Prima pagina Despre noi Documente utile Noutăţi şi anunţuri Contact

                                                                                                                                                                                            

  Pe scurt...                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                          Arhiva anunturi 2011

                                                                                                                                                                          Arhiva anunturi 2010

                                                                                                                                                                          Arhiva anunturi 2009

 

 • 11.01.2013 - Noul sediu al AMPOSDRU

 • 09.01.2013 - DG AMPOSDRU anunţă publicarea Ordinului Ministerului Muncii nr.3484 din 19.12.2012

 • 07.12.2012 - DG AMPOSDRU anunţă schimbarea locaţiei sediului său

 • 05.12.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica Nota de constatare nr. 5436/690CCSN/29.11.2012 in vederea comunicarii si informarii catre beneficiarului A&C Consulting Centre beneficiar al proiectului ID 75821, asa cum prevede art. 10 alin.5 litera d) din HG 875/2011

 • 04.12.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip strategic finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3.

 • 29.11.2012 - OIRPOSDRU Vest publica situatia proiectelor depuse si evaluate in cadrul call-ului 115

 • 16.11.2012 - DG AMPOSDRU face publică spre consultare Instrucţiunea nr. 63 privind modificarea/completarea unor  documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 • 15.11.2012 - AMPOSDRU şi OI POSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3.

 • 23.10.2012 - AMPOSDRU publica lista platilor efectuate ca urmare a finantarii in valoare de 209.404.422,98 lei de la Ministerul Finantelor Publice pentru sursa FSE

 • 23.10.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publică o precizare privind Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP 115

 • 22.10.2012 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de actualizare

 • 19.10.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare draftul Instrucţiunii privind TVA

 • 16.10.2012 - OIR POSDRU Vest lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 115 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

 • 16.10.2012 - Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale (2012)

 • 12.10.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare Anexa 1.1 Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi  operaționale a solicitantului și/sau partenerilor

 • 05.10.2012 - OIRPOSDRU VEST publică spre consultare schiţa Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115.

 • 04.10.2012 - AMPOSDRU anunţă că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional vineri, 05.10.2012, între orele 14.00-18.00

 • 28.09.2012 AMPOSDRU a publicat schița Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale 2012

 • 27.09.2012 - AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 10/2012.

 • 26.09.2012 - AMPOSDRU a publicat un comunicat privind şedinţa extraordinară a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • 10.09.2012 AMPOSDRU a publicat un comunicat privind Instrucţiunea nr. 62

 • 07.09.2012 - AMPOSDRU a anunţat începerea seriei de campanii regionale „POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare și incluziune socială din România“

 • 03.09.2012 - AMPOSDRU a publicat un comunicat privind conferinţă naţională de presă organizată luni, 3 septembrie

 • 30.08.2012 - AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea Directorului General al AMPOSDRU nr. 62

 • 22.08.2012 - Comunicat

 • 20.08.2012 - AMPOSDRU a publicat o informare privind plăţile efectuate beneficiarilor începând din data de 1 august 2012

 • 09.08.2012 - AMPOSDRU a publicat un anunţ privind lansarea procedurii de selecţie a organizaţiilor care vor face parte din componenţa Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii sociale

 • 02.01.2012 - Noul program de lucru al OIRPOSDRU Regiunea Vest

 • 01.08.2012 - AMPOSDRU a publicat un anunţ privind modificarea programului său de funcţionare începând cu data de 1 august 2012

 • 31.07.2012 - AMPOSDRU informează că începând de miercuri, 01.08.2012, va rambursa contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari

 • 24.07.2012 - AMPOSDRU anunta inchiderea sistemului Action Web in vederea efectuarii unor operatiuni de intretinere a sistemului

 • 23.07.2012 - Comunicat

 • 10.07.2012 - Rapunsul la carificari pentru achizitia de servicii de medicina muncii

 • 06.07.2012 - AMPOSDRU informează că a retras temporar Registrul unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare.

 • 06.07.2012  - AMPOSDRU anunţă redeschiderea serviciului HELP-DESK

 • 05.07.2012 - AMPOSDRU a publicat un comunicat prin care informează beneficiarii că se deleagă implementarea şi gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice şi a proiectelor de ajutor de stat finanţate în cadrul Domeniilor Majore de Intervenţie 5.2 şi 6.1 către Organismele Intermediare Regionale POSDRU, precum şi listele de distribuţie ale acestor proiecte pe Organisme Intermediare - inclusiv lista proiectelor care urmează să fie preluate şi gestionate de către OIRPOSDRU Regiunea Vest.  Până la semnarea actelor adiţionale la contractele de finanţare, beneficiarii acestor proiecte se vor adresa în continuare AMPOSDRU

 • 04.07.2012 - AMPOSDRU a publicat Calendarul estimativ al acţiunilor şi evenimentelor ce vor fi desfăşurate in anul 2012 in cadrul proiectului „Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Organismele Intermediare pentru implementarea activităţilor de informare si publicitate prevăzute în Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”.

 • 04.07.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica Raspuns 1- clarificari pentru  Cererea de oferte si Documentatia de atribuire pentru servicii de medicina muncii.

 • 04.07.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica Cererea de oferte si Documentatia de atribuire pentru servicii de medicina muncii.

 • 03.07.2012 - AMPOSDRU a actualizat calendarul orientativ al lansărilor de cereri de propuneri de proiecte în cadrul POSDRU 2007-2013 pentru anul 2012.

 • 29.06.2012 - Comunicat

 • 28.06.2012 - Comunicat

 • 26.06.2012 - Comunicat

 • 25.06.2012 - În atenţia beneficiarilor şi partenerilor POSDRU

 • 19.06.2012 - AMPOSDRU anunţă numirea în funcţie a noului Director General

 • 19.06.2012 - Comunicat publicare Instructiunea nr. 60 bis

 • 07.06.2012 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb

 • 30.05.2012 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operatiuni de întreţinere a sistemului

 • 15.05.2012 – AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pt. anul 2012

 • 14.05.2012 - Comunicat publicare Instructiunea nr.60

 • 11.05.2012 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Vest, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

 • 08.05.2012 - Comunicat publicare Instructiunea 59

 • 02.05.2012 - Comunicat publicare Instructiunea 58

 • 02.05.2012 - Comunicat

 • 25.04.2012 - Comunicat publicare Instrucţiune TVA

 • 11.04.2012 - Comunicat de presă

 • 04.04.2012 - Estimare TVA

 • 04.04.2012 - Comunicat de presa cu privire la existenţa unor diferenţe între termenele de procesare şi plată a cererilor de rambursare

 • 02.04.2012 - AMPOSDRU publică comunicatul de presă referitor la propunerea de modificare a cheltuielilor eligibile pe POSDRU

 • 15.03.2012- OIR POSDRU Regiunea Vest anunta inceputul implementarii proiectului "Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regionbal pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -Regiunea Vest, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale", contract numarul 1.1.095/09.03.2012, SMIS 40878. Proiectul se va derula pe o perioada de 49 de luni, incepand de la data de 01.12.2011

 • 05.03.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica urmatoarele acte normative: OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora si HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011

 • 05.03.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica procese verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, pentru proiectele cu ID 76184, D 76798, ID 76955, beneficiar SC Buturuga & Asociatii SPCJ SRL

 • 02.03.2012 - AMPOSDRU anunţă redeschiderea serviciului de tip Help Desk

 • 02.03.2012 - AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012

 • 24.02.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publică deciziile de reziliere a contractelor de finanţare cu numărul de identficare POSDRU/103/5.1/G/76184, POSDRU/103/5.1/G/76955,  POSDRU/103/5.1/G/76798, al căror beneficiar este SC BUTURUGA&ASOCIATII SPCJ SRL

 • 20.02.2012 - Comunicat referitor la măsurile implementate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • 20.02.2012 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

 • 20.02.2012 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 56 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor

 • 20.02.2012 - AMPOSDRU solicită beneficiarilor să transmită, în termen de 10 zile, sumele primite de la AM şi cele plătite (restituite) acesteia, în scopul reconcilierii contabile

 • 17.02.2012 - AMPOSDRU anunţă crearea unui nou modul în sistemul ActionWeb

 • 17.02.2012 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 54, privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor introduse în ActionWeb aferente grupului ţintă

 • 16.02.2012 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Vest, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

 • 16.02.2012 - Noul program de lucru al OIRPOSDRU Vest

 • 31.01.2011 - AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU actualizat

   

 • 24.01.2012 – AMPOSDRU invită la sediu pe beneficiarii proiectelor aprobate pe CPP 110, pentru semnarea contractelor de finanţare

 • 23.01.2012 - AMPOSDRU publica Instructiunea nr.53, privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile, in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta

 • 13.01.2012 – Comunicat privind semnarea contractelor aprobate spre finanţare în cadrul schemelor de ajutor de stat/ de minimis

 • 12.01.2012 - AMPOSDRU publică Instrucţíunea 51 referitoare la clarificarea unor aspecte privind procedurile de achiziţii publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale

 • 11.01.2012 - Noul calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în ianuarie 2012

 • 11.01.2012 - COMUNICARE emisă de către Directorul executiv OIRPOSDRU Regiunea Vest în data de 11.01.2012

 • 04.01.2012 – Comunicat referitor la Codul de Conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

  

Începând cu data de 07.01.2013, noul sediu al AMPOSDRU este în clădirea International Business Center Modern, situată pe B-dul Carol I nr. 34-36, sector 2, București. Pentru mai multe informații de contact, persoanele interesate vor accesa secțiunea „Contactează-ne“ de pe site-ul AMPOSDRU.            Înapoi

 


 • 09.01.2013 - DG AMPOSDRU anunţă publicarea Ordinului Ministerului Muncii nr.3484 din 19.12.2012

 

Ministerul Muncii anunta publicarea Ordinului nr.3484 din 19.12.2012, pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.2330 din 31.08.2012 pentru aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuatein cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU                                                                                                                                                                                               Înapoi  


 • 07.12.2012 - DG AMPOSDRU anunţă schimbarea locaţiei sediului său

 

Având în vedere schimbarea locaţiei sediului DG AMPOSDRU, vă anunţăm că în perioada 11.12.2012, ora 17.00 – 17.12.2012, ora 09.00, vor fi functionale numai sistemul informatic Actionweb şi site-ul www.fseromania.ro/index.php. Fiind în derulare procesele de mutare şi reconfigurare, nu vor funcţiona adresele de email, telefoanele, registratura şi activitatea de helpdesk a DG AMPOSDRU.

În această perioadă, beneficiarii nu vor putea depune la sediul DG AMPOSDRU acte adiţionale, notificări, cereri de rambursare, adrese etc. Înapoi


 • 05.12.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica Nota de constatare nr. 5436/690CCSN/29.11.2012 in vederea comunicarii si informarii catre beneficiarului A&C Consulting Centre beneficiar al proiectului ID 75821, asa cum prevede art. 10 alin.5 litera d) din HG 875/2011

 • Nota de constatare nr 5436/690CCSN/29.11.2012                                                                                                                                  Înapoi


 • 04.12.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip strategic finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3.

  AMPOSDRU în colaborare cu Organismele Intermediare regionale publică spre consultare:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresele de       email: 51strategic@fseromania.ro, 52strategic@fseromania.ro, respectiv 63strategic@fseromania.ro, până la data de 15.12.2012.                        Înapoi


 • 29.11.2012 - OIRPOSDRU Vest publica situatia proiectelor depuse si evaluate in cadrul call-ului 115


 • 16.11.2012 - DG AMPOSDRU face publică spre consultare Instrucţiunea nr. 63 privind modificarea/completarea unor  documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, însoţită de Anexa 1, Anexa 2 şi Anexa 3. Sugestiile dumneavoastră pot fi transmise, pănă în data de 22.11.2012 ora 16,00, pe adresa de email: instructiunea63@fseromania.ro                                  Înapoi


 • 15.11.2012 - AMPOSDRU şi OI POSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3.

AMPOSDRU în colaborare cu organismele intermediare regionale POSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.1, schiţa Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.2 şi schiţa Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 6.3 programate a fi lansate în anul 2012 de către organismele intermediare regionale POSDRU. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor document la adresele de e-mail: ghid51@fsenordest.ro, ghid52@fsenordest.ro, respectiv, ghid63@fsenordest.ro (in functie de ghid) sau la numărul de fax 0233-231 950, până la data de 26.11.2012.                                                         Înapoi


AMPOSDRU publica lista platilor efectuate ca urmare a finantarii in valoare de 209.404.422,98 lei de la Ministerul Finantelor Publice pentru sursa FSE. Din aceasta suma au fost efectuate plati numai pentru sursa FSE, sursa BS fiind asigurata din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.  Asa cum s-a stabilit impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, s-au efectuat platile pentru cererile de rambursare care au fost verificate, validate si au avut mentiunea “bun de plata” pana la data de 31 iulie inclusiv.                                                                                                                                Înapoi


 • 23.10.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publică o precizare privind Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP nr. 115

În atenţia participanţilor la Cerera de propuneri de proiecte nr. 115

– Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ se completează cu următoarea menţiune (la pagina 5):

„Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale si al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010.

Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR.

Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este de maxim 15%.“                                                     Înapoi


 • 22.10.2012 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de actualizare.

AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de actualizare. Sistemul ActionWeb nu va fi operaţional in perioada 22.10.2012 ora 16.00 - 24.10.2012 ora 08.00. Sistemul este închis în vederea actualizării aplicaţiei. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere.                                                                                                                                                                       Înapoi


 • 19.10.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare draftul Instrucţiunii privind TVA

AMPOSDRU publică spre consultare draftul Instrucţiunii privind TVA (inclusiv anexele). Vă rugăm să consultati şi  să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail:  instructiune.tva@fseromania.ro                                              Înapoi


 • 16.10.2012 - OIR POSDRU Vest lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 115 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Miercuri, 24 octombrie 2012, ora 10.00, se lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 115 - “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, aferentă Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 6.2. – “Îmbunătăţirea accesului şi a participării  grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, aflată pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, până duminică, 28 octombrie 2012, ora 16.00.

 

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr. 115 este disponibil aici.                                                                                                              Înapoi


 • 16.10.2012 - Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale (2012)
   

AMPOSDRU multumeste tuturor celor care au transmis observatii si propuneri de imbunatatire a draftului Ghidului Solicitantului - Conditii Generale, aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta.

Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale este disponibil aici.                                                                                                              Înapoi


 • 12.10.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare Anexa 1.1 Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi  operaționale a solicitantului și/sau partenerilor

Anexa 1.1 – aferentă schiței Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115, pentru domeniului major de intervenţie DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, programată a fi lansată în anul 2012 de către OIRPOSDRU VEST. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid115@oirposdru-vest.ro sau la numărul de fax: (+40 256) 499 755.                                                                                            Înapoi


 • 05.10.2012 OIRPOSDRU VEST publică spre consultare schiţa Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115.

OIRPOSDRU VEST publică spre consultare schiţa Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 aferentă domeniului major de intervenţie DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, programată a fi lansată în anul 2012. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid115@oirposdru-vest.ro sau la numărul de fax: (+40 256) 499 755, până la 15.10.2012.                                                                              Înapoi


 • 04.10.2012 AMPOSDRU anunţă că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional vineri, 05.10.2012, între orele 14.00-18.00              Înapoi


 • 28.09.2012 – AMPOSDRU a publicat schița Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale 2012

AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale 2012. Toate persoanele interesate sunt rugate să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghidcg2012@fseromania.ro până în 08.10.2012.                                                                               Înapoi


 • 27.09.2012 - AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 10/2012.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor ale căror proiecte s-au finalizat la data de 31.07.2012 și ulterior acestei date, AMPOSDRU publică Decizia nr.10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor aflate în implementare.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                 Înapoi


 • 26.09.2012 - AMPOSDRU a publicat un comunicat privind şedinţa extraordinară a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

AMPOSDRU a publicat un comunicat privind şedinţa extraordinară a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social în care s-a anunţat reluarea plăţilor pentru circa 1.400 de cereri de rambursare aflate în prezent spre plată la nivelul AMPOSDRU.                                                                             Înapoi


 • 10.09.2012 - AMPOSDRU a publicat un comunicat privind Instrucţiunea nr. 62

AMPOSDRU a publicat un comunicat referitor la aplicarea prevederilor Instrucţiunii nr. 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.

 •  Comunicat                                                                                                                                                                                         Înapoi


 • 07.09.2012 AMPOSDRU a anunţat începerea seriei de campanii regionale „POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare și incluziune socială din România“şi a publicat următorul comunicat de presă. 

 •  Comunicat de presă                                                                                                                                                                        Înapoi


 • 03.09.2012 - AMPOSDRU a publicat un comunicat privind conferinţă naţională de presă organizată luni, 3 septembrie

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a organizat luni, 03.09.2012, o conferinţă naţională de presă. Tematica evenimentului a abordat problemele cu care se confruntă programul operaţional, rezultatele implementării POSDRU în România, precum şi priorităţile MMFPS şi AMPOSDRU pentru perioada 2014-2020.

            La acest eveniment au participat doamna Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei și protecției sociale, domnul Cristian Ababei, director general AMPOSDRU, domnul Eugen Orlando Teodorovici, consilier de stat în cadrul Aparatului propriu de lucru al Primului-Ministru, și domnul Răzvan Cotovelea, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Europene.

De asemenea, conferința a reunit peste 30 de reprezentanți ai mass-media națională și regională.  

 • Comunicat de presă                                                                                                                                                                         Înapoi


 • 30.08.2012 -  AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea Directorului General al AMPOSDRU nr. 62

AMPOSDRU a publicat Instructiunea nr. 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007 – 2013.              Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                 Înapoi


DG AMPOSDRU doreşte să vină în sprijinul beneficiarilor POSDRU, publicând următorul comunicat şi pune la dispoziţie macheta, ce trebuie completată la urmatoarea adresa: http://www.fseromania.ro/index.php/stiri-si-evenimente                                                                                                        Înapoi


 • 20.08.2012 - AMPOSDRU a publicat o informare privind plăţile efectuate beneficiarilor începând din data de 1 august 2012

AMPOSDRU informează beneficiarii că începând de miercuri, 01.08.2012 s-au plătit:
- contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari (mai puţin societăţi comerciale) pentru un număr de 865 cereri de rambursare TVA
- sursa Buget de stat pentru 208 cereri de ramburasare
- 23 de prefinanţări.
Având în vedere numărul mare de dosare aflate in lucru, AMPOSDRU anunţă că va finaliza plăţile, pentru cererile aprobate, până la data de 29 august 2012 pentru sursa Buget de stat şi pentru TVA.
Pentru plata sumei aferente FSE, AMPOSDRU va demara plăţile după primirea fondurilor necesare de la Ministerul de Finanţe.                            
Înapoi


 • 09.08.2012 - AMPOSDRU a publicat un anunţ privind lansarea procedurii de selecţie a organizaţiilor care vor face parte din componenţa Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii sociale

 • Anunt                                                                                                                                                                                                 Înapoi


 • 02.08.2012 -  Noul program de lucru al OIRPOSDRU Regiunea Vest

Începând cu data de 2 august 2012, programul de lucru al OIRPOSDRU Regiunea Vest se desfăşoară de luni până joi între orele 8,00 şi 16,30 şi vineri între orele 8,00 şi 14,00, conform Ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 2056/01.08.2012.                                                         Înapoi


 • 01.08.2012 - AMPOSDRU a publicat un anunţ privind modificarea programului său de funcţionare începând cu data de 1 august 2012

 • Anunt modificare program de functionare                                                                                                                                               Înapoi


 • 31.07.2012 - AMPOSDRU informează că începând de miercuri, 01.08.2012, va rambursa contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari

AMPOSDRU a publicat o informare prin care anunta ca incepand de miercuri, 01.08.2012, va rambursa contravaloarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari (mai putin societati comerciale), in conformitate cu cererile de rambursare depuse. Totodata, AMPOSDRU urmeaza sa plateasca si contributia de la bugetul de stat aferenta cererilor de rambursare reverificate in conformitate cu Instructiunea nr. 61.

 • Informare                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 24.07.2012 - AMPOSDRU anunta inchiderea sistemului Action Web in vederea efectuarii unor operatiuni de intretinere a sistemului

 

Sistemul ActionWeb nu va fi operaţional începând cu data de miercuri 25 iulie 2012, orele 9.00 pentru o perioadă de 24 ore.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere.                                                                                 Înapoi


 

Având în vedere prevederile  Instructiunii 61 emisă de către AM POSDDRU în data de 26.06.2012 şi termenul de 20 iulie 2012 asumat  pentru finalizarea reverificărilor cererilor de rambursare existente la AM POSDRU la data emiterii instrucţiunii, AM POSDRU publică un comunicat prin care informează beneficiarii ca reverificările au fost finalizate în proporţie de 90%.

 • Comunicat                                                                                                                                                                                          Înapoi


 • 10.07.2012 - Rapunsul la carificari pentru achizitia de servicii de medicina muncii        

 • Raspuns clarificari 2                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 06.07.2012 - AMPOSDRU informează că a retras temporar Registrul unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare.

 

AMPOSDRU a publicat o informare prin care anunţă că a retras temporar de pe site-ul său Registrul unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare, pentru a-l actualiza pe baza Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 61.                                                                                        Înapoi


 • 06.07.2012 - AMPOSDRU anunţă redeschiderea serviciului HELP-DESK


AMPOSDRU a anunţat redeschiderea serviciului Help-Desk pentru beneficiarii şi potenţialii beneficiari de asistenţă financiară nerambursabilă prin POSDRU şi pentru publicul larg şi a publicat un comunicat
în care sunt prezentate numerele de telefon şi fax şi adresa de email ale serviciului Help-Desk.         Înapoi


 • 05.07.2012 - AMPOSDRU a publicat un comunicat prin care informează beneficiarii că se deleagă implementarea şi gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice şi a proiectelor de ajutor de stat finanţate în cadrul Domeniilor Majore de Intervenţie 5.2 şi 6.1 către Organismele Intermediare Regionale POSDRU, precum şi listele de distribuţie ale acestor proiecte pe Organisme Intermediare - inclusiv lista proiectelor care urmează să fie preluate şi gestionate de către OIRPOSDRU Regiunea Vest. Până la semnarea actelor adiţionale la contractele de finanţare, beneficiarii acestor proiecte se vor adresa în continuare AMPOSDRU                                                                                                                                                                                Înapoi


 • 04.07.2012 - AMPOSDRU a publicat Calendarul estimativ al acţiunilor şi evenimentelor ce vor fi desfăşurate in anul 2012 in cadrul proiectului „Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Organismele Intermediare pentru implementarea activităţilor de informare si publicitate prevăzute în Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”.

 • Calendar estimativ     

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente utile.                                                                                                                                           Înapoi


 • 04.07.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica Raspuns 1 clarificari pentru  -Cererea de oferte si Documentatia de atribuire pentru servicii de medicina muncii.

 • Raspuns clarificari 1                                                                                                                                                                             Înapoi • 03.07.2012 - AMPOSDRU a actualizat calendarul orientativ al lansărilor de cereri de propuneri de proiecte în cadrul POSDRU 2007-2013 pentru anul 2012.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente utile.                                                                                                                                          Înapoi


 

AMPOSDRU publică un comunicat referitor la clarificarea unor aspecte apărute ca urmare emiterii Instrucțiunii nr. 61.                                           Înapoi


 

AMPOSDRU informează beneficiarii că Instrucţiunea nr. 61 nu se aplică cererilor de rambursare plătite.                                                             Înapoi


 

AMPOSDRU informează beneficiarii că pot transmite spre soluţionare problemele referitoare la reemiterea eşantionului şi a gradului de risk la adresa de poştă electronică  instructiunea.61@fseromania.ro                                                                                                                                        Înapoi


 • 25.06.2012 - În atenţia beneficiarilor şi partenerilor POSDRU

 

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 61 privind verificarea cererilor de rambursare din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU şi comunicatul referitor la modificarea gradului de risk Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                       Înapoi


 • 19.06.2012 - AMPOSDRU anunţă numirea în funcţie a noului Director General

 

AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 11 iunie 2012, noul director general este domnul CRISTIAN ABABEI.
Rugăm beneficiarii de proiecte POSDRU să aibă în vedere aceaste modificări în elaborarea documentelor care se înainteză conducerii AMPOSDRU (acte adiţionale, notificări, adrese oficiale etc.).                                                                                                                                                       
Înapoi


 • 19.06.2012 -Comunicat publicare Instructiunea nr. 60 bis

 

AMPOSDRU publica Instructiunea 60 bis pentru completarea Instructiunilor AMPOSDRU nr. 41 si nr. 60.

 Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                Înapoi


 • 07.06.2012 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb

 

Ca urmare a efectuărilor operaţiunilor de întreţinere s-au constatat deficienţe în funcţionarea sistemului Actionweb.
Aceste deficienţe vor fi remediate astăzi, până în orele 18.00.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere.
                                                                                 Înapoi


 • 30.05.2012 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operatiuni de întreţinere a sistemului

 

Sistemul ActionWeb  nu va fi operaţional începând cu data de joi 31 mai 2012, orele 14.00 pentru o perioadă de  24 ore.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere.                                                                                 Înapoi


 • 15.05.2012 – AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012

 

AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.
Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente utile
.                                                                                                                                         Înapoi


 • 14.05.2012 - Comunicat publicare Instructiunea nr. 60

      

AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 60 privind modificarile contractuale aferente externalizarii echipei de management si expertilor din echipa de implementare.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                 Înapoi


 • 11.05.2012 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Vest, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

 • Anunt concurs      

 • Acte necesare             

 • Bibliografie                                                                                                                                                                                         Înapoi


 • 08.05.2012 - Comunicat publicare Instructiunea 59

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 59 privind modul de raportare a listelor de achiziţii necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.                                                                                                                                                                                                            Înapoi


 

AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 58 de completare a Instrucțiunii nr. 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA si al cererilor de prefinantare aferente proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013                                                                                                                                Înapoi


 

AM POS DRU publică un comunicat referitor la decalarea activităţilor de procesare a documentelor.

 •  Comunicat                                                                                                                                                                                          Înapoi


Ca urmare a modificărilor legislative survenite, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică  „Instrucţiunea  privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU”, revizuită prin înlocuirea în corpul Anexei 2 a referinţei la Ordonanţa de Guvern nr. 79/2003 abrogată cu referinţa la  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.


 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) a organizat miercuri, 11 aprilie 2012, Conferința Națională “POSDRU-PRINCIPALUL FURNIZOR DE FORMARE, OCUPARE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 2012”, având ca obiectiv prezentarea stadiului implementării POSDRU. La eveniment au participat peste 300 de invitați, incluzând reprezentanți ai Comisiei Europene, autorităților române, beneficiari și reprezentanți ai mass-media.

 •  Comunicat de presa                                                                                                                                                                            Înapoi


AMPOSDRU intenţionează, în perioada imediat următoare, să propună MAEur şi MFP revizuirea cadrului legal în ceea ce priveşte recuperarea contravalorii TVA, aferente cheltuielilor eligibile, plătite de către Beneficiarii/Partenerii societăţi comerciale, în cadrul proiectelor aflate în implementare, finanţate din POSDRU.

În acest context, pentru a putea avea o estimare financiară a TVA plătită de către societăţile comerciale în cadrul proiectelor POSDRU, beneficiarii sunt rugaţi să transmită, la adresa de e-mail estimaretva@fseromania.ro, până vineri, 06.04.2012, o estimare a TVA plătită de la data de 01.01.2012 până în prezent, precum şi a TVA care urmează să fie plătită până la finalul proiectului, de către societăţile comerciale care au calitatea de beneficiari sau parteneri, respectând modelul de fişier în excel ataşat.

 •  Comunicat de presă                                                                                                                                                                          Înapoi


 • 04.04.2012 - Comunicat de presa cu privire la existenţa unor diferenţe între termenele de procesare şi plată a cererilor de rambursare

AMPOSDRU publică următorul comunicat cu privire la existenţa unor diferenţe între termenele de procesare şi plată a cererilor de rambursare.

 • Comunicat                                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 02.04.2012 - AMPOSDRU publică comunicatul de presă referitor la propunerea de modificare a cheltuielilor eligibile pe POSDRU

 • Comunicat                                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 05.03.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica urmatoarele acte normative: OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora si HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011

 • OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora            

Va rugam consultati Sectiunile Implementare proiecte si Alerte nereguli                                                                                                             Înapoi


 • 05.03.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica procesele verbale de constatarea neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, pentru proiectele cu ID 76184, D 76798, ID 76955, beneficiar SC Buturuga & Asociatii SPCJ SRL.

In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentele procese verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare: Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 577/53CAN/10.02.2012, 578/54CAN/10.02.2012 si 579/55CAN/10.02.2012 se considera comunicate de la data publicarii pe site.

 • Solicitare postare PVC Buturuga

 • PVC nr. 577/53CAN/10.02.2012 aferent ID 76184

 • PVC nr. 578/54CAN/10.02.2012 aferent ID 76798

 • PVC nr. 579/55CAN/10.02.2012 aferent ID 76955                                                                                                                                   Înapoi


 

 • 02.03.2012 - AMPOSDRU anunţă redeschiderea serviciului de tip Help Desk

 

Începând cu data de 2 Martie 2012, pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, beneficiarilor şi publicului general, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pune la dispoziţia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk care să răspundă nevoilor de informare asupra posibilităţilor de finanţare şi a modului de accesare a finanţării din Fondul Social European prin POSDRU, precum şi în ceea ce priveşte implementarea proiectelor.      

 • Comunicat                                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 02.03.2012 - AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012

AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.
Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente utile.                                                                                                                                         
Înapoi


 

 • 24.02.2012 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publică deciziile de reziliere a contractelor de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/103/5.1/G/76184, POSDRU/103/5.1/G/76955,  POSDRU/103/5.1/G/76798, al căror beneficiar este SC BUTURUGA&ASOCIATII SPCJ SRL.

 • Decizie reziliere ID 76184

 • Decizie reziliere ID 76798

 • Decizie reziliere ID 76955                                                                                                                                                                  Înapoi


 • 20.02.2012 - Comunicat referitor la măsurile implementate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

În legătura cu Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii a luat următoarele măsuri:
1.    Ca o măsură anti-frauda, toţi beneficiarii trebuie să declare pe propria răspundere, că nu au oferit şi nu au acordat, direct sau indirect, niciun fel de foloase necuvenite, nici unui funcţionar public din cadrul AM POSDRU şi OIR, în legatură cu depunerea aplicaţiilor de proiecte şi pentru procesarea cererilor de rambursare.

 • Comunicat                                                                                                                                                                                      Înapoi


 • 20.02.2012 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

In vederea asigurarii transparenţei efectuării plăţilor către beneficiari, precum şi a respectarii termenului prevăzut in procedură (45 de zile calendaristice pentru procesarea  cererilor de rambursare si de restituire TVA si 15 zile calendaristice pentru procesarea cererilor de prefinantare), AMPOSDRU emite Instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013. Începând cu data de 21.02.2012, acest Registru va fi actualizat şi publicat zilnic pe site-ul AMPOSDRU, la Secţiunea Implementează”, “Registrul unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare”.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                 Înapoi


 • 20.02.2012 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 56 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 56 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor în modulul „Planul activităţilor” din Actionweb, conform Manualului de utilizare Actionweb - Planul Activităţilor postat pe site-ul www.fseromania.ro/index.php, sub-secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare.

Beneficiarii au obligaţia ca, până la data de 01.03.2012, să completeze în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor, aferente primului trimestru din anul 2012.   

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                 Înapoi


 • 20.02.2012 - AMPOSDRU solicită beneficiarilor să transmită, în termen de 10 zile, sumele primite de la AM şi cele plătite (restituite) acesteia, în scopul reconcilierii contabile

AMPOSDRU solicită beneficiarilor ca, până la 01.03 2012, aceştia să completeze şi să transmită pe adresa de e-mail reconciliere.contabila@fseromania.ro.     Formularul 9, (semnat, stampilat, scanat) prevăzut la art. 27 din Ordinul 2548/2009, în vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale Autorităţii de Management POSDRU şi cele ale beneficiarilor. Din documentul transmis vor rezulta sumele primite de la AMPOSDRU şi cele plătite (restituite) acesteia, pentru fiecare proiect, de la începutul derulării contractului şi până la data de 31.12.2011. De asemenea, conform prevederilor din contractele de finanţare, vor completa şi vor transmite acest formular şi beneficiarii care au primit plata aferentă cererii de rambursare finală.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                               Înapoi


 • 17.02.2012 - AMPOSDRU anunţă crearea unui nou modul în sistemul ActionWeb

AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 17 februarie 2011 în cadrul aplicaţiei ActionWeb a fost creat un nou modul, în vederea încărcării informaţiilor care vizează activităţile desfăşurate de beneficiari.

AMPOSDRU publică Manualul de utilizare Actionweb - Modul "Planul activităţilor".

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                                 Înapoi


 • 17.02.2012 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 54, privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor introduse în ActionWeb aferente grupului ţintă

 

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 54, privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor introduse în ActionWeb aferente grupului ţintă. Toţi beneficiarii proiectelor POSDRU aflate în implementare trebuie să semneze o declaraţie pe proprie răspundere conform Anexei prevăzute în instrucţiune.    

Vă rugăm să consultaţi sub-secţiunea Implementare proiecte.                                                                                                                        Înapoi


 • 16.02.2012 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Vest, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

 • Anunt posturi vacante

 • Bibliografie                                                                                                                                                                                        Înapoi


 • 16.02.2012 - Noul program de lucru al OIRPOSDRU Vest

 

Începând cu data de 20.02.2012, în conformitate cu adresa nr.47906E/IA/13.02.2012 emisă de Ministerul Muncii Cabinetul Secretarului General  şi înregistrată la OIRPOSDRU Regiunea Vest cu nr. 626/14.02.2012, se va modifica programul de lucru al instituţiei care se va desfăşura de luni până vineri între orele  08:00-16:00.                                                                                                                                                                                                Înapoi


 • 31.01.2012 – AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU actualizat

 

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU actualizat, prin includerea în Ghidul postat pe site în luna noiembrie a definiţiilor indicatorilor suplimentari prevăzuţi în cadrul Documentului Cadru de Implementare. (Citeşte mai mult...)         

Va rugam consultati sectiunea Implementare Proiecte.                                                                                                                                     Înapoi


 • 24.01.2012 – AMPOSDRU invită la sediu pe beneficiarii proiectelor aprobate pe CPP 110, pentru semnarea contractelor de finanţare

AMPOSDRU anunţă beneficiarii că, din punctul de vedere al obligaţiilor Autorităţii de Management, a fost finalizat procesul de contractare aferent Cererii de propuneri de proiecte 110, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Până în prezent, au fost semnate de ambele părţi 128 contracte şi se află încă în proces de semnare alte 96 contracte, ai căror beneficiari sunt aşteptaţi la sediul AMPOSDRU pentru a semna contractele de finanţare. 

 • Comunicat                                                                                                                                                                                        Înapoi


 • 23.01.2012 - AMPOSDRU publica Instructiunea nr.53, privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile , in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta

  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr.53, privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile, în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă, precum şi Tabelul de calcul, anexat în fişierul Excel, în format editabil, în care beneficiarii vor completa coloanele D şi E.                                       Înapoi


 • 13.01.2012 – Comunicat privind semnarea contractelor aprobate spre finanţare în cadrul schemelor de ajutor de stat/ de minimis

Referitor la semnarea contractelor aprobate spre finanţare în cadrul schemelor de ajutor de stat/ de minimis „Bani pentru completarea echipei” (Cererile de Propuneri de Proiecte - CPP nr. 73 şi 74), „Bani pentru formare profesională" (CPP nr. 75, 76 şi 77) şi „Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor” (CPP nr. 78), AMPOSDRU informează că forma definitivă a modelului de contract de finanţare privind schemele menţionate mai sus este în curs de finalizare, urmând să constituie obiectul unui Ordin al Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.   

 • Comunicat                                                                                                                                                                                         Înapoi


 • 12.01.2012 - AMPOSDRU publică Instrucţíunea 51 referitoare la clarificarea unor aspecte privind procedurile de achiziţii publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale

Va rugam consultati sectiunea Implementare Proiecte.                                                                                                                                     Înapoi


 • 11.01.2012 – Noul calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în ianuarie 2012

AMPOSDRU publică noul calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în ianuarie 2012.

Va rugam consultati sectiunea Documente utile.                                                                                                                                              Înapoi


 • 11.01.2012 - COMUNICARE emisă de către Directorul executiv OIRPOSDRU Regiunea Vest în data de 11.01.2012

 • Comunicare                                                                                                                                                                                    

 • Anexa 1 comunicare              

Va rugam consultati sectiunea Implementare Proiecte.                                                                                                                                    Înapoi


 • 04.01.2012 – Comunicat referitor la Codul de Conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

AMPOSDRU publică spre informare Codul de Conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, elaborat de Ministerul Afacerilor Europene şi adoptat la 21 decembrie 2011, în şedinţă de Guvern. Codul nu aduce reglementări noi în materia conflictului de interese şi incompatibilităţilor, însă ajută personalul cu atribuţii în gestionarea de fonduri europene să înţeleagă mai bine situaţiile care pot genera incompatibilităţi şi conflicte de interese. Codul de Conduită clarifică modul în care se aplică principiile şi regulile generale privind regimul incompatibilităţilor şi conflictelor de interese prevăzute în legislaţia naţională şi europeană în vigoare. Documentul constituie un instrument cu caracter de prevenţie, care va sta la baza activităţilor pe care le desfăşoară personalul implicat în domeniu. Prevederile acestui cod se aplică funcţionarilor publici, cu statut general şi special, demnitarilor, precum şi personalului contractual din autorităţile statului cu atribuţii în gestionarea/ implementarea/ coordonarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile. Prevederile Codului de conduită nu îi vizează pe beneficiarii proiectelor cu finanţare europeană, dar îi vor ajuta să sesizeze eventuale situaţii de acest gen la nivelul diferitelor structuri de autorităţi de management sau organisme intermediare. (Codul de Conduită poate fi descărcat de aici...)                                                                                                                    Înapoi                                                                                          

 

03.03.2015 13:25

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii