Prima pagină Despre noi Documente utile Noutăţi şi anunţuri Contact

OIR POSDRU

Regiunea Vest,  ROMÂNIA

300222 TIMIŞOARA

Bv. Mihai Viteazu nr.30B

cladirea Romcapital , parter

telefon0040 256 293680

        0040 256 293686

telefon  0040 256 499755


PHARE (incl. Liste beneficiari)

FSE (include Liste beneficiari)

Informaţii de interes public

Alerta nereguli

Ghiduri, Anexe, Corrigenda

Inscrieri promotori proiecte

Actionweb

FAQ

Aspecte orizontale

Bune practici in  POSDRU

Link-uri recomandate

Implementare proiecte

Arhiva Registrul CR


Anunţ de ultimă oră!                                         Anunţ de ultimă oră!


 
Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri        Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri       

11.08.2014

- AMPOSDRU publica spre consultare instructiunea privind reglementarea şi clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat.

 

6 august 2014 – AMPOSDRU lanseaza trei noi cereri de propuneri de proiecte.

6 august 2014 – AMPOSDRU publică Ghidului Solicitantului - Conditii Generale versiunea august 2014

 

18.07.2014

AMPOSDRU publică spre consultare draftul Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cinci cereri de propuneri de proiecte.

08.07.2014

 AMPOSDRU publică versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului - Condiții Generale 2014

07.07.2014

Oferta castigatoare servicii cazare

04.07.2014

Oferta castigatoare servicii cazare

03.07.2014

Anunt referitor la achiziţionarea de servicii de cazare

01.07.2014

Anunt referitor la achiziţionarea de servicii de cazare

01.07.2014

OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia de atribuire a contractului de furnizare de obiecte de inventar, furnituri de birou şi/sau materiale consumabile în cadrul proiectului POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU V/2.

01.07.2014

OIRPOSDRU Regiunea Vest îşi anunţă intenţia de achiziţiona obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile.

27.06.14

Oferta castigatoare servicii cazare 30.06.14-04.07.14

 

26.06.2014

Anunt referitor la achiziţionarea de servicii de cazare pentru perioada 30.06.2014 – 04.07.2014

24.06.2014

Incepand cu data de 24.06.2014 pagina de internet oficiala a AMPOSDRU este disponibila la adresa www.fonduri-ue.ro/posdru/.

24.06.2014

AMPOSDRU

anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro.

20.06.2014

Anunt privind oferta castigatoare achizitie servicii hoteliere

20.06.2014

Anunt privind achizitionarea  de servicii de cazare pentru perioada 24.06.2014 – 27.06.2014

19.06.2014

Anunţ privind achiziţionarea de servicii hoteliere de către OIRPOSDRU Regiunea Vest în cadrul proiectului POSDRU/7/7.1/CF/OIR PSODRU V/4

12.06.2014

OIRPOSDRU Regiunea Vest anunţă achiziţionarea de servicii hoteliere

11.06.2014

DG AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 97 privind aplicarea OUG nr. 29/2014

06.06.2014

OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul referitor la ofertantul castigator al achizitiei de servicii hoteliere

05.06.2014

DG AMPSODRU publică spre consultare Instructiunea privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014

05.06.2014

DG AMPOSDRU publica spre consultare Instructiunea pentru modificarea formatului standard al Anexei 2 Bugetul proiectului sintetic si detaliat din Contractul de finanţare

04.06.2014

OIRPOSDRU Regiunea Vest publică anunţ privind achiziţionarea de servicii hotelierePentru informaţii despre celelalte programe  finanţate de Uniunea  Europeană în România, cât şi pentru informaţii  detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.        

Link - infoeuropa.ro


 


OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul "Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - REGIUNEA VEST (OIRPOSDRU VEST) - suport pentru îndeplinirea atributiilor în domeniul managementului general, al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 

Din punct de vedere administrativ, în România s-au înfiinţat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul ţării (vezi harta regiunilor). Fiecare regiune de dezvoltare s-a constituit prin asociere benevolă şi cuprinde mai multe judeţe. Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele locale.

 

    Regiuni de Dezvoltare

1.   Regiunea de Dezvoltare Nord  - Est

2.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

3.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia 

4.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia

5. Regiunea de Dezvoltare Vest

6.   Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

7.   Regiunea de Dezvoltare Centru

8.   Regiunea de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov

 

În perioada 2007-2013, în calitate de ţară membră a Uniunii Europene şi actor activ al Politicii de Coeziune Economică şi Socială , România va putea accesa un volum important de fonduri pentru dezvoltarea sa economică şi socială. Fondul Social European (FSE) reglementat prin Regulamentul 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene, este fondul structural care sprijină o gama largă de investiţii în domeniul resurselor umane şi formare profesională, în conformitate cu “Strategia Europeana de Ocupare a Forţei de Muncă”. Alături de alte autorităţi responsabile, şi anume MMFES  prin  AMPOSDRU şi cele 8 OI regionale, OIR POSDRU Regiunea Vest a fost desemnat să implementeze în România următoarele domenii majore de intervenţie:detalii....

Etape preliminare pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile

  1. Identificarea Programului Operaţional în cadrul căruia solicitantul ar putea depune proiect, în funcţie de sectorul de activitate;

  2. Identificarea axei prioritare şi a domeniului major de intervenţie din cadrul Programului Operaţional respectiv;

  3. Parcurgerea prezentării axei prioritare, respectiv a domeniului major de intervenţie din Programul Operaţional ales, din Documentul Cadru de Implementare aferent;

  4. Parcurgerea Ghidului Solicitantului (dupa lansarea schemei de finanţare respective) inclusiv a anexelor acestuia, Manualului Beneficiarului, Ghidului privind relaţiile de parteneriat şi a celorlalte documente programatice, regulamente şi acte normative (postate pe pagina de internet a Autorităţii de Implementare respective)

  5. Completarea şi depunerea/transmiterea electronică a cererii de finanţare la structura (regională sau naţională) responsabilă cu implementarea schemei de finanţare respective, conform Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de intervenţie selectat.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara, prin intermediul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest (STP Vest) ofera servicii complete de consultanta acordata societatilor comerciale, autoritatilor locale si O.N.G –urilor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin programul Programul Operational Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane.

 

Ultima actualizare a paginii: 11.08.2014 15:27

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii