Prima pagina Despre noi Documente utile Noutăţi şi anunţuri Contact

                                                                                                                                                                                            

  Pe scurt...                                                                                                                                                 

 

 • 13.12.2011 – AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru actualizarea datelor din ActionWeb

 • 05.12.2011 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Vest, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante

 • 02.12.2011 - Ordinul nr. 2721/28.10.2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009

 • 23.11.2011 – AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011

 • 21.11.2011 - AMPOSDRU trece la noua interfaţă a site-ului www.fseromania.ro

 • 11.11.2011 - AMPOSDRU publică  Ghidul indicatorilor POSDRU

 • 07.11.2011 - AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

 • 02.11.2011- Precizare referitoare la introducerea tabelului cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, conform Instrucţiunii nr.42

 • 02.11.2011 – AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru o analiză privind restituirea TVA în activităţi de formare profesională

 • 02.11.2011 - AM POSDRU publică informaţii referitoare la noi lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA

 • 01.11.2011 – AMPOSDRU publică Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011 - actualizat 

 • 31.10.2011 – AMPOSDRU publică lista beneficiarilor care nu au introdus tabelul cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, nerespectând Instrucţiunea nr.42

 • 31.10.2011 - Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale

 • 19.10.2011 - Lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnațională finanțate din FSE

 • 17.10.2011 – Comunicat referitor la contul în care beneficiarii vor restitui prefinanţarea necheltuită, potrivit Deciziei nr.8/2011

 • 06.10.2011 – AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru eliminarea blocajelor apărute în implementarea proiectelor

 • 28.09.2011 – AMPOSDRU publică o serie de clarificări privind Decizia nr.8/2011

 • 14.09.2011 – Comunicat referitor la protestul unor organizaţii neguvernamentale faţă de Decizia nr.8, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a finanţării

 • 02.09.2011 – AMPOSDRU publică Decizia nr. 8, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a finanţării, conform reglementărilor actuale

 • 19.08.2011 – AMPOSDRU solicită beneficiarilor şi partenerilor transmiterea listei de experţi şi a echipei de management până la 25 august 2011

 • 18.08.2011 – AMPOSDRU a transmis la ACP declaraţii de cheltuieli în valoare de peste 127 milioane euro

 • 26.07.2011 - Ordonanta de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461/30.06.2011

 • 14.07.2011 – AMPOSDRU publică Raportul Anual de Implementare a POSDRU 2010

 • 11.07.2011 - Lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din FSE

 • 08.07.2011- AMPOSDRU publică rapoartele de evaluare POSDRU

 • 01.07.2011 – AMPOSDRU publică numerele de telefon la care ne puteţi contacta

 • 01.07.2011 – AMPOSDRU publică, într-o nouă pagină pe site, listele plăţilor efectuate către beneficiari

 • 10.06.2011 - AMPOSDRU publică Decizia nr. 2 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 53/13.12.2010

 • 10.06.2011 - AMPOSDRU publică Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de înlocuire a partenerilor

 • 04.05.2011 – AMPOSDRU publică Decizia nr.1/04.05.2011

 • 04.05.2011AMPOSDRU anunţă numirea în funcţie a noului director general

 • 20.04.2011 – AMPOSDRU publică noul Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011

 • 27.04.2011 - Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013

 • 27.04.2011 - Instrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă

 • 12.04.2011 - Instrucţiunea nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte unor aspecte privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013

 • 06.04.2011 – AMPOSDRU publică noile modele de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant şi strategic

 • 01.04.2011 - In sectiunea FAQ si in sectiunea Implementare proiecte a fost publicata lista cu raspunsurile la intrebarile privind completarea fisierului aferent grupului tinta, conform Instructiunii 42.

 • 09.03.2011 - Instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare

 • 07.03.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 42 privind obligativitatea beneficiarilor e a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informaţiile referitoare la apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă

 • 03.03.2011 - AMPOSDRU anunţă crearea unui nou modul în sistemul Actionweb

 • 16.02.2011 - Noul calendar orientativ al lansarilor cererilor de propuneri de proiecte in anul 2011
 • 07.02.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea 41 referitoare la  regulile specifice privind monitorizarea proiectelor
 • 12.01.2011 - Comunicat privind măsurile de îmbunătăţire a transparenţei procesului de depunere a cererilor de finanţare şi optimizarea vitezei de răspuns

 • 04.01.2011 - AMPOSDRU a actualizat cu data de 27.12.2010 Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2011

 
 • 13.12.2011 – AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru actualizarea datelor din ActionWeb

AMPOSDRU solicită beneficiarilor să actualizeze baza de date a aplicaţiei ActionWeb, întrucât plata rambursărilor se va face numai dacă situaţia existentă în ActionWeb reprezintă situaţia la zi a evoluţiei proiectului POSDRU. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care au schimbat partenerii iniţiali, AMPOSDRU va face modificările necesare în ActionWeb, pe baza comunicărilor primite de la liderii de parteneriat. Autoritatea de Management le solicită beneficiarilor lideri de parteneriat să comunice acest lucru până la data de 22 decembrie 2011, completând datele cu istoricul partenerilor în tabelul xls, după modelul anexat. Acest tabel va fi transmis de beneficiarii aflaţi în această situaţie la adresa de e-mail sesizari.beneficiari[at]fseromania.ro. AMPOSDRU atrage atenţia asupra respectării modelului anexat, pentru a evita apariţia de neconcordanţe între situaţia actuală a proiectului şi cea existentă în ActionWeb. Lista beneficiarilor şi a partenerilor se găseşte pe site-ul AMPOSDRU şi poate fi verificată la adresa http://www.fseromania.ro/images/downdocs/lista_solicitanti_                                                                                                                            Înapoi


 • 05.12.2011 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Vest, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante

 • Anunt                                                                                                                                                                                     

 • Bibliografie                                                                                                                                                                                         Înapoi


 • 02.12.2011 - Ordinul nr. 2721/28.10.2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009

In Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul nr. 2721/28.10.2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2548/2009.                                                                              Înapoi


 • 23.11.2011 – AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011

   

AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente Utile.                                                                                                                                        Înapoi


 • 21.11.2011 - AMPOSDRU trece la noua interfaţă a site-ului www.fseromania.ro

   AMPOSDRU va trece incepand de luni, 21 noiembrie 2011, ora 14.00, la noua interfata, intuitiva si dinamica site-ului www.fseromania.ro/index.php

                                                                                                                                                                                                                     Înapoi


 • 11.11.2011 - AMPOSDRU publică  Ghidul indicatorilor POSDRU

  Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU, elaborat în colaborare cu ACIS, OI MECTS, OI CNDIPT şi OI ANOFM.                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 07.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006.

 • Regulamente                                                                                                                                                                                      Înapoi


 • 02.11.2011– Precizare referitoare la introducerea tabelului cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, conform Instrucţiunii nr.42

  Referitor la comunicatul din data de 31.10.2011, prin care beneficiarilor li s-a solicitat să respecte Instrucţiunea nr.42 şi să introducă în sistemul ActionWeb tabelul cu grupul ţintă, AMPOSDRU publică următoarea clarificare:

  În conformitate cu Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 42, pct. 3, informaţiile din rapoartele tehnico-financiare depuse trebuie să corespundă cu cele din ActionWeb. În acest context, beneficiarii contractelor care se regăsesc în lista anexată comunicatului şi care nu au prevăzut în graficul activităţilor proiectului din cererea de finanţare – cu modificările si completările ulterioare – activităţi care să implice grupul ţintă până la data transmiterii Rapoartelor Tehnice de Implementare vor informa Autoritatea de Management POSDRU/Organismul intermediar responsabil de gestionarea proiectului, după caz, cu privire la faptul că, până la data de 31.10.2011, nu au derulat activităţi la care să participe persoane din grupul ţintă.                                 Înapoi


 • 02.11.2011 – AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru o analiză privind restituirea TVA în activităţi de formare profesională

  AMPOSDRU efectuează o analiză privind situaţia beneficiarilor/ partenerilor (din categoria societăţilor comerciale) care desfăşoară activităţi de formare profesională şi au întâmpinat dificultăţi în restituirea TVA (restituire conform art.15, lit g, din OUG 64/2009, precum şi prin aplicarea deductibilităţii TVA, conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare).

  Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor aflaţi în această situaţie, conducerea AMPOSDRU îi roagă să transmită până luni, 7 noiembrie 2011, ora 16.00, la adresa de e-mail sesizari.beneficiari@fseromania.ro, o informare privind situaţia concretă a proiectului şi sumele reprezentând TVA plătită şi care, potrivit reglementărilor comunitare, urmează a fi recuperate.                                                                                                                         Înapoi


 • 02.11.2011 - AM POSDRU publică informaţii referitoare la noi lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA

  AM POSDRU pune la dispoziţia organizaţiilor interesate din România noi informaţii referitoare la lansările de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA în vederea participării la posibile activităţi de cooperare transnaţională cu organizaţii similare din POLONIA (informaţii lansări , fişa de proiect ).            Înapoi • 31.10.2011 – AMPOSDRU publică lista beneficiarilor care nu au introdus tabelul cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, nerespectând Instrucţiunea nr.42

  AMPOSDRU publică lista beneficiarilor care, la data de 31 octombrie 2011, nu au introdus în sistemul ActionWeb tabelul cu grupul ţintă , nerespectând astfel Instrucţiunea nr.42. AMPOSDRU le cere beneficiarilor în mod ultimativ să respecte Instrucţiunea nr.42 şi, până la data de 3 noiembrie 2011, ora 11.00, să introducă datele obligatorii. AMPOSDRU îi avertizează pe beneficiarii care nu respectă instrucţiunile emise că vor fi sancţionaţi conform reglementărilor în vigoare, acestea mergând până la rezilierea contractului de finanţare.                                                   Înapoi   • 19.10.2011 - Lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnațională finanțate din FSE
   

  AM POSDRU publică informaţii referitoare la lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Trans-naţionalitate.                                                                                                                                                     Înapoi


 • 17.10.2011 – Comunicat referitor la contul în care beneficiarii vor restitui prefinanţarea necheltuită, potrivit Deciziei nr.8/2011

   

  AM POSDRU informează beneficiarii că restituirea prefinanţării necheltuite şi nejustificate, conform Deciziei nr.8/2011, se face în contul din care s-au efectuat plăţile, respectiv:

   

  IBAN: RO90TREZ70054010603XXXXX

  Beneficiar: MMFPS

  CIF: 4266669

  COD BIC: TREZROBU

  TREZORERIA OPERATIVĂ MUN. BUCUREŞTI                                                                                                                             Înapoi


 • 06.10.2011 – AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru eliminarea blocajelor apărute în implementarea proiectelor
   

Conducerea AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru creşterea eficienţei mecanismului de rambursare a cheltuielilor din proiectele Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi pentru eliminarea blocajelor sesizate de către unii beneficiari. Astfel, dacă la data prezentului comunicat beneficiarii au cereri de rambursare depuse la AM/OI POSDRU delegat care au depăşit termenul contractual, ei sunt rugaţi săcomunice acest lucru până la data de 15 octombrie 2011, la adresa de e-mail completând tabelul anexat (scanat, cu semnătură şi ştampilă, conform modelului, precum şi în format electronic .xls). (Citeşte mai mult...)                                                                                                  Înapoi


 • 28.09.2011 – AMPOSDRU publică o serie de clarificări privind Decizia nr.8/2011

  AMPOSDRU publică o serie de clarificări privind Decizia nr.8/2011. (Citeşte mai mult)                                                                                                          Înapoi


 • 14.09.2011 – Comunicat referitor la protestul unor organizaţii neguvernamentale faţă de Decizia nr.8, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a finanţării

  Referitor la protestul unor organizaţii neguvernamentale faţă de Decizia nr.8, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a finanţării AMPOSDRU face următoarele precizări:
  1. Măsura luată de AMPOSDRU respectă reglementările naţionale şi europene şi prevederile contractului de finanţare semnat de toţi beneficiarii. Decizia are la bază Ordinul 1995/23.08.2011, emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ordinele Ministerului Finanţelor Publice nr.2359 şi nr.2370 din 2011. Noile condiţii de finanţare au ca scop prevenirea unor eventuale situaţii de neregulă ce ar putea surveni ca urmare a imobilizării financiare a fondurilor publice, prin necheltuirea acestora în temenul stipulat în prezenta notificare.
  (Citeşte mai mult )                    Înapoi


 • 02.09.2011 – AMPOSDRU publică Decizia nr. 8, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a finanţării, conform reglementărilor actuale
   

AMPOSDRU publică Decizia nr.8 a directorului general, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a prefinanţării, stabilite prin reglementări la nivel naţional. (Citeşte: Decizia nr.8 ; Notificare )                                                                                                Înapoi


 • 19.08.2011 – AMPOSDRU solicită beneficiarilor şi partenerilor transmiterea listei de experţi şi a echipei de management până la 25 august 2011
  AMPOSDRU a dispus prin adresa nr. E 1327/26.07.2011 ca toţi beneficiarii/partenerii proiectelor POSDRU să transmită, până la data de 1 august 2011, tabelul conţinând datele referitoare la echipa de management şi experţii pe termen lung şi scurt implicaţi în proiect.
  Întrucât nu au răspuns toţi beneficiarii la adresa sus-menţionată,
  AMPOSDRU publică lista acestora, cu menţiunea că toţi beneficiarii care se regăsesc pe această listă sunt rugaţi să transmită datele solicitate la AM/OI delegat care monitorizează proiectul, până la data de 25 august 2011. (Citeşte mai mult)                                                                                                                                                                                                          Înapoi


 • 18.08.2011 – AMPOSDRU a transmis la ACP declaraţii de cheltuieli în valoare de peste 127 milioane euro

  Autoritatea de Management pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) a transmis, până în prezent, către Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) un număr de 29 de declaraţii de cheltuieli, în valoare totală de 535.318.710 lei (echivalentul sumei de 127.003.252 euro).
  Numai în ultimele trei luni, AMPOSDRU a transmis la ACP un număr de nouă declaraţii de cheltuieli, în valoare totală de 288.314.852,55 lei, reprezentând 53,86% din totalul declaraţiilor de cheltuieli transmise până în prezent la ACP, de la începutul programului
  . (Citeşte mai mult)                              Înapoi


 • 26.07.2011 - Ordonanta de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461/30.06.2011                                                                                                                                                                                    Înapoi


 • 14.07.2011 – AMPOSDRU publică Raportul Anual de Implementare a POSDRU 2010

 

AMPOSDRU publică Raportul Anual de Implementare a POSDRU 2010, aprobat în cadrul reuniunii CM POSDRU din data de 24 mai 2011 şi declarat admisibil de către Comisia Europeană prin adresa ARES nr.747753/08.07.2011.

În urma analizei efectuate la nivelul serviciilor de specialitate ale CE, în conformitate cu prevederile art. 67 alin.4 al Regulamentului (CE) nr.1083/2006, CE va transmite opinia asupra conţinutului RAI 2010 în termen de două luni.                                                                                                                Înapoi


 • 11.07.2011 - Lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din FSE


AM POSDRU publică informaţii referitoare la lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA.                                                                                             Înapoi


 • 08.07.2011 - AMPOSDRU publică rapoartele de evaluare POSDRU

  AMPOSDRU publică rapoartele de evaluare intermediară POSDRU elaborate în cadrul proiectului „Prima evaluare intermediară POSDRU”.
                                                                                                                                                                                                                     Înapoi


 • 01.07.2011AMPOSDRU publică numerele de telefon la care ne puteţi contacta

Pentru proiectele aflate in gestiunea AMPOSDRU (DMI 3.3, DMI 5.2, DMI 6.1 şi DMI 6.4) , funcţie de problematică, ne puteţi suna la următoarele numere de telefon:

 • 021/315 02 14 – acte adiţionale, notificări şi alte aspecte contractuale

 • 021/315 02 30 – aspecte vizând implementarea proiectelor: verificare tehnică şi financiară, prefinanţare, rambursare, plăţi

 • 021/315 02 05 – registratura generală

 • 021/315 02 09 – cabinet director general                                                                                                                                       Înapoi


 • 01.07.2011 – AMPOSDRU publică, într-o nouă pagină pe site, listele plăţilor efectuate către beneficiari

 

Conducerea AMPOSDRU a decis publicarea periodică a listelor cu plăţile efectuate către beneficiari începând cu luna mai 2011. Începând de astăzi, cei interesaţi pot găsi aceste liste la pagina care se deschide accesând link-ul „Plăţi către beneficiari”, din meniul aflat pe prima pagină a site-ului AMPOSDRU, în partea stângă, respectiv la adresa  

 

AMPOSDRU va publica periodic pe această pagină de internet plăţile efectuate către beneficiari atât pentru rambursări simple sau de TVA, cât şi pentru prefinanţări.                                                                                                                                                                                       Înapoi


 • 10.06.2011- AMPOSDRU publică Decizia nr. 2 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 53/13.12.2010:

 •      Decizia nr.2                                                                                                                                                                                  Înapoi


 • 10.06.2011 - AMPOSDRU publică Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de înlocuire a partenerilor:

 •      Clarificarea nr.1                                                                                                                                                                            Înapoi


AMPOSDRU publică Decizia nr.1/04.05.2011, privind declaraţiile referitoare la situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese.

 •      Decizia nr.1/04.05.2011                                                                                                                                                               Înapoi


 • 04.05.2011 – AMPOSDRU anunţă numirea în funcţie a noului director general

AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 29.04.2011, noul director general este doamna Liliana-Carmen IONEL.
Rugăm beneficiarii de proiecte POSDRU să aibă în vedere această modificare în elaborarea documentelor care se înainteză conducerii AMPOSDRU (acte adiţionale, notificări, adrese oficiale etc.).
                                                                                                                                             Înapoi • 27.04.2011 - Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.                                                                                                                    Înapoi


 • 27.04.2011 - Instrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă, pentru proiectele finanţate din POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte. Înapoi


 • 12.04.2011 - Instrucţiunea nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte unor aspecte privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013

  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte  privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.                                                                                                                    Înapoi


 • 06.04.2011 – AMPOSDRU publică noile modele de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant şi strategic

AMPOSDRU publică noul model de contract de finanţare, pentru proiectele de tip strategic, aşa cum a fost aprobat prin Ordinul ministrului nr. 1168/21martie 2011 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 209-25 martie 2011 .
De asemenea, AMPOSDRU publică modelul de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de Organismele Intermediare POSDRU – aprobat prin Ordinul ministrului nr.1.183/25 martie 2011 – şi modelul de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de AMPOSDRU – aprobat prin Ordinul ministrului 1.184/25 martie 2011, ambele publicate în Monitorul Oficial nr.216 din 29 martie 2011 .

                                                                                                                                                                                                                              Înapoi • 09.03.2011 - Instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare


AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare pentru proiectele finanţate din  POSDRU 2007-2013.  Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.                                                                                         Înapoi


 • 07.03.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 42 privind obligativitatea beneficiarilor e a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informaţiile referitoare la apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă

  AMPOSDRU publică Instrucţiunea 42 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a raporta prin sistemul  electronic ActionWeb informaţiile privind apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă la categoriile prevăzute în formularul de înregistrare a grupului ţintă.

  Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.                                                                                                                              Înapoi


 • 03.03.2011 - AMPOSDRU anunţă crearea unui nou modul în sistemul Actionweb

  AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 3 martie 2011 în cadrul aplicaţiei ActionWeb a fost creat un nou modul, în vederea încărcării informaţiilor care vizează participanţii la operaţiunile finanţate din FSE, colectate prin Anexa 10.
  Până la 31 martie 2011, toţi beneficiarii au obligaţia să completeze în sistem prin acest modul (cumulativ, de la începutul implementării) informaţiile privind grupul ţintă, în corelaţie cu indicatorii şi structura grupului ţintă din rapoartele tehnico – financiare şi în anexa 4 a
  Instrucţiunii 30. Informaţiile cuprinse în rapoartele tehnico-financiare care vor fi transmise începând cu data de 7 martie 2011, trebuie să fie corelate cu informaţiile încărcate în sistem.
  Acest modul permite realizarea unei evidenţe foarte stricte a situaţiei indicatorilor. Conform Regulamentelor (CE) nr. 1083/2006 şi nr.1828/2006, AMPOSDRU trebuie să prezinte Comisiei Europene Raportul Anual de Implementare a POSDRU, care conţine informaţii cu privire la situaţia atingerii indicatorilor şi la clasificarea participanţilor (grupului ţintă) la operaţiunile finanţate din FSE din punctul de vedere al genului, vârstei, al statutului pe piaţa muncii, al nivelului de educaţie, etc.

  Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.(vezi Manualul de utilizare Actionweb - Modulul "Grup Ţintă - Anexa 10")                Înapoi


AMPOSDRU publică noul calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2011.

                                                                                                                                                                                                                              Înapoi


 • 07.02.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea 41 referitoare la  regulile specifice privind monitorizarea proiectelor

   

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Instrucţiunea 41 privind regulile specifice privind monitorizarea proiectelor pentru care beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU, au optat pentru externalizarea totală sau parţială a managementului de proiect. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.                                                                                                                                                                  Înapoi


 • 12.01.2011 - Comunicat privind măsurile de îmbunătăţire a transparenţei procesului de depunere a cererilor de finanţare şi optimizarea vitezei de răspuns

 

AMPOSDRU informează beneficiarii şi potenţialii beneficiari asupra măsurilor luate în privinţa aplicaţiei Action Web în sensul îmbunătăţirii din punct de vedere al transparenţei procesului de depunere a cererilor de finanţare şi optimizării vitezei de răspuns.
Astfel, în privinţa îmbunătăţirii transparenţei procesului de depunere, începând din 2011, orice aplicant poate să afle numărul de utilizatori conectaţi în timp real. De asemenea, în momentul în care aplicantul accesează linia de finanţare poate să afle numărul total de schiţe şi proiecte depuse în timp real. În plus, pe lângă ID-ul pe care îl primeşte proiectul, aplicantul va primi şi un număr de înregistrare a dosarului, respectiv numărul de ordine al proiectului transmis, astfel încât aplicantul să fie informat ce loc ocupă proiectul său în ordinea depunerii proiectelor.

 • Comunicat                                                                                                                                                                                         Înapoi
                                                                                          

 

03.06.2014 13:30

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii