spațiului necesar funcționării OIR POS DRU Regiunea VEST (clădire şi terenul aferent), īn vederea asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007 – 2013.

Rezultate: 1 structura sprijinita, respectiv Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea VEST sprijinit īn asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale;

Beneficiari direcți/grupuri țintă: Personalul OIR POSDRU VEST

 06.01.2021 18:21

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii