Prima pagina Despre noi Documente utile Noutăţi şi anunţuri Contact

                                                                           Noutati si anunturi OIRPOSDRU Regiunea Vest

 

                         Arhiva anunturi 2012     Arhiva anunturi 2011     Arhiva anunturi 2010      Arhiva anunturi 2009 • 24.12.2013 - AMPOSDRU publică spre consultare ordinul comun privind modificarea  contractelor de finanţare aferente proiectelor  de tip strategic si de tip grant pentru POSDRU

AMPOSDRU publică spre consultare ordinul comun privind modificarea  contractelor de finanţare aferente proiectelor  de tip strategic şi de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestui document vor fi transmise până la data de 30.12.2013 ora 12.00 la adresa de e-mail ordincomun@fseromania.ro                                                                                       


 • 20.12.2013 - DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele aditionale intocmite în baza Instructiunii nr. 83/2013.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte                                                                                                                             


 • 16.12.2013 - DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (valoarea activităţilor transnaţionale, valoarea activităţilor externalizate, cheltuielile externalizate/subcontractate, cheltuielile efectuate la finalul perioadei de implementare a proiectului sau după finalizarea proiectului)                                                                                                                                         

          Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                        


 • 13.12.2013 - DG AMPOSDRU publică listele cererilor de finanțare aprobate care se încadrează în alocarea financiară stabilită în Ghidul Solicitantului, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP)

   

  CPP131

  CPP140       

    

  În cursul zilei de vineri, 13.12.2013, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B,  solicitanții ale căror cereri de finanțare se află pe lista de rezervă şi solicitanții cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

  Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil (OIRPOSDRU Vest, in cazul nostru).

  Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti.

  Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 19 decembrie 2013, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 19 decembrie 2013.                                   


 • 06.12.2013 - AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibila eligibila si Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5                                                                                                                                                                 

          Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                 


 • 03.12.2013 - AMPOSDRU publică spre consultare modelul de contract de finanțare aplicabil aplicabil cererilor de finanțare care vor fi aprobate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU și organismele intermediare POSDRU în anul 2013. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestui model vor fi transmise până în data de 5.12.2013, ora 12.00, la adresa de e-mail contractdefinantare@fseromania.ro                                                                                                                                           


 • 02.12.2013 – OIRPOSDRU Regiunea Vest anunţă suspendarea concursului din data de 12.12.2013 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, până la o dată care va fi comunicată ulterior                                                                                                           


 • 29.11.2013 - OIRPOSDRU Regiunea Vest organizează în 12 şi 16 decembrie 2013 concurs pentru ocuparea a două posturi de execuţie vacante: Inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Verificare Proiecte Finanţate şi Consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Verificare Tehnică.

   

 • Comunicat                                                                                                                                                                                     • 29.11.2013 - AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 82 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata, însoţită de Anexele 1-7

 • Instrucţiunea nr. 82

 • Anexele 1-7                                                                                                                                                                                 

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                                                  


 • 22.11.2013 - Incepând de luni, 25 noiembrie 2013, ora 9.00, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest îşi suspendă activitatea cu publicul până în data de vineri, 29 noiembrie 2013, inclusiv.Suspendarea se datorează schimbării sediului, de la locaţia din Timişoara, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, la locaţia din Timişoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30 B.

 • ANUNT (detalii)                                                                                                                                                                            


 • 12.11.2013 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013.

 • Instrucţiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013.                                                                                                                                                                                                               

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                 


 • 12.11.2013 - Organismul Intermediar OIR POSDRU Regiunea Vest , prin comunicatul atasat,  anunta demararea unui proiect, de catre AMPOSDRU, care vizează îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa operaţiuni cofinanţate prin axele prioritare 1 – 6 ale POSDRU 2007-2013

 • Comunicat                                                                                                                                                                                       


 • 29.10.2013 – AMPOSDRU publică lista cererilor de finanţare respinse în faza A pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 144 şi 165

AMPOSDRU publică lista cererilor de finanţare respinse în faza A pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 şi Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165. În cursul zilei de marti, 29.10.2013, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașată, dar nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.                                                                                                                                                                                                


 • 25.10.2013 AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013.

 • Instrucţiunea nr. 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013.                 

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                                                      


AMPOSDRU publică spre consultare schița Ghidului Solicitantului -Condiții Specifice pentru DMI 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” – cerere de propuneri de proiecte de tip strategic. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 4.11.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail posdru_gscs6.4@fseromania.ro.                                                                                       


 • 22.10.2013 - OIR POSDRU Regiunea Vest anunţă modificarea următoarelor termene previzionate ale calendarului procedurii de atribuire a contractului „Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA VEST”, după cum urmează:

  Verificarea conformităţii între starea declarată (conform documentelor conţinute în ofertă) şi cea reală a imobilului  prin vizionare la faţa locului.

  25.10.2013

  -

  Adresa imobilelor prezentate în oferte

  Data finalizării evaluării ofertelor

  07.11.2013

  -

  OIRPOSDRU Vest

  Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 3)

  08.11.2013

  -

  OIRPOSDRU Vest

                                                                                                                                                                                                                         


 • 08.10.2013 - AMPOSDRU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în faza A în cadrul cererile de propuneri de proiecte 123, 124, 127-134, 136-143, 145-153, 155, 157-159. În cursul zilei de marți, 8.10.2013, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitanții care au cereri de finanțare în listele atașate, dar nu primesc scrisoare de informare sunt rugaţi să contacteze OI POSDRU responsabil.                                                                                                                                                                                                


 • 07.10.2013 - Biroul Teritorial Arad al OIRPOSDRU Regiunea Vest funcţionează acum în clădirea CJP Arad.

Biroul Teritorial Arad al OIRPOSDRU Regiunea Vest funcţionează acum în clădirea CJP Arad (str. Voluntarilor nr. 2A, camera 31, 310157 Arad).                                                                                                                                                                                          


 • 07.10.2013 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 78 pentru reglementarea modului de calcul utilizat la validarea cheltuielilor de tip FEDR la finalul implementarii proiectului.

 • Instrucţiunea nr. 78  pentru reglementarea modului de calcul utilizat la validarea cheltuielilor de tip FEDR la finalul implementarii proiectului.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                  


 • 04.10.2013 – AMPOSDRU publică draftul de instrucţiune a mecanismului cererilor de plată.

AMPOSDRU publică draftul de instrucţiune a mecanismului cererilor de plată conform prevederi OUG nr. 84/2013, cu termen de consultare 09.10.2013, ora 12. Puteti transmite observatiile pe adresa de email: mailto:instructiune_oug84@fseromania.ro.                                                                                  


 • 01.10.2013 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest publică anunţul de intenţie privind închirierea unui imobil

Ref: 

„Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA VEST”

 

ANUNŢ DE INTENŢIE

DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest

ADRESA: Str. Mihail Kogalniceanu nr.1, localitatea Timişoara, jud. Timiş, cod postal 300125, România.

Numărul de telefon: 0256-293 680, 0256-293 686, Fax: 0256-499 755

E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro.

CATEGORIA ŞI DESCRIEREA SERVICIILOR CARE URMEAZĂ SĂ FIE PRESTATE: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare imobile. Contract de închiriere a unui spaţiu necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Vest

Sursele de finanţare: asistenţă financiară nerambursabilă din FSE (75%)  şi cofinanţare publică (25%)

Valoarea estimată a contractului: 684.149,00 lei (fără TVA)

Procedura de atribuire aplicată: Procedură internă

Locul prestării serviciilor: Localitatea Timisoara

Durata contractului - termenul de închiriere aproximativ 19 de luni, cu posibilitate de prelungire.

Documentaţia de atribuire: Documentaţia privind procedura de atribuire a contractului de închirierea a unui imobil este disponibilă la adresa de Internet: www.oirposdru-vest.ro.

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 18.10.2013, ora 1200, la sediul Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane Regiunea Vest, registratură, din STR. Mihail Kogalniceanu nr.1, localitatea Timisoara, jud. Timis, cod postal 300125, România, tel. 0256-293 680, 0256-293 686.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: data 21.10.2013, ora 1200, la sediul Autorităţii Contractante, STR. Mihail Kogalniceanu nr.1, localitatea Timisoara, jud. Timis.

Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic (conform documentaţiei de atribuire).

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile.

Depunerea ofertelor se va efectua conform instrucţiunilor pentru ofertanţi.

Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor.

Documente (descarca):

 • Documentatia pentru ofertanti   

 • Formulare (format editabil)                                                                                                                                                   


 • 05.09.2013 – OIRPOSDRU Vest implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind închirierea unui imobil.

Începând cu data de 02.09.2013, OIRPOSDRU Vest implementează proiectul Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest (OIRPOSDRU VEST) – suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general, al implementării şi al evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în valoare de 851.344,14 lei, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.        

 • Anunt inchiriere spatiu                                                                                                                                                                  


 • 30.08.2013 – AMPOSDRU publică spre informare draftul schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale” aferentă DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale”

DG AMPOSDRU publică spre informare versiunea draft a schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, aferentă Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenție 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale”.                                                                                                                                   


 • 29.08.2013 – AMPOSDRU  publică spre consultare schiţele Ghidurilor Solicitantului – Condiţii Specifice pentru DMI 6.1 şi modelul de buget aferente acestora

AMPOSDRU  publică spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru:
DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip strategic, DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip grant, precum şi modelul de buget aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse în cadrul DMI 6.1. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestor documente vor fi transmise până la data de 08.09.2013 la următoarele adrese de e-mail: mailto:economiesocialastrategic@fseromania.ro, respectiv economiesocialagrant@fseromania.ro.                                                                      


 • 22.08.2013 – AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 77

 • Instrucţiunea nr. 77 privind regimul şi modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 (prin care se defineşte cererea de rambursare suplimentară şi se permite transmiterea de către beneficiar după încheierea implementării proiectului a maxim două cereri de rambursare intermediare înaintea cererii de rambursare finale)                   

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                   


 • 12.08.2013 – AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 76

 • Instrucţiunea nr. 76 privind stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli prin modalitatea deducerii din valoarea eligibilă a cererilor de rambursare ulterioare.          

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                   


 • 01.08.2013 AMPOSDRU a publicat spre consultare Manualul Beneficiarului                                                                              

AMPOSDRU a publicat Instructiunea nr. 74, pentru clarificarea instructiunii nr. 71 privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă.   

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                   


 • 04.07.2013 - Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, AMPOSDRU publică instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare in cadrul aplicatiei Actionweb, având in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk.

 • Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare in cadrul aplicatiei Actionweb pentru cererile de propuneri de proiecte 123-125 şi 127-152


 • 01.07.2013 - Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, AMPOSDRU publică instrucțiuni privind anexarea bugetului detaliat al cererii de finanțare in cadrul aplicatiei Actionweb, având in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk.                                                                                                                                                                                           


 • 01.07.2013 - AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 2 la Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 – 125 și 127 – 152                                                                                                                                                        
 • 17.06.2013 – AMPOSDRU publică un anunţ important privind completarea cererii de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte aflate în derulare

 

Pentru evaluarea capacității financiare a solicitanților/parteneriatelor în conformitate cu algoritmul de calcul menționat la punctul 3.1.1 din Ghidul Solicitantului - Condiții Generale 2013, solicitanții și partenerii acestora sunt rugați să completeze datele financiare aferente exercițiului financiar n-3 (acolo unde este cazul) în secțiunea ”Justificarea bugetului” din formularul electronic al Cererii de finanțare                                                                                  


 • 13.06.2013- OIRPOSDRU Regiunea Vest publica centralizatorul cu intrebari si raspunsuri  corespondente DMI 6.3 (strategic si grant) si GS CG 2013VEST, actualizat corespunzator perioadei 03.06.2013-11.06.2013 • 10.06.2013 - AMPOSDRU publică Corrigendumul nr. 1 la ghidurile solicitantului – condiţii specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 – 152

AMPOSDRU publică Corrigendumul nr. 1 la ghidurile solicitantului – condiţii specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 – 152 care vor fi lansate în 17 iunie 2013.                                                                                                                                                                               


 • 10.06.2013 – AMPOSDRU publică modelul revizuit al bugetului Cererii de finanțare

AMPOSDRU publică modelul revizuit al bugetului Cererii de finanțare care este aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013.                                                                                                                                                                                


DG AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013, însoţită de anexe.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                    


 • 04.06.2013 - Instructiunea nr.71

  DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă.

 • Anexa 1                                                  

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                   


AM POSDRU publică modelul bugetului Cererii de finanțare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013. Acest fișier va fi transmis prin sistemul ActionWeb la momentul completării cererii de finanțare în format electronic. Cererile de finanțare care sunt transmise electronic fără fișerul de buget vor fi respinse.                                                                                                                                


AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – cerere de propuneri de tip strategic. Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să-şi transmită propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: posdru_gscs6.2@fseromania.ro până în data de 13.06.2013                                               


 • 24.05.2013 AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţele Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru 19 cereri de propuneri de proiecte în cadrul a 15 DMI-uri din Axele prioritare 1, 2, 4, 5 şi 6 (http://www.fseromania.ro/index.php):

  DMI 1.1 – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 1.2 cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 1.3 cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 1.4 - cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 1.5 cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 2.1 – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 2.2 – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 2.3 – cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 4.1 – cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 4.2 – cerere de propuneri de tip strategic;

  DMI 5.1 – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 5.2  – cerere de propuneri de tip strategic şi, respective, cerere de propuneri de tip grant;

  DMI 6.3 – cerere de propuneri de tip grant.

  Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestor documente vor fi transmise pana la 31.05.2013 la adresa de e-mail: posdru_consultaregscs2013@fseromania.ro. AMPOSDRU roagă persoanele interesate să transmită câte un e-mail distinct pentru fiecare dintre schitele postate spre consultare pentru care doresc să îşi comunice sugestiile şi opiniile.                                                                                             


 • 22.05.2013 - AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale 2013. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail posdru_gscg2013@fseromania.ro până vineri 31.05.2013, ora 14.00.                                                                                                      


 • 21.05.2013- Avand in vedere alocarea pentru plata sursei UE a sumei de 250 271 823,21 lei, Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat tabelul plăţilor pe care le va efectua pana vineri 24 mai 2013.         


 • 21.05.2013 – AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa versiunii revizuite a Instrucţiunii nr. 53 privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă (www.fseromania.ro/index.php). Toate comentariile/observatiile/sugestiile referitoare la acest draft vor fi transmise până la data de 31 mai 2013, orele 14.00, pe adresa de e-mail: mailto:revizuire_i53@fseromania.ro.                                                                                                                                                                  


 • 26.04.2013 - La Bucuresti a fost dat in folosinţă Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale, coordonat de Ministerul Fondurilor Europene

La Bucuresti a fost dat in folosinţă Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale. Coordonat de Ministerul Fondurilor Europene, acesta îşi are sediul îm Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54B şi este deschis celor interesaţi de luni până vineri între orele 10 şi 18 şi sâmbăta între orele 10 şi 16. Informaţii privind finanţările europene pot fi solicitate şi telefonic, la numărul 021-9340, şi prin email, la adresa mailto:contact@infocentru.fonduri-ue.ro                             


 • 26.04.2013 - Comunicat

   

  DG AMPOSDRU publica Ordinul 725/24.04.2013 si Notificarea                                                                                                       


 • 25.04.2013 - Comunicat

   

  DG AMPOSDRU retrage instructiunea nr. 68, urmand a reveni in urmatoarele zile cu o noua forma a acesteia.

  Conducerea DGAMPOSDRU.                                                                                                                                                               


 • 23.04.2013 - DG AMPOSDRU a publicat spre consultare draft-ul Instructiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare

 

DG AMPOSDRU a publicat spre consultare draft-ul Instructiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare.Toate comentariile/observatiile/sugestiile vor fi trimise pana joi, 25 aprilie 2013, ora 14.00, pe adresa de e-mail: mailto:instructiunea69@fseromania.ro              


 • 22.04.2013 - DG AMPOSDRU a anunţat că în zilele următore va fi emisă o instrucţiune a Directorului General privind depunerea cererilor de rambursareîn baza căreia toate documentele justificative aferente unei cereri de rambursare (cu exceptia cererilor de rambursare finale) - transmise pana acum in format printat - se vor transmite către organismele intermediare/AMPOSDRU doar în format scanat, pe suport DVD-ROM/CD-ROM                                                                                                                                    • 08.04.2013 - AMPOSDRU şi organismele intermediare POSDRU vor lansa cereri de propuneri de proiecte în perioada următoare.

 

AMPOSDRU şi organismele intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor lansa în perioada următoare cereri de propuneri de proiecte în cadrul axelor prioritare

AP 1 – Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere

AP 2 – Corelarea învațării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

AP 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare

AP 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare

AP 6 – Promovarea incluziunii sociale     

          

AMPOSDRU caută experți evaluatori cu experiență si competențe pentru evaluarea cererilor de finanțare ce vor fi depuse in cadrul cererilor de propuneri care vor fi lansate în perioada următoare în cadrul axelor prioritare 1, 2, 4, 5 şi 6.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate sunt rugate să acceseze site http://www.evaluareproiecte.ro/                                                              


 • 02.04.2013 - Conducerea OIRPOSDRU VEST publica decizia prelungire program                                                                        


 • 02.04.2013 - AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 67

 

AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea Directorului General nr. 67 privind publicarea Registrului Plăţilor la nivelul AM POS DSRU şi a Registrului Cererilor de Rambursare la nivelul Organismelor Intermediare pentru beneficiarii proiectelor cofinanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                  


 • 13.03.2013 - Ministerul Fondurilor Europene are o nouă pagină de internet

 

Începând de astăzi, pagina web a Ministerului Fondurilor Europene (MFE) este www.fonduri-ue.ro, unicul site care oferă o imagine de ansamblu despre finanţările UE şi toate informaţiile referitoare la programele operaţionale pentru atragerea şi absorbţia acestora.
Pe http://www.fonduri-ue.ro/, vizitatorii pot afla informaţii detaliate despre rata de absorbţie, actuala şi viitoarea perioadă de programare, dar şi prevederile legislaţiei în vigoare. În plus, site-ul conţine informaţii utile potenţialilor beneficiari - de exemplu documentele de bază pentru cei care vor să obţină finanţări (Ghidul solicitantului), reglementările referitoare la elaborarea proiectelor, instituţiile la care se depun proiectele de finanţare.                                           


 • 26.02.2013 - Scrisoarea transmisă de primul-ministru Victor Ponta beneficiarilor contractelor de finanțare aferente POSDRU

 

Primul-ministru Victor Ponta a transmis o scrisoare tuturor beneficiarilor contractelor de finanțare aferente POSDRU (document atașat).               


 • 20.02.2013 - AMPOSDRU publica Clarificari nr.2 privind Instrucțiunea nr. 63
   

DG AMPOSDRU publică noi clarificări nr.2 privind Instrucțiunea nr. 63. 

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                   


 • 18.02,2013 - Mentenanță sistem informatic ActionWeb

  AMPOSDRU anunţă că astazi, 18.02.2013, sistemul Actioweb nu este funcțional din cauza efectuării unor operaţiuni de întreţinere.                     


 • 14.02.2013 – AMPOSDRU a publicat clarificări privind Instrucţiunea DG al AMPOSDRU  nr. 63

 

AMPOSDRU a publicat clarificări privind Instrucţiunea DG al AMPOSDRU  nr. 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013, prelungind perioada de introducere a datelor până în 20 ferbuarie 2013         

Va rugam consultati Sectiunea Implementare proiecte                                                                                                                                 


 • 01.02.2013 – AMPOSDRU a publicat  Instrucţiunea DG AMPOSDRU nr. 65 privind limita zilnică şi săptamânală maximă, care poate fi decontată pentru un expert în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013.                     


 • 01.02.2013 AMPOSDRU a publicat  Instrucţiunea DG AMPSODRU nr. 64 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013.                                                                                                                                                                                                        


 • 01.02.2013 - AMPOSDRU a publicat  Instrucţiunea DG AMPSODRU nr. 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013.                                                                                                                                                                                                       


 

Începând cu data de 07.01.2013, noul sediu al AMPOSDRU este în clădirea International Business Center Modern, situată pe B-dul Carol I nr. 34-36, sector 2, București. Pentru mai multe informații de contact, persoanele interesate vor accesa secțiunea „Contactează-ne“ de pe site-ul AMPOSDRU.         


 • 09.01.2013 - DG AMPOSDRU anunţă publicarea Ordinului Ministerului Muncii nr.3484 din 19.12.2012

 

Ministerul Muncii anunta publicarea Ordinului nr.3484 din 19.12.2012, pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.2330 din 31.08.2012 pentru aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuatein cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU                                                                                                                                                                                             


 
 

17.11.2015 16:09

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii