Prima pagina Despre noi Despre POSDRU Noutăţi şi anunţuri Contact

       Pe scurt...      

 AMPOSDRU a iniţiat demersurile pentru finanţarea integrală a proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 88 Burse doctorale - Domeniul Major de Intervenţie nr. 1.5. “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, astfel încât cheltuielile aferente burselor doctorale conform contractelor să fie declarate eligibile începând cu data de 01.10.2009, data începerii anului universitar 2009-2010.

                                                                                                                                                                                                                   Înapoi


AMPOSDRU va organiza în data de 22 decembrie 2009, la Iaşi, “Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013 în România”. citeste mai mult                                                                                                                            Înapoi


 • 16.12.2009 - Conferinţa anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România 2009

  AMPOSDRU va organiza in data de 22 decembrie 2009, la Iasi, “Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013 în România”

  Conferinţa se încadrează în seria evenimentelor destinate informării publicului larg, pe care AMPOSDRU, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1828/2006, le organizează anual pentru prezentarea stadiului implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

  La conferinţă vor participa reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai AMPOSDRU, membri ai Comitetului de Monitorizare al POSDRU, reprezentanţi ai partenerilor sociali: confederaţii sindicale şi organizaţii patronale, reprezentanţi ai universităţilor, companiilor, organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai altor instituţii publice, beneficiari şi potenţiali beneficiari de finanţare din cadrul POSDRU, etc

  Organizatorii evenimentului asigură cazarea dumneavoastră din seara anterioară evenimentului, masa conform agendei, precum şi decontarea transportului, conform legislaţiei în vigoare.

   

  Ř  Invitatia la conferinta

  Ř  Agenda conferinta                                                                                                                                                                                Înapoi


 • 02.12.2009 – AMPOSDRU anunţă lansarea, de către Ministerul Regional pentru Ocupare al Guvernului Regional Andaluzia (Spania), primului apel de propuneri de proiecte privind cooperarea transnaţională şi interregională

Serviciul de ocupare, aparţinând Ministerului Regional pentru Ocupare al Guvernului Regional Andaluzia (Spania) lansează, în cadrul Programului Operaţional pentru FSE  2007-2013 Andaluzia, primul apel pentru propuneri de proiecte privind cooperarea transnaţională şi interregională, cu o alocare bugetară totală de 18.484.300,80 millioane EURO (80% FSE şi 20% Guvernul Regional Andaluzia)citeste mai mult                                                                     Înapoi

                                                              


 • 17.11.2009 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Comunicării  Comisiei nr. 2009/C 83/01 - Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice

În cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Regulamente, puteţi consulta Comunicarea  Comisiei nr. 2009/C 83/01 - Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice, în limba engleză şi în limba română.

                                                                                                                                                                                                                          Înapoi


AMPOSDRU publică spre informare Manualul Operaţional al Beneficiarilor, însoţit de materialele de referinţă necesare implementării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU, în urma actualizării acestuia cu sugestiile şi propunerile transmise de către beneficiarii POSDRU.                                           Înapoi


Până în data de 9 octombrie s-au depus 294 de cereri de ajutor de stat şi de minimis în valoare de 48,40 milioane euro. Din cele 294 de cereri depuse, până la data de 9 octombrie au fost evaluate 250 de cereri. Dintre acestea au fost selectate 128 de cereri, cu o valoare nerambursabilă de 22,61 milioane de euro. Comunicat de presă                                                                                                                                                       Înapoi


Pentru a veni în sprijinul companiilor de stat sau private, potenţiali beneficiari ai schemelor de stat şi ajutor de minimis, AMPOSDRU publică Corrigendum-ul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis prin care se prelungeşte până la utilizarea integrală a fondurilor alocate, dar nu mai târziu de data de 31/03/2010, ora 16.00, din cadrul următoarelor linii de finanţare citeste mai mult                    Înapoi


 • 12.10.2009 - OIRPOSDRU Regiunea Vest anunţă: vineri, 16 octombrie 2009, ora 13.00, va avea loc  Seminarul de informare privind schemele de Ajutor de Stat şi de Minimis

 • Invitaţie seminar Ajutor de Stat                                                                                                                                                       Înapoi


Manualul Operaţional al Beneficiarilor , însoţit de materialele de referinţă necesare implementării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU se adresează tuturor beneficiarilor de proiecte strategice (cu valoare totală cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 euro - 5.000.000 euro) şi proiecte de grant (cu valoare totală cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 euro - 499.000 euro).
Prezentul document are caracter orientativ si nu înlocuieşte în nici un fel Contractul de Finanţare şi Anexele sale, precum şi condiţiile stabilite in Ghidul Solicitantului. Prezentul document a fost dezvoltat ţinând cont de legislaţia în vigoare la 15 septembrie 2009.
Vă rugăm să transmiteţi eventualele sugestii, propuneri, neclarităţi la adresa de e-mail
implementare@fseromania.ro Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.   până la data de 14 octombrie 2009.
După data de 14 octombrie 2009, AMPOSDRU va finaliza „Manualul Beneficiarului” POSDRU şi îl va publica pe site-ul propriu începând cu data de 26 octombrie 2009.
Pe parcursul lunii noiembrie 2009, AMPOSDRU va organiza sesiuni de lucru interactive cu managerii de proiect şi responsabilii financiari ai proiectelor aflate în implementare. Invitaţiile de participare la aceste sesiuni, vor fi transmise beneficiarilor, respectându-se data demarării proiectului. Informaţiile suplimentare necesare, vor fi comunicate în timp util beneficiarilor. Pentru a facilita primirea invitaţiilor rugăm beneficiarii să-şi actualizeze datele de contact.
                                                                                                                                                                                                      Înapoi


Puteţi consulta varianta  în limba engleză a Regulamentului  (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare.                                                                Înapoi


 • 22.09.2009 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Monitorul Oficial  a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă au fost aprobate prin Ordinul  ministrului finanţelor publice nr. 2548 din 25 august 2009, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 619 din 15 septembrie 2009. citeste mai mult                                                                                             Înapoi


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a lansat anul trecut 72 de linii de finanţare, cu o alocare financiară totală de 1,2 miliarde de euro. Pentru liniile de finanţare deschise în 2008 au fost depuse 2.842 de proiecte, cu o valoare totală de 2,6 miliarde de euro. Comunicat de presă.                                                                  ÎnapoiÎn cadrul apelurilor de propuneri de proiecte strategice lansate în 2009 de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost depuse 2.101 proiecte, în valoare totală de 5,5 miliarde de euro. Comunicat de presă.                             Înapoi


Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează: citeste mai mult  

                                                                                                                                                                        Înapoi


În perioada 24.08.2009 - 28.08.2009, OIRPOSDRU Regiunea Vest îşi schimbă sediul, noile date de contact fiind următoarele:

Timişoara, str. M. Kogălniceanu, nr.1,

adresele de mail, telefoanele şi faxurile rămânând aceleaşi.

Menţionăm faptul că, accesul la adresele de email ale OIRPOSDRU Regiunea Vest va fi limitat în perioada 25.082009 - 28.08.2009, motiv pentru care, în această perioadă, vă rugăm să ne contactaţi, în orice problemă, la următoarea adresă de email, în atenţia persoanelor cu care doriţi să comunicaţi: oi_vest@amposdru.mmssf.ro

Vă mulţumim pentru înţelegere.                                                                                                                                   Înapoi


Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificării legislaţiei fiscale în vederea facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile şi în scopul asigurării unei mai bune informări privind obţinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunoştinţa solicitanţilor care depun proiecte în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 79-98,  că pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6.2 - Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare următoarele*: citeste mai mult...             ÎnapoiGhidul privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat - editia iulie 2009 ,  oferă o prezentare generală a cadrului legal ce guvernează raporturile juridice dintre partenerii cererii de finanţare din cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU. De asemenea, Ghidul îşi propune să ofere informaţii suplimentare privind relaţiile dintre  parteneri, în special în ceea ce priveşte transferurile financiare între aceştia. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                 ÎnapoiDupă cum se precizează în GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIŢII GENERALE, 3.1. Obiectiv general, CSNR 2007-2013 stabileşte intervenţiile FSE în România în domeniul dezvoltării resurselor umane, indicând astfel orientarea clară a finalităţii şi efectelor cheltuirii banilor alocaţi prin POSDRU 2007-2013 spre investiţia în capitalul uman, modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională, creşterea accesului la ocupare şi consolidarea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile, din România. citeste mai mult                                                                                                  Înapoi


Vă rugăm să înştiinţaţi AMPOSDRU asupra efectuării acestei operaţiuni la adresa de e-mail: posdru@fseromania.ro                                     ÎnapoiPentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79 - 98, după cum urmează:

 Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte .                                                                                                        ÎnapoiPentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului - Condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, precum şi Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 80, 83, 85, 86, 87. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.                                                           ↑ Înapoi ↑


În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor ale căror proiecte au fost semnate până la data de 30 iunie 2009 ; citeste mai mult...                                                                                            Înapoi


Având în vedere lansarea cererilor de propuneri de proiecte strategice în luna martie 2009 şi respectiv, luna aprilie 2009, precum şi numărul mare de solicitări din partea potenţialilor beneficiari eligibili cu privire la stabilirea unor întâlniri cu reprezentanţii AMPOSDRU în vederea prezentării propunerilor de proiecte pe care intenţionează să le transmită în sistemului informatic Action Web, AMPOSDRU face următoarele precizări: citeste mai mult...                                                                                                                                                                                                                    Înapoi


Depunerea documentelor necesare perfectării contractului de finanţare la sediul AMPOSDRU (Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, Bucureşti) de către solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost aprobate se va realiza în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 9:00 - 12.30. În afara intervalului orar menţionat, depunerea documentelor respective nu este permisă. Vă mulţumim pentru înţelegere!                                                                    Înapoi


Comisia Europeană certifică faptul că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), direcţie generală din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, îndeplineşte cerinţele UE în privinţa sistemului de management şi control al fondurilor europene. Comunicat de presă                                                                                                             Înapoi


 

În cursul anului 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a lansat 72 de linii de finanţare, prin Fondul Social European, cu o alocare financiară totală de 1,2 miliarde de euro.

Comunicat de presă                                                                                                                                                                                   Înapoi


 

Comisia Europeană a acceptat sistemele de management şi control aplicate Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Comunicat de presă                                                                                                                                               Înapoi


 

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU va publica Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează: citeste mai mult...

                                                                                                                                                                                Înapoi


Centrul de preluare a apelurilor telefonice pentru POSDRU este acum operaţional, fiind un nou serviciu de furnizare a informaţiilor dedicat gǎsirii rǎspunsurilor la toate întrebǎrile referitoare la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: Ce reprezintǎ acest program? Cine poate solicita finanţare? Cum vǎ puteţi înscriere pentru finanţare? citeste mai mult...                                                                                                     Înapoi


 

Fondul Social European în România este gestionat atât de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cât şi de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor. citeste mai mult...                                                              Înapoi


Ghidul privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat oferă o prezentare generală a cadrului legal ce guvernează raporturile juridice dintre partenerii cererii de finanţare din cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU.
De asemenea, Ghidul îşi propune să ofere informaţii suplimentare privind relaţiile dintre  parteneri, în special în ceea ce priveşte transferurile financiare între aceştia.
Vă rugăm să transmiteţi eventualele sugestii, propuneri, neclarităţi la adresa de e-mail 
 până la data de 22 iunie 2009.
    
                              Înapoi


Astăzi, 14 mai 2009, AM POS DRU publică stadiul depunerii de cereri de finanţare în cadrul schemelor  de ajutor de stat şi de minims lansate în data de 31 martie 2009. Comunicat de presă                                                                                                                                               Înapoi  


 • 01.04.2009 – Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020

  Astăzi, 1 aprilie 2009  AMPOSDRU  publică spre informare documentul cu privire la  Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020  elaborat în cadrul proiectului  PHARE RO 2006/018-147.04.05.01.07.02  "Asistenţă tehnică pentru România în vederea sprijinirii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul MMFES în elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a resurselor umane". Acest document informativ este pregătitor pentru seminarul naţional de consultare ce va avea loc miercuri, 8 aprilie 2009, în Bucureşti, la Hotel Marriott, str. Calea 13 Septembrie nr.90, Salonul C, etajul 1. Vă rugăm să consultaţi  sectiunea Materiale Informative.                                                                                                                                                           Înapoi 

Marţi, 31 martie, domnul Marian Sârbu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, va deschide trei noi linii de finanţare din Fondul Social European, lansând oficial programul "Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi”, menit să ajute întreprinderile din România să depăşească mai uşor perioada de criză.
Conferinţa de presă prilejuită de acest eveniment va avea loc marţi, 31 martie, la Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu (intrarea C1), începând cu ora 14.00.
citeste mai mult                                                                                                                                                                                
Înapoi


 

Vineri, 20 martie, la Bruxelles, o delegaţie a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a participat la o reuniune informală privind stadiul implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), finanţat în proporţie de 85% din Contribuţia Comunităţii Europene, prin Fondul Social European, şi 15% din contribuţia publică naţională.- citeşte mai mult...

                                                                                                                                       Înapoi


 

În acest sens publicăm spre consultare proiectul de Ghid al Solicitantului pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis.
Vă rugăm să transmiteţi observaţiile şi propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail beneficiar@fseromania.ro până joi, 26 martie 2009.

Ghidul Solicitantului - descarcă aici...                                                                                                                         Înapoi


 

Miercuri, 4 martie, ora 10.00, la sediul Centrului Regional de Afaceri din Timişoara, sala Europa, va avea loc conferinţa de presă cu tema „Rolul Fondului Social European în relansarea economică“

Conferinţa de presă va fi susţinută de domnul Alexandru Petru Frătean, secretar de stat Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de oficiali ai Autorităţii de Management al Programului Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. detalii...                                                 Înapoi


Marţi, 3 martie, va avea loc, la Timişoara, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă.                                                                                                                                 Înapoi


 

În data de 09 februarie 2009 AMPOSDRU a organizat o întâlnire cu liderii confederaţiilor sindicale şi patronale cu tema “Fondul Social European – un instrument pentru reducerea efectelor crizei din Romania, in contextul planului European de relansare economica". În cadrul întâlnirii au fost prezentate măsurile ce vor fi implementate pentru creşterea ocupării forţei de muncă, în anul 2009, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin intermediul AMPOSDRU. Agenda evenimentului ; Discursul domnului ministru Marian SÂRBU ; Prezentări .                      Înapoi


 

Ministrul Muncii a prezentat, astăzi, partenerilor sociali sprijinul pe care Guvernul României şi Comisia Europeană, prin intermediul Fondului Social European, îl vor acorda întrepinderilor pentru a diminua efectele crizei economice. Concret, măsurile vizează subvenţionarea cu cel puţin 50% a salariilor noilor angajaţi, suvenţionarea formării profesionale a salariaţilor precum şi a investiţiilor făcute pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în scopul reducerii îmbolnăvirilor profesionale.  citeşte mai mult...                                                                                                    Înapoi


 

În data de 5 februarie 2009, va avea loc prima reuniune de lucru a partenerilor din proiectul „Șanse egale pe piața muncii” finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). Scopul proiectului este promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap prin facilitarea accesului acestora la servicii de educație și instruire vocațională și creșterea oportunităților de angajare în muncă. citeşte mai mult...                                                                                                                                                                      ↑ Înapoi ↑


 

Manualul de Identitate Vizuală pentru POSDRU va fi actualizat conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în România.
Pentru aplicarea regulilor de vizibilitate stabilite pentru activităţile şi produsele de informare şi publicitate, vă rugăm să consultaţi Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în România, publicat pe site-ul Autorităţii de Coordonare pentru Instrumente Structurale
http://www.fonduri-ue.ro/, la secţiunea Informative, Reguli de Identitate vizuală.                                                                    Înapoi 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei organizează etapa a II-a de selecţii publicede proiecte în vederea încheierii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru implementarea Proiectului privind Incluziunea Socială detalii »»»


 

În data de 23 decembrie 2008, AMPOSDRU a organizat Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007- 2013 în România.

 • Comunicat de presă

 • Agenda evenimentului

 • Prezentări                                                                                                                                                                                        Înapoi


 • 19.11.2008 – Publicare Corrigenda la Ghidul Solicitantului

  Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice lansate în data de 8 iulie 2008 (cu excepţia cererii de propuneri de proiecte nr. 59 „Burse doctorale”) prin care termenul limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare se prelungeşte până la data de 19.12.2008, ora 17.00.

   

  • Corrigendum nr. 3 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 57-58, 61-72
  • Corrigendum nr. 4 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 55-56
  • Corrigendum nr. 5 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 60                               Înapoi

 • 22.10.2008 – Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului

  Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant:

  • Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte  nr. 60 „Învaţă o meserie!” (proiecte strategice)
  • Corrigendumul nr. 5 la Ghidul Solicitantului nr. 22 „Învaţă pentru cariera ta!” (proiecte de grant)                                            Înapoi


 • Octombrie 2008 - Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului III

   

  Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant, prin care se aduc modificări la Ghiduri şi se prelungesc termenele de depunere a cererilor de finanţare, după cum urmează:

  • Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 57-58, 61-72

  • Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.55

  • Corrigendum nr. 2  la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.56

  • Corrigendum nr. 3 la Ghidul solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 55, 56 şi 60                Înapoi


AMPOSDRU reia (***REPROGRAMARE ÎN TOAMNĂ), în luna septembrie 2008, sesiunile de pregătire a potenţialilor promotori de proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor  Umane, organizate în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică PHARE RO. 2005/017-553.04.02.01.02 

În vederea participării la aceste sesiuni de pregătire, potenţialii beneficiari care nu sunt înscrişi în baza de date a promotorilor de proiecte sunt invitaţi să se înregistreze, prin completarea  tabelului  în format Excel  din cadrul secţiunii "Înscrieri promotori de proiecte" şi transmiterea acestui tabel Organismului Intermediar responsabil cu implementarea Domeniului Major de Intervenţie în cadrul căruia doresc să depună proiecte.              Înapoi


 • 22.08.2008 - Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului II

   

  Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant, prin care se modifică lista documentelor solicitate pentru încheierea contractului de finanţare şi se prelungesc termenele de depunere a cererilor de finanţare, după cum urmează:
  - pentru cererile de propuneri de
  proiecte de grant lansate în data de 16 aprilie 2008, termenul limită de depunere se prelungeşte până la data de 31.10.2008, ora 17.00.
  - pentru cererile de propuneri de
  proiecte strategice lansate în data de 8 iulie 2008, termenul limită de depunere se prelungeşte până la data de 20.10.2008, ora 17.00, cu excepţia cererii de propuneri de proiecte strategice nr. 59 „Burse doctorale” al cărei termen de depunere nu se modifică.

  • Corrigendum nr.1 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr.55-58 şi 61-72 (proiecte  strategice)

  • Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 60 (proiecte strategice).

  • Corrigendum nr. 2 la Ghidurile Solicitantului nr. 17-21, 23, 25-54 (proiecte de grant)

  • Corrigendum nr. 3 la Ghidurile Solicitantului nr. 22 şi 24 (proiecte de grant)                                                                       Înapoi


 • 06 august 2008 - Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului I

  AMPOSDRU publică Corrigendumul nr. 1 la Condiţiile specifice cererii de propuneri de proiecte nr. 60 „Învaţă o meserie!” pentru proiectele strategice din cadrul Axei Prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.


  AMPOSDRU publică
  Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului nr. 22 „Învaţă pentru cariera ta!” pentru proiectele de grant din cadrul Axei Prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” şi Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului nr. 24 „Continuă să te califici!” pentru proiectele de grant din cadrul Axei Prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă”.


  AMPOSDRU publică
  Corrigendumul nr. 1 la Ghidurile Solicitantului nr. 17-54 pentru proiectele de grant lansate în data de 16 aprilie 2008. 

                                                                                                                                                                           Înapoi


!!! Vă informăm că, din motive obiective, sesiunile de informare planificate, menţionate în anunţul de mai jos, au fost anulate, urmând a fi reprogramate în toamnă, şi anunţate ca atare. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Autoritatea de Management pentru POSDRU, în colaborare cu Organismele Intermediare Regionale, va organiza sesiuni de informare pentru potenţiali

         beneficiari, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, în luna iulie 2008.

         Pentru Regiunea Vest, s-a stabilit data de 22 iulie 2008 (reprogramare în toamnă), pentru Sesiunea de informare pentru potenţialii beneficiari FSE.

         În acest sens, în continuare, vă punem la dispoziţie agenda seminarului şi formularul de înscriere.

         - Agenda Sesiunii de informare pentru potenţialii beneficiari FSE clic aici (descărcare arhivă)

       - Formular de înscriere pentru participarea la Sesiunea de informare pentru potenţialii beneficiari FSE clic aici (descărcare arhivă)                                                                                                                                                                                                                              Înapoi


        - Anunţ concurs - Data publicării anunţului: 29.08.2008

         - Acte necesare pentru înscriere concurs

          - Bibliografie auditor principal                                                                                                                                                                       Înapoi


 • 30 Iunie 2008 – Modificări sistem informatic Actionweb – 3 paşi pentru FSE

   

  Pentru a asigura îndeplinirea obiectivului său de a transpune principiile transparenţei şi simplităţii în practică, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a iniţiat procesul de simplificare a procedurii de aplicare pentru POSDRU.

  Astfel, acum, pentru completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare va fi necesar să urmaţi doar 3 paşi (înregistrare,

  completare, trimitere), faţă de cei 4 paşi anteriori. În versiunea simplificată a ActionWeb, NU se mai descarcă şi încarcă ulterior în sistem, Anexa 1 „Cererea de finanţare” – întregul formular se completează electronic.
  Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari şi în vederea familiarizării cu noua procedură simplificată de completare a unei cereri de finanţare, în perioada 01 iulie, ora 17.00 – 08 iulie 2008, ora 11.00, transmiterea cererilor de finanţare prin sistemul informatic ActionWeb va fi sistată.
  Ca urmare, prin Corrigendum la Ghidul Solicitantului, termenul limită pentru transmiterea cererilor de finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte de grant va fi prelungit cu 7 (şapte) zile calendaristice. Cererile de finanţare transmise până în prezent electronic, prin sistemul informatic Actionweb, rămân valabile şi vor intra în procesul de evaluare şi selecţie. Potenţialii beneficiari care au elaborat idei de proiecte (schiţe) vor transpune datele completate până în prezent, utilizând procedura simplificată de aplicare, integral electronică.
  Pentru detalii suplimentare privind procedura simplificată de completare şi transmitere a unei cereri de finanţare vă rugăm să consultaţi
  „Ghidul pentru completarea unei cereri de finanţare” disponibil la secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.                             
              Înapoi


 

Comisarul European pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse

                                                                                                                                                     Fondul Social European a obţinut succese majore în ultimii 50 de ani, transformând principiul coeziunii sociale în beneficii concrete pentru milioane de oameni. 

Creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă reprezintă una din  principalele priorităţi pentru cetăţenii Europei, iar astăzi FSE este mai important ca niciodată pentru realizarea acestui obiectiv.

Cu toţii trebuie să avem şansa de a contribui la o Uniune Europeană prosperă: femei bărbaţi, tineri şi vârstnici, oameni cu naţionalităţi şi etnii diferite, persoane cu dizabilităţi şi alte grupuri dezavantajate.                                                                                                  Înapoi


Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest vă invită să participaţi la lansarea regională a cererilor de propuneri de proiecte de tip grant pentru axele prioritare 3 şi 5 din cadrul POSDRU cu următoarele domenii majore de intervenţie:

 

3.1   -   Promovarea culturii antreprenoriale

Ghidul Solicitantului nr. 29 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Vest” si Anexele

DMI 31 GhidSolicitant_29.pdf                     DMI 31 AnexeGhidSolicitant_29.pdf

3.2 - Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 

Ghidul Solicitantului nr. 37 Adaptabilitate şi flexibilitate în Regiunea Vest” si Anexele

DMI 32 GhidSolicitant_37.pdf                     DMI 32 AnexeGhidSolicitant_37.pdf

5.1   -   Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.

Ghidul Solicitantului nr. 48 Fii activ pe piaţa muncii în Regiunea Vest” si Anexele

 DMI 51 GhidSolicitant_48.pdf                    DMI 51 AnexeGhidSolicitant_48.pdf

Lansarea regională va avea loc joi, 17 aprilie 2008, de la ora 10, la sediul CCIAT,  Sala de  training CID,  Piaţa Victoriei nr.3 şi este organizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în calitate de Autoritate Contractantă, împreună cu Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest, în calitate de Autoritate de Implementare. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instittuţiei:

OIR POSDRU - Regiunea Vest,  Timişoara, B-dul Mihai Viteazul nr. 30 B, telefon: 0256/293 686,

                                                                                                            persoane de contact: Dana Cernei şi Adriana Hruban.                                                              Înapoi


             Vă informăm că   s-au publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, următoarele:

 • (07.04.2008)  În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 03 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă:
  Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă -
  Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)

 • (07.04.2008) În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 04 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă:
  Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă -
  Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)
   

 • (07.03.2008) În atentia solicitantilor de finantare - Phare 2006/018-147.04.02, referinta: 02 - Servicii Sociale:

          Corrigendum nr.3 la Ghidul solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila Phare 2006 Servicii Sociale. Detalii...(descarcare arhiva)

 • (28.01.2008) În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, referinţa: 02 - Servicii Sociale:

Corrigendum nr. 2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 Servicii Sociale Detalii...

 • (28.01.2008) În atenţia solicitanţilor de finanţare -  Phare 2006/018-147.04.02, referinţa: 03 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă:

Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006, referinţa 03 - Promovarea  învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificare şi recalificare forţei de muncă.  Detalii...

 • (28.01.2008) În atenţia solicitanţilor de finanţare -  Phare 2006/018-147.04.02, referinţa: 04 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă:

Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006, referinţa 04 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă.  Detalii...                                                                                                                                                                                                                                                                      Înapoi


În data de 04.02.2008, a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 86 Partea I, Ordinul comun nr. 3/185 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.  Detalii...                                 Înapoi03.06.2014 13:33

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii