Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

         

Informaţii generale

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 

OIRPOSDRU este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea secretarului de stat coordonator al Departamentului Afaceri Europene şi Relaţii Externe din cadrul MMFPS.

 

OIRPOSDRU REGIUNEA Vest este Beneficiar de finantare nerambursabila in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, prin proiectul "Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA VEST pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale".
Detalii proiect

 

OIRPOSDRU Regiunea Vest asigură în teritoriu aplicarea unitară a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Structura organizatorică a OIRPOSDRU este următoarea:

 • 1. Compartimentul Programare;

 • 2. Compartimentul Selecţie Operaţiuni;

 • 3. Compartimentul Audit Intern;

 • 4. Compartimentul Antifraudă şi Nereguli;

 • 5. Biroul Managementul Calităţii;

 • 6. Serviciul Contractare;

 • 7. Serviciul Economic.

 

Atribuţii generale ale OIRPOSDRU

OIRPOSDRU îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

 • Asigură implementarea schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economică şi Socială, în calitate de Autoritate de Implementare, pe baza acordului de implementare încheiat cu Agenţia de Implementare PHARE din cadrul MMFPS;

 • Este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant şi strategice din cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenţie din POSDRU:

  Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, respectiv:

    Domeniul Major de Intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

    Domeniul Major de Intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

  Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, respectiv:

    Domeniul Major de Intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

  Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, respectiv:

    Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

    Domeniul Major de Intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

 • Administrează schemele de ajutor de stat şi de minimis, gestionează poiectele de ajutor de stat şi proiectele de ajutor de minimis, finanţate în cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenţie din POSDRU:

  Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, respectiv:

    Domeniul Major de Intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

  Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, respectiv:

    Domeniul Major de Intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

   

Teritoriul Romaniei este impartit in 8 regiuni de dezvoltare, zone ce corespund unor grupari de judete, constituite prin asocierea voluntara a acestora, pe baza unei conventii semnate de reprezentantii consiliilor judetene. Aceste regiuni de dezvoltare sunt constituite pe baza sistemului existent la nivel comunitar, mai precis de clasificare a unitatilor teritoriale NUTS. Conform acestuia, este vorba de regiuni de nivel NUTS II, cu o populatie de pana in 2,8 milioane de locuitori.

 

Din punct de vedere administrativ, Regiunea Vest este alcatuita din judetele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara..

 

 
 

06.01.2021 18:20

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii