Prima pagină Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

OIR POSDRU

Regiunea Vest,  ROMÂNIA

300222 TIMIŞOARA

Bv. Mihai Viteazu nr.30B

cladirea Romcapital , parter

telefon0040 256 293680

        0040 256 293686

telefon  0040 256 499755


PHARE (incl. Liste beneficiari)

FSE (include Liste beneficiari)

   Documente utile

Alerta nereguli

Ghiduri, Anexe, Corrigenda

Inscrieri promotori proiecte

Actionweb

FAQ

Aspecte orizontale

Bune practici in  POSDRU

Link-uri recomandate

Implementare proiecte

Arhiva Registrul CR


29.08.2016

Registrul

Cererilor de Prefinantare

Registrul

Cererilor de Rambursare

Registrul

Cererilor de Plata

Registrul Cererilor de Restituire TVA eligibil

Registrul Cererilor de Restituire TVA neeligibil

Anunţ de ultimă oră!                                         Anunţ de ultimă oră!


 
Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri        Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri       

15.01.2016

Ministerul Fondurilor Europene / DG AMPOSDRU publica un nou anunt privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare final, referitor la faptul că sistemul informatic Actionweb este din nou funcţional.

14.01.2016

Ministerul Fondurilor Europene a publicat un anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale

15.12.2015

Ministerul Fondurilor Europene – DG Programe Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 116/15.12.2015.

03.12.2015

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generala Programe Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 115/03.12.2015

17.11.2015

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3128/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU.

11.11.2015

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015.

04.11.2015

Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala Programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015.

22.10.2015

Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala Programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată.

20.10.2015

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generală Programe Capital Uman anunță publicarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare.

15.10.2015

MFE-DGPCU publică Instrucțiunea nr. 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinanțării

08.10.2015

Înscrierea la sesiunile de instruire în utilizarea MySMIS2014.

16.09.2015

 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”

16.09.2015

MFE- DGPCU publică Instrucțiunea 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată.

03.08.2015

OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează un proiect cu finanțare nerambursabilă privind asigurarea serviciilor necesare pentru buna sa functionare.

03.08.2015

DGPCU a publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2399/2015 privind proiectele finanțate în cadrul DMI 3.1.

05.06.2015

OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia pentru achiziţionarea de asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor special (ad hoc).

05.06.2015

OIRPOSDRU Regiunea Vest îşi anunţă intenţia de a achiziţiona asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor

13.05.2015

AMPOSDRU publica Erata la Instructiunea nr.108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"

11.05.2015

Instructiunea 108/11.05.2015, cu privire la implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”

11.05.2015

Instructiunea 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1.„Dezvoltarea economiei sociale“

28.04.2015

AMPOSDRU publica Ghidul Solicitantului - Conditii Generale 2015

07.04.2015

 Instrucțiunea nr. 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1.„Dezvoltarea economiei sociale“.

19.03.2015

AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 104.

19.03.2015

AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 103.

12.03.2015

A fost publicat în „Monitorul official“ Ordinul ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.

07.01.2015

AMPOSDRU publica spre consultare Recomandari privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale” si Instructiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii  contractelor de finantare POSDRU.

19.12.2014

AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 102bis/19.12.2014

17.12.2014

AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 102/17.12.2014Pentru informaţii despre celelalte programe  finanţate de Uniunea  Europeană în România, cât şi pentru informaţii  detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.        

Link - infoeuropa.roDin punct de vedere administrativ, în România s-au înfiinţat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul ţării (vezi harta regiunilor). Fiecare regiune de dezvoltare s-a constituit prin asociere benevolă şi cuprinde mai multe judeţe. Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele locale.

 

    Regiuni de Dezvoltare

1.   Regiunea de Dezvoltare Nord  - Est

2.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

3.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia 

4.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia

5. Regiunea de Dezvoltare Vest

6.   Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

7.   Regiunea de Dezvoltare Centru

8.   Regiunea de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov

 

În perioada 2007-2013, în calitate de ţară membră a Uniunii Europene şi actor activ al Politicii de Coeziune Economică şi Socială , România va putea accesa un volum important de fonduri pentru dezvoltarea sa economică şi socială. Fondul Social European (FSE) reglementat prin Regulamentul 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene, este fondul structural care sprijină o gama largă de investiţii în domeniul resurselor umane şi formare profesională, în conformitate cu “Strategia Europeana de Ocupare a Forţei de Muncă”. Alături de alte autorităţi responsabile, şi anume MMFES  prin  AMPOSDRU şi cele 8 OI regionale, OIR POSDRU Regiunea Vest a fost desemnat să implementeze în România următoarele domenii majore de intervenţie:detalii....

Etape preliminare pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile

  1. Identificarea Programului Operaţional în cadrul căruia solicitantul ar putea depune proiect, în funcţie de sectorul de activitate;

  2. Identificarea axei prioritare şi a domeniului major de intervenţie din cadrul Programului Operaţional respectiv;

  3. Parcurgerea prezentării axei prioritare, respectiv a domeniului major de intervenţie din Programul Operaţional ales, din Documentul Cadru de Implementare aferent;

  4. Parcurgerea Ghidului Solicitantului (dupa lansarea schemei de finanţare respective) inclusiv a anexelor acestuia, Manualului Beneficiarului, Ghidului privind relaţiile de parteneriat şi a celorlalte documente programatice, regulamente şi acte normative (postate pe pagina de internet a Autorităţii de Implementare respective)

  5. Completarea şi depunerea/transmiterea electronică a cererii de finanţare la structura (regională sau naţională) responsabilă cu implementarea schemei de finanţare respective, conform Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de intervenţie selectat.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara, prin intermediul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest (STP Vest) ofera servicii complete de consultanta acordata societatilor comerciale, autoritatilor locale si O.N.G –urilor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin programul Programul Operational Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane.

 

Ultima actualizare a paginii: 30.08.2016 13:47

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii