Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

 

     Exemple de bune practici - Povesti de succes

selectaţi aici...

                        

Noi căi spre un loc de muncă

Set integrat de măsuri active de ocupare pentru 150 de şomeri şi persoane inactive Ón judeţul Timiş

Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin măsuri integrate Ón cooperare transnaţională CGOFM-MICT

Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă Ón activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante PRO-FM

Facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor Ón căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor

Program integrat de măsuri de ocupare, formare şi sprijin pentru populaţia rurală din judeţul Timiş

Forţă de muncă specializată

Formarea profesională a celulelor regionale de sprijin pentru reintegrarea socială şi profesională a surzilor implantaţi cohlear

Combaterea marginalizării

Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii.

 

1.      

 
 

06.01.2021 17:44

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii