Prima pagina Despre noi Documente utile Noutăţi şi anunţuri Contact

                                                                                                                                                                                            

  Pe scurt...                                                                                                                                                 

 • 23.12.2010 - AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU în 2011

 • 21.12.2010 - Ordinul MMFPS nr. 1652/2010 - aprobarea formatului standard al bugetului, anexa la contractul de finantare incheiat pentru proiectele depuse in cadrul schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de munca

 • 15.12.2010 - AMPOSDRU publică Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finanţare strategic/grant

 • 9.12.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013

 • 08.12.2010 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica Anuntul de ocupare post temporar vacant

 • 06.12.2010 – Comunicat de presă: Realocări de 300 de milioane de euro pentru combaterea şomajului şi sprijinirea firmelor care creează locuri de muncă

 • 03.12.2010 - AMPOSDRU anunţă închiderea temporara a sistemului ActionWeb in perioada 04 - 07 decembrie 2010 pentru asigurarea serviciilor de mentenanta.

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publica un Comunicat de presă – Numărul proiectelor contractate în cadrul POSDRU s-a triplat în 2010. 

 • 12.11.2010 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Monitorul Oficial al României  a Ordinului  nr. 1527/03.11.2010

 • 5.11.2010 - Draftul noului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice pentru cerere de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI  6.1.

 • 5.11.2010 Lansarea noii cereri de propuneri de proiecte în cadrul DMI 5.2.

 • 29.10.2010 - AMPOSDRU publică Instructiunea 36 privind aplicarea regulilor de identitate vizuala POSDRU

 • 27.10.2010 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea 37 privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 

 • 22.10.2010 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica lista proiectelor depuse si evaluate pe Call nr. 103 – “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Vest”

 • 20.10.2010 - Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Vest

 • 07.10.2010 - AMPOSDRU publică Instructiunea 35 privind obligativitatea beneficiarilor, de a asigura documente justificative privind apartenenta persoanelor din grupurile tinta.

 • 05.10.2010 - Instrucţiunea 34 privind modificarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finanţare

 • 04.10.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea nr 33

 • 01.10.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind modul de înlocuire al partenerilor – Instructiunea nr 31

 • 24.09.2010 - OIR POS DRU REGIUNEA VEST anunţă închiderea call-ului 103 începând cu data de 27.09.2010 ora 16:30

 • 17.09.2010 - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara organizează în perioada 24-26.09.2010, în comuna Oraştioara de Sus, sat Costeşti, prima ediţie a Festivalului de cultură, civilizaţie şi tradiţii dacice, DacFest –„Sub semnul Lupului”

 • 15.09.2010 - AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 15 septembrie 2010.

 • 14.09.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

 • 13.09.2010 - Situaţia proiectelor depuse şi contactate în cadrul POSDRU la data de 3 septembrie 2010

 • 09.09.2010 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr.28 privind modificarea formatului standard al bugetului, Instrucţiunea nr.29 privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finaţare în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis si Instrucţiunea nr.30 privind modificarea formatului standard al cererii de rambursare şi a anexelor acesteia  

 • 02.09.2010 - Instructiunea nr 26 - privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU

 • 30.08.2010 – AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 25 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010

 • 27.08.2010 - se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

 • 24.08.2010 - AMPOSDRU anunţă modificarea ordinului de cheltuieli eligibile în cadrul POSDRU 2007-2013

 • 27.07.2010 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica spre informare si consultare Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pentru DMI 5.1, pentru proiecte de tip grant

 • 22.07.2010 AMPOSDRU publică spre informare Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, versiunea revizuită

 • 21.07.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea nr 24 privind acordarea prefinanţării în cadrul POSDRU

 • 16.07.2010 - AMPOSDRU publică versiunea revizuită a DCI

 • 13.07.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

 • 02.07.2010 – Ordinul nr. 448/11.06.2010 privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi de minimis.

 • 02.07.2010 – Ordinul nr. 449/11.06.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice

 • 01.07.2010 - Măsuri pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

 • 01.07.2010 – AMPOSDRU publică Situaţia proiectelor depuse şi contractate în cadrul POSDRU

 • 28.06.2010 - Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor în cadrul POSDRU

 • 25.06.2010AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului (UE) nr. 539 din 16 iunie 2010 care modifică Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006

 • 18.06.2010 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr.19 privind formatul standard al Graficului estimativ al depunerii cererilor de rambursare

 • 16.06.2010 - Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale

 • 11.06.2010 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr.17 privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanţate prin POS DRU

 • 31.05.2010 - AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de cereri de propuneri de proiecte POSDRU în anul 2010

 • 31.05.2010 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr.16 privind formatul standard al cererii de prefinanţare

 • 13.05.2010 - AMPOSDRU a publicat Instructiunea nr.13 privind solicitarea prefinantarii de catre beneficiari  si avansarea prefinantarii primite partenerilor din cadrul proiectului

 • 07.05.2010 - 9 Mai 2010 - Ziua Europei

 • 23.04.2010 - AMPOSDRU face publice raspunsurile la cele mai frecvente intrebari.

 • 19.04.2010 - Actiune de evaluare a gradului de informare a potentialilor beneficiari de fonduri POS DRU cu privire la subiectul "dezvoltare durabila"

 • 05.04.2010 - Chestionar pentru îmbunătăţirea Ghidului Solicitantului

 • 31.03.2010 - Comunicat de presă AMPOSDRU

 • 31.03.2010 - AMPOSDRU publică  Instrucţiunea nr.12 privind modalitatea de plată a TVA-ului

 • 30.03.2010 - AMPOSDRU publică CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSĂRII POSDRU ÎN 2010

 • 30.03.2010 - AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis

 • 22.03.2010 - Sesiune de instruire pentru potenţialii beneficiari „Calitate în scrierea propunerilor de proiecte FSE”

 • 12.03.2010 - Întâlnirea de lucru organizată în cadrul contractului de asistenţă tehnică „Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismele Intermediare în vederea implementării POSDRU”.

 • 10.02.2010 - În data de 10.02.2010 s-a semnat Protocolul de parteneriat privind realizarea activităţilor în cadrul campaniei de informare „EUROINFO FONDURI 2010”

 
 • 21.12.2010 - Ordinul MMFPS nr. 1652/2010 - aprobarea formatului standard al bugetului, anexa la contractul de finantare incheiat pentru proiectele depuse in cadrul schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de munca                                                                     Înapoi


 • 15.12.2010 - AMPOSDRU publică Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finanţare strategic/grant

AMPOSDRU publică Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finantare strategic/grant ca urmare a modificărilor legislative, precum şi notificarea pentru modificarea bugetului proiectului - anexă la contractul de finanţare urmare a implementării mecanismelor prevazute in Ordinul nr.1527/2010. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.                                                                                                                                                Înapoi


 • 09.12.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013

  AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 38 privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte. 

 • Instrucţiunea nr. 38                                                                                                                                                                                                                                         Înapoi


 • 08.12.2010 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul de ocupare post temporar vacant

 • Anunt de ocupare post temporar vacant                                                                                                                                                Înapoi


 • 06.12.2010 – Comunicat de presă: Realocări de 300 de milioane de euro pentru combaterea şomajului şi sprijinirea firmelor care creează locuri de muncă

  Comitetul de Monitorizare AMPOSDRU a decis suplimentarea fondurilor europene alocate pentru combaterea şomajului, sprijinirea antreprenorilor şi  a firmelor care crează locuri de muncă.
  Măsura vizează echilibrarea alocărilor financiare între axele POSDRU, pe fondul schimbărilor survenite în contextul socio – economic şi în priorităţile programului de guvernare, schimbări care fac necesară o echilibrare a alocărilor financiare între axele POSDRU. Dacă în perioada 2008-2009, două treimi dintre angajatori aveau în vedere pregătirea resurselor umane, în 2009-2010, numărul lor a scăzut la mai puţin de jumătate.
  Prin propunerea de suplimentare a fondurilor destinate Axei Prioritare 5 în vederea combaterii şomajului şi diminuării numărului de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, Autoritatea de Management urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Programul de Guvernare 2009 – 2012.
  Totodată, pentru a crea un cadru coerent pe piaţa muncii, astfel încât şomerii intraţi în programele de pregatire finanţate prin Axa Prioritară 5 să poata fi integraţi rapid pe piata muncii, este nevoie concomitent şi de finanţarea suplimentară a Axei Prioritare 3, respectiv de sprijinirea antreprenoriatului, a firmelor care creează locuri de muncă.
   
            

 • Comunicat de presă                                                                                                                 

 • Prezentarea propunerii de realocare financiară între axele POSDRU                                                                                                        Înapoi


 • 03.12.2010 - AMPOSDRU anunţă închiderea temporara a sistemului ActionWeb in perioada 04 - 07 decembrie 2010 pentru asigurarea serviciilor de mentenanta.

Sistemul ActionWeb va fi operaţional începând cu data de 07 decembrie  2010 ora 12:00. Pe parcursul acestei perioade, beneficiarii nu vor putea transmite cereri de rambursare către AMPOSDRU sau Organismele Intermediare.                                                                                                                            Înapoi


 • 30.11.2010  AMPOSDRU publica un Comunicat de presă – Numărul proiectelor contractate în cadrul POSDRU s-a triplat în 2010. 

Măsurile implementate la nivelul AMPOSDRU au condus, în acest an, la eficientizarea sistemului de contractare. Astfel, valoarea proiectelor selectate a fost de aproape cinci ori mai mare decât anul trecut, în timp ce numărul proiectelor contractate s-a triplat în 2010. Faţă de anul 2009, valorea plăţilor virate către beneficiari a crescut de peste cinci ori. Pe acest fond, România a evitat pierderea banilor alocaţi POSDRU, după regula N+3.

 • Comunicat de presa                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 12.11.2010 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Monitorul Oficial al României  a Ordinului  nr. 1527/03.11.2010, pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă din  Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, în perioada 2008-2010. Acest ordin acordă posibilitatea beneficiarilor de a aplica ultimele reglementări POSDRU la toate contractele de tip strategic sau de grant semnate în perioada 2008-2010.                                                                              Înapoi • 05.11.2010 – Lansarea noii cereri de propuneri de proiecte în cadrul DMI 5.2.

Luni, 8 noiembrie 2010, ora 16.00, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 5.2. Ordinul privind Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 110 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” a fost publicat în Monitorul Oficial nr.773/3.11.2010. (deschide aici )
În cadrul DMI 5.2 sunt promovate programe integrate care au în vedere asigurarea unui suport eficient şi de calitate pentru persoanele din mediul rural: programe de formare, ocupare şi măsuri de sprijin pentru populaţia din zonele rurale, în scopul reducerii agriculturii de subzistenţă, mobilitatea ocupaţională şi geografică a forţei de muncă din mediul rural, măsuri de îmbunătăţire a mediului înconjurător şi a stării de sănătate a populaţiei din mediul rural, programe care sprijină demararea afacerilor în activităţi non-agricole etc.

 • Comunicat lansare                                                                                                                                                                             Înapoi


 • 29.10.2010 - AMPOSDRU publică Instructiunea 36 privind aplicarea regulilor de identitate vizuala POSDRU

 • Instructiunea nr.36                                                                                                                                                                             Înapoi


 • 27.10.2010 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea 37 privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 

 • Instrucţiunea nr. 37                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 22.10.2010 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica lista proiectelor depuse si evaluate pe Call nr. 103 – “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Vest”

 

În cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 103 – “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Vest” au fost depuse şi evaluate 100 de cereri de finanţare, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 183.414.724,37 lei.
Dintre acestea, 27 de cereri de finanţare sunt aprobate (una dintre ele a fost retrasă de către solicitant înainte de începerea procesului de contractare), cu o finanţare solicitată în valoare de 50.560.158,69 lei, 8 cereri de finanţare se află pe lista de rezerve, cu o finanţare solicitată în valoare de 11.146.560,10 lei, şi 65 cereri de finanţare sunt respinse.
           

    

Conform deciziei OIRPOSDRU Regiunea Vest nr. 302/22.10.2010, lista a fost publica pentru o perioada de maxim 45 zile.                     Înapoi


 • 20.10.2010 - Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Vest

 

 

Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Vest va fi utlizat în mod obligatoriu pe toate materialele publicitare destinate publicului de către beneficiarii ce au in derulare (implementare) proiecte cofinanţate din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POSDRU 2007-2013.   

 • Logo OIRPOSDRU Regiunea Vest    alb-negru     color  

 • Semnătura compusă OIRPOSDRU Vest      alb-negru     color            

 • Document model cu antet   alb-negru    color                                                                                                                                    Înapoi


 • 07.10.2010 - AMPOSDRU publică Instructiunea 35 privind obligativitatea beneficiarilor, de a asigura documente justificative privind apartenenta persoanelor din grupurile tinta.

 • Instructiunea nr.35                                                                                                                                                                             Înapoi


 • 05.10.2010 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 34 privind modificarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finanţare pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU.

 • Instructiunea nr.34                                                                                                                                                                             Înapoi


 • 04.10.2010 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 33 privind obligativitatea beneficiarilor contractelor cu finantare din POSDRU, de a comunica AMPOSDRU/OI responsabil locatia/locatiile de implementare a proiectului si expertii pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului.

 • Instructiunea nr.33

 • Anexa 1

 • Anexa 2                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 01.10.2010 - AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 31 privind modul de înlocuire al partenerilor pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU.

 • Instrucţiunea nr.31                                                                                                                                                                             Înapoi


 • 24.09.2010 - OIR POS DRU Regiunea Vest anunţă închiderea call-ului 103 începând cu data de 27.09.2010 ora 16:30

 

Pentru informaţii suplimentare descărcaţi materialele de mai jos:

 • Comunicat de presă                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 17.09.2010 - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara organizează în perioada 24-26.09.2010, în comuna Oraştioara de Sus, sat Costeşti, prima ediţie a Festivalului de cultură, civilizaţie şi tradiţii dacice, DacFest – „Sub semnul Lupului”

 

Pentru informaţii suplimentare descărcaţi materialele de mai jos:

 • Comunicat de presă

 • Programul Dac Fest 2010                                                                                                                                                                  Înapoi


 • 15.09.2010 - AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 15 septembrie 2010.

Va rugam consultati sectiunea Documente utile.                                                               


 • 14.09.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

 

AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 13 septembrie 2010.      

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente utile.


 • 13.09.2010 - Situaţia proiectelor depuse şi contactate în cadrul POSDRU la data de 3 septembrie 2010

 • Comunicat de presa                                                                                                                                                                                                                                    Înapoi • 02.09.2010 - Instructiunea nr 26 - privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU

Urmare a modificărilor legislative şi în dorinţa de a veni în sprijinul beneficiarilor proiectelor finanţate prin POSDRU, Autoritatea de Management a modificat instrucţiunea privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.

 • Instructiunea 26

 • Anexa 1

 • Anexa 2 si Anexa 3

 • Anexa 4                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 30.08.2010 – AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 25 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României nr.596/23.08.2010, Partea I, a Ordinului nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, AMPOSDRU a emis o nouă Instrucţiune care aduce clarificări cu privire la modul de aplicare a Ordinului menţionat.                                                                               Înapoi


 • 27.08.2010 - se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

 • Comunicat de presa                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 24.08.2010 - AMPOSDRU anunţă modificarea ordinului de cheltuieli eligibile în cadrul POSDRU 2007-2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane anunţă aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.596/23 august 2010, a Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010, pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a ordinului menţionat mai sus, prevederile ordinului nr.3/185/2008 se abrogă.

Autoritatea de Management va emite un set de instrucţiuni către toţi beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU.                                               Înapoi


 • 27.07.2010 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica spre informare si consultare Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pentru DMI 5.1, pentru proiecte de tip grant

 • Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pentru DMI 5.1                                                                                                                         Înapoi


 • 22.07.2010 -  AMPOSDRU publică spre informare Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, versiunea revizuită

AMPOSDRU mulţumeşte tuturor celor care au transmis observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a draftului Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale, aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta și publică spre informare Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, versiunea revizuită ca urmare a integrării comentariilor relevante primite.                                                                                                                                                       Înapoi


 • 21.07.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea nr. 24 privind acordarea prefinanţării în cadrul POSDRU

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr.24 privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Această instrucţiune se aplică atât în cazul solicitării prefinanţarii, cât şi în cazul avansării/transferării către parteneri a unei tranşe din prefinanţarea primită de la AM POSDRU. Prezenta instrucţiune înlocuieşte instrucţiunea AMPOSDRU nr.13 privind solicitarea prefinanţării de către Beneficiari şi avansarea prefinanţării primite Partenerilor din cadrul proiectului şi instrucţiunea privind modificarea formatului standard al cererii de prefinanţare. Va rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

Instrucţiunea nr.24 privind acordarea prefinanţării

Anexe instructiune (format editabil);                                                                                                                                                               Înapoi


 • 16.07.2010 - AMPOSDRU publică versiunea revizuită a DCI

AMPOSDRU publică versiunea  revizuită a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, aprobată prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 547/1984/iulie 2010.  Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente Programatice.                                                                                                                                                Înapoi • 02.07.2010 Ordinul nr. 448/11.06.2010 privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi de minimis.

Ordinul nr. 448/11.06.2010 privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi de minimis „Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi – 3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor” necesar implementării Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, împreună cu Anexele 1, 2, 3 aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, formare, respectiv de minimis, este publicat în cadrul secţiunii Implementare proiecte.                                                                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 02.07.2010 – Ordinul nr. 449/11.06.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice

Ordinul nr. 449/11.06.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, împreună cu Anexa la Ordin, este publicat în cadrul secţiunii Implementare proiecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 01.07.2010 - Măsuri pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

  Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte, conducerea AMPOSDRU a luat o serie de măsuri care vizează pe de o parte, modificarea mecanismului de acordare a prefinanţării, iar pe de altă parte modificarea Ghidului Solicitantului. Astfel, valoarea prefinanţării este egală cu  30%, respectiv 40% (pentru proiectele din cadrul Axei Prioritate 6), din valoarea eligibilă a proiectului (valoarea finanţării nerambursabile plus contribuţia beneficiarului) şi se acordă într-o singură tranşă, la demararea proiectului, indiferent de perioada de implementare. În ceea ce priveşte Ghidul Solicitantului, principalele modificări se referă la simplificarea procedurii de evaluare, clarificarea regulilor privind eligibilitatea solicitanţilor, relaxarea şi clarificarea regulilor privind parteneriatul şi transnaţionalitatea.

  Citeşte materialul integral (http://www.fseromania.ro/images/downdocs/masuri_absorbtie_07_10.pdf)                                                           Înapoi


 • 01.07.2010 – AMPOSDRU publică Situaţia proiectelor depuse şi contractate în cadrul POSDRU

  Până la data de 26 mai 2010 au fost depuse, în cadrul liniilor de finanţare POSDRU, 5597 de proiecte cu o valoare totală de aproximativ 8 miliarde euro. Cel mai mare număr de proiecte - peste 20% - s-au înregistrat în domeniul îmbunătăţirii calificării angajaţilor în sectorul privat (DMI 3.2), iar cel mai mic număr, respectiv sub 0,3% din numărul total – s-a înregistrat în domeniul care vizează dezvoltarea strategiei de formare profesională continuă a personalului din sistemul public de ocupare  în vederea creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor oferite (DMI 4.2.) La data de 11 iunie 2010 erau semnate cu beneficiarii 791 de contracte, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile de circa 1,2 miliarde de euro (4.676.575.309 lei) şi se aflau în curs de contractare 360 de proiecte, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile de circa 700 de milioane de euro (2.761.241.935 lei). 

  Citeşte materialul integral (http://www.fseromania.ro/images/downdocs/situatia_proiectelor_11_06_10.pdf                                                  Înapoi


 • 28.06.2010 - Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 

Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor în cadrul POSDRU ca urmare a misiunii de audit desfăşurate săptămâna trecută. Misiunea de follow-up a Comisiei Europene a analizat modul în care AMPOSDRU a eliminat deficienţele constatate la auditul anterior. Decizia de suspendare temporară a plăţilor nu a afectat beneficiarii de proiecte POSDRU care, din luna decembrie până în prezent, au primit sumele solicitate în cadrul cererilor de prefinanţare sau rambursare.

Comunicat de presă (http://www.fseromania.ro/images/downdocs/comunicat_iunie_2010.pdf)                                                                      Înapoi


 • 25.06.2010 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului (UE) nr. 539 din 16 iunie 2010 care modifică Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006

 

În cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Regulamente, puteţi consulta Regulamentul  (UE) nr. 539/2010 din 16 iunie 2010 în forma adoptată de Parlamentul European şi de Consiliu. Regulamentul nr. 539/2010 modifică Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, în sensul simplificării anumitor cerinţe şi proceduri în domeniul managementului financiar.                                                                                                                                                                                                                   Înapoi • 16.06.2010 - Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică spre consultare noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale pentru proiecte de grant şi proiecte strategice.citeşte mai mult...           Înapoi


 • 11.06.2010 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr.17 privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanţate prin POS DRU

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanţate prin POS DRU.                                                                                                                          Înapoi


 • 31.05.2010 - AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU în anul 2010

AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de cereri de propuneri de proiecte, în anul 2010, pentru noi linii de finanţare din FSE prin POSDRU.  Acest document poate fi consultat în cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Documente programatice de pe pagina AMPOSDRU.                                                                                                                                                                                             Înapoi • 13.05.2010 - AMPOSDRU a publicat Instructiunea nr.13 privind solicitarea prefinantarii de catre beneficiari  si avansarea prefinantarii primite partenerilor din cadrul proiectului.

         Instructiunea privind solicitarea prefinanţării de către Beneficiari şi avansarea prefinanţării primite, Partenerilor din cadrul proiectului;

              Anexă instructiune ( format editabil);                                                                                                                                                               Înapoi


Ziua de 9 Mai este o dată cu multiple semnificaţii - Ziua Independenţei României, sfârşitul celui de al II-lea război mondial şi Ziua Europei. In fiecare an, la 9 mai, pe tot cuprinsul continentului se serbeaza Ziua Europei, pentru a marca istorica declaratie din 9 mai 1950 a ministrului francez de externe, Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economica intre Franta si Germania, pentru eliminarea rivalitatilor seculare dintre cele doua state. Decizia serbarii Zilei Europei in fiecare an, la 9 mai, a fost luata de Consiliul European de la Milano, din 1985.
Simbolurile Uniunii Europene sunt: drapelul, imnul, deviza, moneda unica euro si Ziua Europei, 9 mai. (Art. I-8, Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa).
                                                                                                                                                                                            Înapoi


 • 23.04.2010 - AMPOSDRU face publice raspunsurile la cele mai frecvente intrebari.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU face publice răspunsurile la cele mai frecvente întrebări adresate de aceştia. Întrebările postate pe site au la bază o selecţie a problemelor care apar repetat în adresele transmise către AMPOSDRU sau organismele intermediare POSDRU, referitoare atât la proiectele strategice, cât şi la proiectele din cadrul schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, formare profesională şi ajutor de minimis. Actualizarea acestei liste va fi realizată periodic.                                                                                          Înapoi


 • 19.04.2010 - Actiune de evaluare a gradului de informare a potentialilor beneficiari de fonduri POS DRU cu privire la subiectul "dezvoltare durabila"

Asociatia Salvati Dunarea si Delta in parteneriat cu Agentia de Monitorizare a Presei – Active Watch, cu sprijinul Autoritatii de Management a Programului de Dezvoltare a Resurselor Umane (AM POS DRU), a initiat un proiect complex de evaluare a gradului de informare pentru potentialii beneficiari contractanti POS DRU. Scopul acestei initiative este de a imbunatati profilul durabil al proiectelelor POS DRU in Romania.

Pentru inceput, va invitam sa deveniti parteneri in aceasta evaluare sprijinindu-ne in colectarea de informatii cu privire la dificultatile sau oportunitatile legate de subiectul „dezvoltare durabila”. Prin accesarea linkului de mai jos veti fi directionat catre un chestionar online a carui completare nu va dura mai mult de 5 minute. Chestionarul se afla la urmatoarea adresa: http://www.survey.activewatch.ro/lime/index.php?sid=15538&newtest=Y&lang=ro

In perioada care va urma acestei cercetarii, pregatim o serie de intalniri regionale la care veti fi invitati sa participati. In cadrul intalnirilor, vom avea ocazia sa discutam direct despre aspectele relevante care au reiesit in urma evaluarii.

Tot in cursul anului 2010, vom inaugura prima Comunitate de practica pentru dezvoltare durabila din Romania. Prin intermediul acesteia vom pune in discutie conceptele dezvoltarii durabile si modalitatile lor de aplicare in proiectele finantate prin programele structurale ale Uniunii Europene.

Va multumim pentru sprijin si asteptam cu interes participarea dumneavoastra in acest proiect.                                                                       Înapoi


 • 05.04.2010 - Chestionar pentru îmbunătăţirea Ghidului Solicitantului

În dorinţa de a sprijini potenţialii beneficiari în conceperea unor proiecte de calitate şi, totodată, de a diminua timpul consumat de aceştia în elaborarea şi completarea cererilor de finanţare, AMPOSDRU invită beneficiarii şi orice persoană interesată să completeze chestionarulciteşte mai mult

                                                                                                                                                                                                                   Înapoi


Faptul ca decontarile de la Comisia Europeana catre AM POSDRU au fost suspendate temporar nu aduce nici un fel de prejudiciu beneficiarilor proiectelor finantate din fonduri POSDRU. Platile catre acestia nu au fost si nu sunt suspendate. Ca dovada, in perioada februarie – martie a.c., 118 beneficiari au incasat suma totala de 23.206.693,81 RON, atat prefinantari, cat si rambursari. De asemenea, conform graficului de plati al autoritatii de management, beneficiarii vor primi in continuare sumele solicitate in cererile de rambursare si in cele de prefinantare. Comunicat de presă.                                                                                                                                                                                                           Înapoi


 • 31.03.2010 - AMPOSDRU publică  Instrucţiunea nr.12 privind modalitatea de plată a TVA-ului

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, în vederea aplicării prevederilor articolului 9 A) alin.(1) şi ale articolului 9 B) alin.(1) şi alin.(3) din Condiţiile generale şi speciale ale contractului de finanţare facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite , aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.Va rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte (de pe pagina AMPOSDRU - www.fseromania.ro).        Înapoi


                                                                                                                                                                                                                             Înapoi


 • 30.03.2010 - AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis

  Pentru a veni în sprijinul companiilor de stat sau private, potenţiali beneficiari ai schemelor de stat şi ajutor de minimis, AMPOSDRU publică Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis prin care se prelungeşte termenul de transmitere electronică, până la utilizarea integrală a fondurilor alocate, dar nu mai târziu de data de 30/11/2010, ora 16.00, din cadrul următoarelor linii de finanţare:  

                                                                                                                                                                                        

 • Sprijin financiar pentru ocupare (nr. 73)                         

 • Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural (nr. 74)

 • Programe de mentorat pentru tinerii angajaţi (nr.75)                                                                                                                                    

  ...citeşte mai mult                                                                                                                                                                                                                                                   Înapoi


 • 22.03.2010 - Sesiune de instruire pentru potenţialii beneficiari „Calitate în scrierea propunerilor de proiecte FSE”

În perioada 16 martie – 28 aprilie 2010, prin intermediul Asistenţei Tehnice (AT) AM POSDRU vor fi derulate sesiuni de instruire pentru potenţialii beneficiari  „Calitate în scrierea propunerilor de proiecte FSE”. Dintre subiectele care vor fi abordate în cadrul trainingului amintim: informaţii generale referitoare la Fondurile Structurale cu focalizare pe Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, elaborarea unor propuneri de proiecte de calitate, instrumentele fundamentale pentru realizarea unei porpuneri de proiect, greşeli frecvente în scrierea propunerilor de proiecte POS DRU, elemente generale ale procedurii de completare on-line, etc.

În Regiunea Vest sesiunile de instruire se vor desfăşura după următorul program:
22 - 23 martie 2010 – Timisoara, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT – Sala Bega (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22);
- 25 - 26  martie 2010 -  Arad, Palatul Administrativ – Sala de protocol.  

Data limita de inscriere:  18 martie 2010                                                                                                                                                     Înapoi


 • 12.03.2010 - În data de 12.03.2010 la Timişoara, Centrul regional de Afaceri CRAFT sala Bega, începând cu ora 12 s-a desfăşurat întâlnirea de lucru organizată în cadrul contractului de asistenţă tehnică „Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismele Intermediare în vederea implementării POSDRU”. Scopul întâlnirii: identificarea dificultăţilor întâmpinate  în accesarea finanţărilor din FSE în cadrul POSDRU şi găsirea de modalităţi pentru îmbunătăţirea formatului şi conţinutului Ghidurilor Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte de grant ce vor fi lansate în cadrul POS DRU pentru DMI 5.1, 5.2 şi 6.2.                                       Înapoi


 • 10.02.2010 - În data de 10.02.2010 s-a semnat Protocolul de parteneriat privind realizarea activităţilor în cadrul campaniei de informare „EUROINFO FONDURI 2010” între Instituţia Prefectului Caraş Severin şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane. Derularea campaniei implică un total de 10 instituţii, obiectivul general fiind: creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale la nivelul judeţului Caraş Severin. Protocolul este valabil până la finele anului 2010 şi se va desfăşura prin realizarea unor deplasări în teritoriu şi organizarea unor întâlniri zonale, în vederea prezentării fondurilor structurale şi interne susţinute de către funcţionarii din instituţiile partenere, precum şi prin acordare de asistenţă punctuală celor interesaţi.

                              

                               Acţiunea 1:  Întâlnire de lucru cu IMM-urile, Reşiţa 17.02.2010

                               Acţiunea 2:  Întâlnire zonală, Prigor 25.03.2010

   

  Pentru infomaţii cu privire la data şi locaţia următoarelor acţiuni, puteţi contacta Compartimentul managementul informaţiei, dna Adriana Hruban, nr. 0256/293686.                                                                                                                                                                                            Înapoi                                                                                          

 
 
 

03.06.2014 13:30

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii