Prima pagină Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

OIR POSDRU

300222 TIMIŞOARA,  Regiunea Vest,  ROMĀNIA

Bv. Mihai Viteazu nr.30B, cladirea Romcapital , parter

telefon0040 256 293680, 0040 256 293686, 0040 256 499755


PHARE (incl. Liste beneficiari)

 

29.08.2016

 

Registrul Cererilor de Prefinantare

Registrul Cererilor de Rambursare

Registrul Cererilor de Plata

Registrul Cererilor de Restituire TVA eligibil

Registrul Cererilor de Restituire TVA neeligibil

FSE (include Liste beneficiari)

   Documente utile

Alerta nereguli

Ghiduri, Anexe, Corrigenda

Inscrieri promotori proiecte

Actionweb

FAQ

Aspecte orizontale

Bune practici in  POSDRU

Link-uri recomandate

Implementare proiecte

Arhiva Registrul CR

Anunţ de ultimă oră!                                         Anunţ de ultimă oră!


 
Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri        Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri       

09.02.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte

POCU/284/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

  POCU/285/1/3: “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II

02.02.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, īncepānd cu data de 1 februarie 2018, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurile de proiecte:

  • POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I

  • POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate

  • POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”. Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 

15.02.2017

OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 970.519,97 lei.

03.10.2016

OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 3804735,28 lei.

 

22.09.2016

POCU: 20 milioane de euro pentru consolidarea economiei sociale

 

22.09.2016

POCU: MFE va analiza individual cererile de finantare pentru O.S. 4.1 si 4.2 (POCU) depuse in ultimele momente de dinaintea expirării termenului-limită

 

15.09.2016

Metodologia de ierarhizare şi lista unităților școlare (școli și grădinițe) in funcție de nivelul de defavorizare

 

15.09.2016

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat  Decizia DGPCU nr. 9278/24.05.2016 privind depunerea solicitărilor de conciliere şi depunerea Cererilor de rambursare suplimentare aferente concilierilor

 

18.08.2016

Ministerului Fondurilor Europene publică Instructiunea MFE nr 2/2016 privind procesarea Cererilor de rambursare.

 

18.08.2016

   Ministerul Fondurilor Europene publică

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.618/12.08.2016).

 

11.08.2016

Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

02.08.2016

 ĪNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.1 și 4.2

 

01.06.2016

OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul “Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest”

 

16.05.2016

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:
Orientari privind accesarea finantarilor īn cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 1
Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) īn comunitatile marginalizate īn care exista populatie apartinānd minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 2
Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) īn comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3

 

20.04.2016

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat in data de 20 aprilie 2016, īn vederea deschiderii liniilor de finanțare, trei Ghiduri ale solicitanților aferente Programului Operațional Capital Uman

 

15.01.2016

Ministerul Fondurilor Europene / DG AMPOSDRU publica un nou anunt privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare final, referitor la faptul că sistemul informatic Actionweb este din nou funcţional.

 

14.01.2016

Ministerul Fondurilor Europene a publicat un anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale

 


Pentru informaţii despre celelalte programe  finanţate de Uniunea  Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii  detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene īn Romānia.        

Link - infoeuropa.ro


Din punct de vedere administrativ, īn Romānia s-au īnfiinţat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul ţării (vezi harta regiunilor). Fiecare regiune de dezvoltare s-a constituit prin asociere benevolă şi cuprinde mai multe judeţe. Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber īntre consiliile judeţene şi cele locale.

    Regiuni de Dezvoltare

1.   Regiunea de Dezvoltare Nord  - Est

2.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

3.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia 

4.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia

5. Regiunea de Dezvoltare Vest

6.   Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

7.   Regiunea de Dezvoltare Centru

8.   Regiunea de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov

Īn perioada 2007-2013, īn calitate de ţară membră a Uniunii Europene şi actor activ al Politicii de Coeziune Economică şi Socială , Romānia va putea accesa un volum important de fonduri pentru dezvoltarea sa economică şi socială. Fondul Social European (FSE) reglementat prin Regulamentul 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene, este fondul structural care sprijină o gama largă de investiţii īn domeniul resurselor umane şi formare profesională, īn conformitate cu “Strategia Europeana de Ocupare a Forţei de Muncă”. Alături de alte autorităţi responsabile, şi anume MMFES  prin  AMPOSDRU şi cele 8 OI regionale, OIR POSDRU Regiunea Vest a fost desemnat să implementeze īn Romānia următoarele domenii majore de intervenţie:detalii....

 

Etape preliminare pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile

  1. Identificarea Programului Operaţional īn cadrul căruia solicitantul ar putea depune proiect, īn funcţie de sectorul de activitate;

  2. Identificarea axei prioritare şi a domeniului major de intervenţie din cadrul Programului Operaţional respectiv;

  3. Parcurgerea prezentării axei prioritare, respectiv a domeniului major de intervenţie din Programul Operaţional ales, din Documentul Cadru de Implementare aferent;

  4. Parcurgerea Ghidului Solicitantului (dupa lansarea schemei de finanţare respective) inclusiv a anexelor acestuia, Manualului Beneficiarului, Ghidului privind relaţiile de parteneriat şi a celorlalte documente programatice, regulamente şi acte normative (postate pe pagina de internet a Autorităţii de Implementare respective)

  5. Completarea şi depunerea/transmiterea electronică a cererii de finanţare la structura (regională sau naţională) responsabilă cu implementarea schemei de finanţare respective, conform Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de intervenţie selectat.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara, prin intermediul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest (STP Vest) ofera servicii complete de consultanta acordata societatilor comerciale, autoritatilor locale si O.N.G –urilor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin programul Programul Operational Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane.

Ultima actualizare a paginii: 09.02.2018 16:17

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii