Prima pagină Despre noi Documente utile Noutăţi şi anunţuri Contact

OIR POSDRU

Regiunea Vest,  ROMÂNIA

300222 TIMIŞOARA

Bv. Mihai Viteazu nr.30B

cladirea Romcapital , parter

telefon0040 256 293680

        0040 256 293686

telefon  0040 256 499755


PHARE (incl. Liste beneficiari)

FSE (include Liste beneficiari)

Informaţii de interes public

Alerta nereguli

Ghiduri, Anexe, Corrigenda

Inscrieri promotori proiecte

Actionweb

FAQ

Aspecte orizontale

Bune practici in  POSDRU

Link-uri recomandate

Implementare proiecte

Arhiva Registrul CR


23.03.2015

Registrul

Cererilor de Prefinantare

Registrul

Cererilor de Rambursare

Registrul

Cererilor de Plata

Registrul Cererilor de Restituire TVA eligibil

Registrul Cererilor de Restituire TVA neeligibil

Anunţ de ultimă oră!                                         Anunţ de ultimă oră!


 
Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri        Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri       

19.03.2015

AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 104.

19.03.2015

AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 103.

12.03.2015

A fost publicat în „Monitorul official“ Ordinul ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.

07.01.2015

AMPOSDRU publica spre consultare Recomandari privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale” si Instructiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii  contractelor de finantare POSDRU.

 

19.12.2014

AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 102bis/19.12.2014

 

17.12.2014

AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 102/17.12.2014

 

21.11.2014

Eficientizarea sistemului de implementare POSDRU.

 

În continuarea efortului de eficientizare a sistemului de implementare a POSDRU, MFE-AMPOSDRU își propune îmbunatațirea unor documente de lucru cu sprijinul beneficiarilor/potențialilor beneficiari. Va rugam sa transmiteți pâna la data de 26.11.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastra privind modificarea/completarea acestor documente la adresa de e-mail: consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

 Pentru informaţii despre celelalte programe  finanţate de Uniunea  Europeană în România, cât şi pentru informaţii  detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.        

Link - infoeuropa.ro


 


OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul "Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - REGIUNEA VEST (OIRPOSDRU VEST) - suport pentru îndeplinirea atributiilor în domeniul managementului general, al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


OIR POSDRU – Regiunea Vest implementează proiectul POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU V/4, cu titlul “Asistența tehnica – asigurare servicii de cazare și furnizare combustibil, bilete de tren, bilete de avion, necesare funcționării Organismului Intermediar regional Pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 209.190,00 lei.


Din punct de vedere administrativ, în România s-au înfiinţat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul ţării (vezi harta regiunilor). Fiecare regiune de dezvoltare s-a constituit prin asociere benevolă şi cuprinde mai multe judeţe. Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele locale.

 

    Regiuni de Dezvoltare

1.   Regiunea de Dezvoltare Nord  - Est

2.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

3.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia 

4.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia

5. Regiunea de Dezvoltare Vest

6.   Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

7.   Regiunea de Dezvoltare Centru

8.   Regiunea de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov

 

În perioada 2007-2013, în calitate de ţară membră a Uniunii Europene şi actor activ al Politicii de Coeziune Economică şi Socială , România va putea accesa un volum important de fonduri pentru dezvoltarea sa economică şi socială. Fondul Social European (FSE) reglementat prin Regulamentul 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene, este fondul structural care sprijină o gama largă de investiţii în domeniul resurselor umane şi formare profesională, în conformitate cu “Strategia Europeana de Ocupare a Forţei de Muncă”. Alături de alte autorităţi responsabile, şi anume MMFES  prin  AMPOSDRU şi cele 8 OI regionale, OIR POSDRU Regiunea Vest a fost desemnat să implementeze în România următoarele domenii majore de intervenţie:detalii....

Etape preliminare pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile

  1. Identificarea Programului Operaţional în cadrul căruia solicitantul ar putea depune proiect, în funcţie de sectorul de activitate;

  2. Identificarea axei prioritare şi a domeniului major de intervenţie din cadrul Programului Operaţional respectiv;

  3. Parcurgerea prezentării axei prioritare, respectiv a domeniului major de intervenţie din Programul Operaţional ales, din Documentul Cadru de Implementare aferent;

  4. Parcurgerea Ghidului Solicitantului (dupa lansarea schemei de finanţare respective) inclusiv a anexelor acestuia, Manualului Beneficiarului, Ghidului privind relaţiile de parteneriat şi a celorlalte documente programatice, regulamente şi acte normative (postate pe pagina de internet a Autorităţii de Implementare respective)

  5. Completarea şi depunerea/transmiterea electronică a cererii de finanţare la structura (regională sau naţională) responsabilă cu implementarea schemei de finanţare respective, conform Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de intervenţie selectat.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara, prin intermediul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest (STP Vest) ofera servicii complete de consultanta acordata societatilor comerciale, autoritatilor locale si O.N.G –urilor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin programul Programul Operational Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane.

 

Ultima actualizare a paginii: 25.03.2015 09:17

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii